projekty špeciálneho zakladania

 

 

 

 

 

 

 

Firma GEOTECHNIK SK, s.r.o. má v rámci projekcie zakladania stavieb, paženia a otvárania hlbokých stavebných jám,  zaistenia stavebných konštrukcií bohaté a dlhoročné skúsenosti.

Hĺbkové zakladanie je činnosť pri ktorej sa využívajú rôzne prvky na zabezpečenie dočasnej a trvalej konštrukcie:

 

Pilóty - veľkopriemerové pilóty  

Mikropilóty

Pilótové steny

Štrkové piliere

Podzemné steny

Štetovnice a štetovnicové steny

Záporové a mikrozáporové paženie

Trysková injektáž

Horninové kotvy

Zemné klince a svorníky

Odvodňovacie vrty

Injektáž