Spoločnosť Adinotec Slovakia je dodávateľom polymérovej prísady do cementovej stabilizácie, ktorá má obchodný názov Perenium.

Perenium je polymér na báze latexu a používa sa ako prísada do cementovej stabilizácie v dopravnej infraštruktúre.

Pridanie Perenia do konvenčnej cementovej stabilizácie vytvára polymérom modifikovanú cementovú stabilizáciu. Polymérom modifikovaná cementová stabilizácia vykazuje vylepšenia v nasledujúcich oblastiach:

  • pevnosť v tlaku
  • pevnosť v ťahu
  • E-modul
  • mrazuvzdornosť

Najmä mrazuvzdornosť je významne vylepšená pridaním Perenia. Konvenčné cementové stabilizácie vo všeobecnosti nie sú odolné voči mrazu. Polymérom modifikovaná cementová stabilizácia tak môže nahradiť drahšiu variantu realizácie kufra materiálu proti namŕzaniu.