Projekty zakladania – Referencie

2019

Popis stavby: SO – 101, SO – 102, SO – 103,, SO – 104, SO – 105
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania, DSP
Miesto práce: Trnava

Popis stavby: paženie stavebnej jamy
Popis práce: Projekt zabezpečenia stabvebnej jemy
Miesto práce: Bratislava – Slávičie údolie

Popis stavby: Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová SO 220
Popis práce: posúdenie únosnosti podložia pod podperné konštrukcie v úseku Most na vetve L- B1 križovatka Likavka v KM 0,477
Miesto práce:  Hubová – Ivachnová

Popis stavby: POLYFUNKČNÝ DOM – RUDLOVSKÝ POTOK
Popis práce: Pilótové zakladanie
Miesto práce:  Banská Bystrica

Popis stavby: Dokumentácia špeciálneho zakladania v stupni: Realizačný projekt
Popis práce:  Hĺbkové zakladanie časť A
Hĺbkové zakladanie časť B

Miesto práce: Žilina

Popis stavby: Bytový dom F , G, H
Popis práce: Bytový dom F, G, H s polyfunkčným parterom – projekt pilótového zakladania
Miesto práce:  Liptovský Mikuláš, k.ú. Demänová

Popis stavby: BROSE – ADMINISTRATÍVNA A VÝROBNÁ HALA – FÁZA III.
Popis práce: Hlbinné zakladanie na pilótach, Tendrová dokumentácia
Miesto práce:  Prievidza

Popis stavby: BORY HOME III, DSP- dokumentácia pre stavebné povolenie
Popis práce: SO 101 –  objekt A1, SO 108 –  objekt D2, SO 102 –  objekt A2, SO 103 –  objekt B1
SO 104 –  objekt B2, SO 105 –  objekt B3, SO 106 –  objekt C1, SO 107 –  objekt D1

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: Obytný súbor Kubrá – Dolná kopanica,
Popis práce: Statické zaťažovacie skúšky podložia a geotechnických konštrukcií, konzultácie a dozor geotechnika

Miesto práce: Kubrá

Popis stavby: POLYFUNKČNÝ SÚBOR EUROVEA 2, Pribinova ulica, Bratislava, realizačný projekt, Špeciálne zakladanie a geotechnika
Popis práce: STAVBA č.01 – PODZEMNÁ GARÁŽ; SO 301- HLAVNÝ OBJEKT – BYTOVÝ DOM/NÁBREŽIE; 601- HLAVNÝ OBJEKT – ADMINISTRATÍVNA BUDOVA 2
E1.101.2.1 GTN Zakladanie

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: POLYFUNKČNÝ SÚBOR KLINGERKA I, Bratislava, realizačný projekt, Špeciálne zakladanie a geotechnika
Popis práce:SO 01 Veža byty – doplnenie mikropilót pilóty D31, SO 01 Veža byty – doplnenie mikropilót, SO 02 Veža administratíva

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: Kongresovo-administratívne centrum, Pribinova ul.  Bratislava,  projekt pre stavebné povolenie,
Popis práce:

Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

Obchodný súbor:  Zabezpečenie stavebnej jamy, špeciálne zakladanie

Profesný diel: Špeciálne zakladanie a geotechnika

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: Realizačný projekt zakladania BD
Popis práce:

Dokumentácia realizácie stavby

Miesto práce: Košice

Popis stavby: Realizačný projekt zakladania BD
Popis práce:

Objekt : S.01 Administratívna budova – vstavok

Časť : Špeciálne zakladanie – Mikropilóty

Miesto práce: Malý Šariš

Popis stavby: Realizačný projekt zakladania BD
Popis práce:

Stupeň: Zmena stavby pred dokončením

Zabezpečenie stavebnej jamy,

Objekt: Predvýkop a zabezpečenie stavebnej jamy

Profesný diel: Špeciálne zakladanie a geotechnika

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: Bytový dom Eden, Poprad,

Popis práce: Projekt zabezpečenia stavebnej jamy – realizačná dokumentácia

Miesto práce: Poprad

Popis stavby: Novostavba objektu obchodu a služieb

Popis práce: Projekt zabezpečenia stavebnej jamy – realizačná dokumentácia

Miesto práce:Vysoké Tatry – Starý Smokovec

Popis stavby: Navýšenie hrádze severozápadného cípu skládky odpadov

Popis práce: Projekt navýšenia, stabilitné posúdenie – realizačná dokumentácia

Miesto práce: Senec

2018

Popis stavby: SO – 01 -HALA A, HALA B
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Ivanka pri Dunaji, Farná

Popis stavby: LOGISTICKO SKLADOVACÍ OBJEKT SO – 100
Popis práce: Úprava podložia
Miesto práce:  Lužianky
Popis stavby: HANGÁR KUCHYŇA
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania a podláh
Miesto práce:  Kuchyňa
Popis stavby: KOMPLETNÁ REKONŠTRUKCIA VEDENÍ Č. 7717, 7718
Popis práce: ZABEZPEČENIE CESTY I/18 PROTI PADANIU SKÁL
Miesto práce:  Strečno
Popis stavby: ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM
Popis práce: projektová dokumentácia
Miesto práce:  Žilina
Popis stavby: LAKOVŇA
Popis práce: hĺbkové založenie objektu, podlahová doska objektu technologické kanáliky a šachty
Miesto práce:  Nitra
Popis stavby: SO.01.1 – Administratívna budova HELSKE
Popis práce: hĺbkové založenie objektu
Miesto práce:  Levoča

2017

Popis stavby: I. ETAPA
Popis práce: Tendrová dokumentácia paženia a tesnenia stavebnej jamy
Miesto práce:  Žilina
Popis stavby:
SO01 – Rozšíření skladu surovin 1
SO02 – Rozšíření skladu hotové výroby
SO03 – Rozšíření skladovací haly
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Svitavy, Česká republika
Popis stavby:
výrobná hala „G“ Slovaktual Pravenec
objekt SO -101 – Výrobný monoblok
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Pravenec
Popis stavby: obytný súbor, Bratislava – Dúbravka
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby:
SO – 01 Bezručova 3
SO – 02 Podzemná garáž Lomonosovova
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava

2016

Popis stavby: SO – 02 VÝROBNÁ HALA – 2.ETAPA
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  PREŠOV ZÁBORSKE

Popis stavby: SO – 02  OBCHODNÁ GALÉRIA
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Banská Štiavnica

Popis stavby: SO 101 PRÍSTAVBA SKLADU
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Prievidza

Popis stavby: SO 01 – II. ETAPA
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Levice
Popis stavby: Strečno – hala DC2 P3
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Strečno

Popis stavby:
SO 01 – Distribučné centrum
SO 02 -Skladová hala
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Žilina

Popis stavby:SKLAD HOTOVEJ VÝROBY TUBEX SLOVAKIA s.r.o.
Popis práce: SO 01 Prístavba skladu hotovej výroby
Miesto práce:  Žarnovica
Popis stavby: S023 VÝROBNÁ A MONTÁŽNA HALA – SAS
Popis práce:
Miesto práce:  Devínska Nová Ves

Popis stavby:
SO 105 Podzmená garáž 5
SO 115 Bytový dom 5
Popis práce:
Miesto práce:  Bratislava – Malé Krasňany

Popis stavby: D1 Ivachnová-Hubová SO 215
Popis práce:posúdenie únosnosti podložia pod podperné konštrukcie v rade 7-13
Miesto práce:  Ivachnová, Hubová
Popis stavby: km 12,8 na ceste I/18 SO 218-00
Popis práce: posúdenie stability svahu a únosnosti
Miesto práce:  Ivachnová, Hubová
Popis stavby: SO 01 Hlavný objekt
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bánovce nad Bebravou

Popis stavby: Stavba DC112 DP3 Strečno
Popis práce:
Miesto práce:  Strečno

Popis stavby: Blok-1
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Nitra
Popis stavby: Priemyselný park Presskam
Popis práce: Skladovo administratívna hala-Presskam Development 2
Miesto práce:  Devínska Nová Ves
Popis stavby: SO 01, SO 02
Popis práce: Projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Krásno nad Kysucou
Popis stavby: HALA 07
Popis práce: Projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Bratislava – Petržalka
Popis stavby: Budova pre obchod a služby
Popis práce: Projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Krásno nad Kysucou
Popis stavby: Vaillant III. – Rozšírenie výrobného areálu Trenčianske Stankovce
SO 03 Prístavba k výrobnej hale-fáza III.
SO 03/a Výrobná hala
SO 03/b Administratívna prístavba
Popis práce: Projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Trenčianske Stankovce
Popis stavby: Logistické centrum Goodman
SO 19 Oporné múry
Popis práce: Projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Senec
Popis stavby: Logistické centrum Goodman
objekt SO 02.1 Hala D
Popis práce: Projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Senec
Popis stavby: VÝROBNĚ – SKLADOVACÍ HALA f. DOR, s.r.o
Popis práce: Projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Považské Podhradie
Popis stavby: VÝROBNÝ ZÁVOD BONFIGLIOLI POVAŽSKÁ BYSTRICA III. Etapa
objekt SO 01
Popis práce: Projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Považská Bystrica
Popis stavby: LOGISTICKÉ CENTRUM GOODMAN – SENEC
Popis práce: Projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Senec
Popis stavby: SO 103 Energoblok
Popis práce: Projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Svitavy
Popis stavby: Viacúčelová športová hala
SO 01 Športová hala
Popis práce:
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby:
SO – 01 Polyfunkčný dom ORION
SO – 02 Polyfunkčný dom MIRA
SO – 03 Polyfunkčný dom CETI
Popis práce: Projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Banská Bystrica

Popis stavby: Stabilizácia cestného telesa
Popis práce:
realizačná dokumentácia
dopracovanie PD
Miesto práce:  Zuberec – Huty

Popis stavby: D1 Ivachnová Hubová km 12,8 na ceste I/18
Popis práce: SO 218-00 posúdenie stability svahu a únosnosti podložia pod podperné konštrukcie
Miesto práce:  Ivachnová – Hubová

Popis stavby: stabilizácia cestného telesa v súbehu s vodným tokom
Popis práce: projektová dokumentácia DSP
Miesto práce:  Vitanová
Popis stavby: SO 01 new Delivery
Popis práce: projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Nitra
Popis stavby:
SO 02 Vlastný objekt – Retail A
SO 02 Vlastný objekt – Retail B
Popis práce: projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Trnava
Popis stavby: SO 10 Podzemná garáž
Popis práce:
projekt hĺbkového založenia
stabilizácia stavebnej jamy
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: NADSTAVBA POŽIARNEJ ZBROJNICE – 9 b.j. v Krásne nad Kysucou
Popis práce: projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Krásno nad Kysucou
Popis stavby: SO 101 hala
Popis práce: projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Kostolné Kračany
Popis stavby: SO 10 Podzemná garáž
Popis práce: projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby:
SO 67.1 – HALA E – VÝROBNÁ HALA,
SO 68 – PRÍSTAVBA SKLADU HOTOVÝCH VÝROBKOV,
SO 68a – PREPOJENIE HALY D a E1
Popis práce: projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Sereď
Popis stavby: VÝROBNÁ A ADMINISTRATÍVNA HALA – BROSE
Popis práce: projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Prievidza
Popis stavby: SO – 101 výrobná hala + AB
Popis práce: projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Považská Bystrica
Popis stavby:
SO – 105 Podzemná garáž 5
SO – 115 Bytový dom 5
Popis práce: projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby:
SO 105 Bytový dom s vybavenosťou (objekt D, sekcie D1-D5)
SO 114 Podzemná garáž PG2
Popis práce: projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: Prístavba administratívy a certifikačného pracoviska
Popis práce: projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Ostrava
Popis stavby: objekt SO – 01 Výrobná hala
Popis práce: projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Hozelec
Popis stavby: 3. etapa
Popis práce: projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Ilava
Popis stavby: SO 01
Popis práce: projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Žilina

2015

Popis stavby: Kapitulská ul. 19
Popis práce: Návrh stabilizovania stavebnej jamy
Miesto práce:  Trnava

Popis stavby: Kapitulská ul. 19
Popis práce: Zhodnotenie aktuálneho stavu stavebnej jamy
Miesto práce:  Trnava

Popis stavby: SO.02 Apartmánový dom MALÁ HORA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Martin
Popis stavby: SO 101.2-B NÁKUPNÁ GALÉRIA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Košice
Popis stavby:
SO 105 Bytový dom s vybavenosťou ( objekt D, sekcie D1-D5 ),
SO 114 Podzemná garáž PG2
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratiskava, Dúbravka
Popis stavby:
SO 01a SKLADOVÁ HALA
SO 01b ADMINISTRATÍVNY BLOK
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Ružomberok

Popis stavby: SO 01 HLAVNÝ OBJEKT
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Komárno

Popis stavby: SO 02 LOGISTICKÁ HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Kysucké Nové Mesto
Popis stavby: Technometal Bytča_II etapa
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bytča
Popis stavby: SO 01 LOGISTICKÉ CENTRUM
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Trenčianske Stankovce
Popis stavby: Rozšírenie skladu hotových výrobkov
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Skalica
Popis stavby: Prístavba skladových a administratívnych objektov
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Drietoma
Popis stavby: SO 01 HALA ZG1
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Žilina
Popis stavby: S.O 01 – ADMINISTRATÍVNO-PREVÁDZKOVÝ OBJEKT
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Považská Bystrica
Popis stavby: SO 101 -Centrum obchodu a služieb
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Dolný Kubín
Popis stavby: SO 01 HALA ZG1
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Žilina
Popis stavby: SO 202 – HALA VOD1 – JEDNOTKA A
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Voderady
Popis stavby: Polyfunkčný objekt SO 01.1
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava

Popis stavby:
SO 101 – OBCHODNÉ CENTRUM
SO 103 – REKLAMNÝ PÚTAČ RZ1
SO 103 – REKLAMNÝ PÚTAČ RZ2

Miesto práce:  Zlaté Moravce

Popis stavby: Novostavba bytového domu
Popis práce:
Miesto práce:  Trnava

Popis stavby: Novostavba bytového domu
Popis práce:
Miesto práce:  Trnava

Popis stavby: SO 810
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Jaslovské Bohunice
Popis stavby: SO 01 PRIEMYSELNÁ VÝROBNÁ HALA ADMINISTRATÍVNOU ČASŤOU
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Nová Dubnica
Popis stavby:
priemyselná výroba Sereď
SO 312.02 – Logistická hala
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Sereď
Popis stavby: SO – 12 VÝVOJOVÉ CENTRUM
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Zvolen
Popis stavby: SKLAD HOTOVEJ VÝROBY VETROPACK NEMŠOVÁ
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Nemšová
Popis stavby: SO 101.1 – PREVÁDZKOVO-SKLADOVÁ HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Kysucké Nové Mesto
Popis stavby: PALETOVÝ REGÁLOVÝ SKLAD UNIPHARMA BOJNICE
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bojnice
Popis stavby: SKLAD PALIET
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  ZVOLEN
Popis stavby: SO 01 VÝROBNO SKLADOVÁ HALA 2
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Devínska Nová Ves
Popis stavby: D3 Svrčinovec –Skalité SO 240-00 Most Markov
Popis práce: posudok na stavbu
Miesto práce:  Svrčinovec
Popis stavby: SKLAD UHT MLIEKA, Tatranská mliekareň a.s., KEŽMAROK
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Kežmarok
Popis stavby: SO 01 Administratívna budova a skladovo – predajná hala
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: SO 401 SKLADOVÁ HALA IV
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Nitra
Popis stavby: SO 520 SKLADOVÁ HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Nitra
Popis stavby: SO A – BYTOVÝ DOM
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: MÝTNA – RADLINSKÉHO
Popis práce: podchytenie objektu
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: MÝTNA – RADLINSKÉHO
Popis práce: projekt monitoringu
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: MÝTNA – RADLINSKÉHO
Popis práce: Ochrana stavebnej jamy
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby:
SO 312.02 – Logistická hala
priemyselná výroba Sereď
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Sereď
Popis stavby: OBJ. HALA LANÁRNE
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Hlohovec
Popis stavby: SO 04 Bytový dom 4
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Banská Bystrica

Popis stavby: SO 201b Bytový dom 02
Popis práce:
Miesto práce:  Bratislava

Popis stavby: SO 202 VÝROBNÁ A SKLADOVACIA – 2. ETAPA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Senica
Popis stavby: SO 04, SO 05
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Senica
Popis stavby: SO 102.1 Skladová hala L
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Ilava
Popis stavby:
SO 106 Bytový dom s vybavenosťou ( objekt C, sekcie C1-C4 ),
SO 114 Podzemná garáž PG2
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava, Dúbravka
Popis stavby: I/18 ĽUBOCHŇA, ČASŤ KORBELKA, KM 505,600-ZOSUV – I., II., III.ETAPA
Popis práce: Realizačná dokumentácia
Miesto práce:  Ľubochňa
Popis stavby:
SOH 001 VÝROBNO-SKLADOVÁ HALA
SOH 002 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Krásno nad Kysucou
Popis stavby: SO201.1 – 201 MONTÁŽNO SKLADOVÁ HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Devínska Nová Ves

2014

Popis stavby: TESCO SO 01 OBJEKT PREDAJNE
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Kúty
Popis stavby: TESCO SO 01 OBJEKT PREDAJNE
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Kúty
Popis stavby:
ČASŤ L- PODZEMNÁ PARKOVACIA GARÁŽ
SO 2.L.10: PODZEMNÁ GARÁŽ
Popis práce: Založenie žeriavov Ž1, Ž2
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby:
ČASŤ L- PODZEMNÁ PARKOVACIA GARÁŽ
SO 2.L.10: PODZEMNÁ GARÁŽ
Popis práce: Paženie stavebnej jamy
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: ZABEZPEČOVACIE ZÁCHRANNÉ PRÁCE NA CESTE III/01175 V ÚSEKU TERCHOVÁ-VRÁTNA DOLINA
Popis práce: Dielenská dokumentácia
Miesto práce:  Terchová – Vrátna dolina
Popis stavby: STABILIZÁCIA ZOSUVU KOŠICE-KRÁSNA N. HORNÁDOM- DSRS
Popis práce: Dokumentácia skutočného vyhotovenia
Miesto práce:  Košice
Popis stavby: STABILIZÁCIA ZOSUVU KOŠICE-SLIVNÍK – DSRS
Popis práce: Dokumentácia skutočného vyhotovenia
Miesto práce:  Košice
Popis stavby: LOGISTICKÁ HALA SCHNELLECKE 3 – DNV
Popis práce: Realizačná dokumentácia na hĺbkové založenie stavby
Miesto práce:  Košice

Popis stavby: JENEČ-Obchodno-priemyslová zóna „R6 park“ Areál haly H(DC1)
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Jeneč pri Prahe

Popis stavby:
Popis práce: Realizačná dokumentácia na zabezpečenie svahov a odvodnenia územia
Miesto práce:  Bratislava – Devín

Popis stavby: NOVOSTAVBA BYTOVEJ BUDOVY -APARTMÁNOVÝ DOM „MALÁ HORA“
Popis práce: Realizačná dokumentácia na hĺbkové založenie stavby
Miesto práce:  Martin

Popis stavby: SO 001.1 – PRÍPRAVA ÚZEMIA A HTU
Popis práce: PAŽENIE OPORNÉHO MÚRU OM2
Miesto práce:  Pravenec
Popis stavby: SO 01 Prenajímatelný priestor
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Poprad
Popis stavby: DEVÍN – ZÁHRADY
Popis práce: zabezpečenie svahov a odvodnenia územia
Miesto práce:  Bratislava Devín
Popis stavby: a novostavba parkovacieho domu SO 101a – PRÍSTAVBA OC KAUFLAND
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Topoľčany
Popis stavby: ACTIVE ZONE POPRAD – športové centrum, SO 01
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Poprad
Popis stavby: POLYFUNKČNÝ OBYTNÝ SÚBOR DÚBRAVČICE – východ, II. etapa, Bratislava, Dúbravka
Popis práce:
projekt hĺbkového zakladania
stabilizácia stavebnej jamy
Miesto práce:  Bratislava – Dúbravka

Popis stavby: SO 01 – OBJEKT FORUM / SHOPPING CENTER
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Poprad

Popis stavby: SO-13 LOGISTICKÉ CENTRUM
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Zvolen
Popis stavby: STABILIZÁCIA ZOSUVU KOŠICE – Krásna nad Hornádom
Popis práce: projekt technického riešenia stabilizácie svahu
Miesto práce:  Košice

Popis stavby: STABILIZÁCIA ZOSUVU KOŠICE – Krásna nad Hornádom
Popis práce: projekt technického riešenia stabilizácie svahu
Miesto práce:  Košice

Popis stavby: Polyfunkčný súbor „Tatra Residence“ obch. centrum a objekt služieb, 1.etapa – polyf. sektor
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava

Popis stavby: SO 002 021 Stavebná jama
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: I. etapa výstavby“- Bratislava OMNIA“
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: I/12 ČIERNE-ZOSUV, KM 6,644 69-KM 6,804 69, SO 201 – Stabilizácia svahu po zosuve
Popis práce: projekt stabilizácie svahu
Miesto práce:  Čierne

Popis stavby: Projektová dokumentácia na zmenu DÚR na akciu „Záhradky-viladomy“,
Popis práce: zabezpečenie svahov a odvodnenie územia pre IBV
Miesto práce:  Devín

Popis stavby: Hĺbkové založenie stavby „DNV-Presskam SO.01 – SKLADOVÁ HALA“
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Devínska Nová Ves
Popis stavby: SO M004 -VÝROBNÁ HALA BŔZD
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Gbeľany, Žilina
Popis stavby: STABILIZÁCIA ZOSUVU KOŠICE-SLIVNÍK
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  KOŠICE
Popis stavby: STABILIZÁCIA ZOSUVU KRÁSNA NAD HORNÁDOM
Popis práce: projektová dokumentácia
Miesto práce:  Košice, Krásna nad Hornádom
Popis stavby: Polyfunkčný objekt S Z A X O N
Popis práce: projekt zabezpečenia stavebnej jamy
Miesto práce:  Kráľovský Chlmec
Popis stavby: Tecoplast PM Slovakia – Prístavba skladu, SO 001 SKLADOVÁ HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Myjava
Popis stavby: CAMPUS NAMESTOVO – FÁZA 3, rozšírenie SO 02- SKLADOVÁ HALA,
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Námestovo
Popis stavby: VÝROBNO-SKLADOVÁ HALA, SO 01 PP Nitra – Sever s.r.o., NITRA INVEST
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Nitra
Popis stavby: TRÉNINGOVÁ HOKEJOVÁ HALA, Objekt SO. 101
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Piešťany
Popis stavby: ACTIVE ZONE Poprad – športové centrum
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Poprad
Popis stavby: OBCHODNÉ CENTRUM FORUM, POPRAD, SO 01 – objekt Forum / Shopping Center
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Poprad
Popis stavby: TESCO – POPRAD-FÁZA III.-NÁJOMNÁ JEDNOTKA, SO 01 – Prenajímatelný priestor,
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Poprad
Popis stavby: SLOVAKTUAL PRAVENEC, SO 101 – výrobný monoblok
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Pravenec
Popis stavby: VÝROBNO SKLADOVÁ HALA Dhollandia Predmier – Expanzia SO.01 VÝROBNO SKLADOVÁ HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Predmier
Popis stavby: Rozšírenie OC Kaufland Topolčany a novostavba parkovacieho domu SO 101a – PRÍSTAVBA OC KAUFLAND
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Topoľčany
Popis stavby:
SO102.1 – AUTOBUSOVÁ STANICA A PARKOVISKÁ
SO102.2 – ADMINISTRATÍVNA BUDOVA SAD
SO102.3 – DIELNE SAD
SO102.4 – ČERPACIA STANICA PHM
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Trenčín
Popis stavby: STOMATOLOGICKÉ CENTRUM- ZVOLEN
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Zvolen
Popis stavby: SO.03.1 – ADMINISTRATÍVA, SO.03.2 – HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  ŽILINA

2013

Popis stavby: TESCO 0.8k, BANSKÁ ŠTIAVNICA, SO 02 SUPERMARKET TESCO
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Banská Štiavnica
Popis stavby: PREDAJŇA POTRAVÍN LIDL, SO – 201 PREDAJŇA POTRAVÍN LIDL
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Banská Štiavnica
Popis stavby: MODERNIZÁCIA ŽEL. TRATE NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – PÚCHOV ŽEL. KM 100,500-159,100,
pre traťovú rýchlosť do 160km/h,VI. etapa
Popis práce:
SO 41-34-54 Zmena zakladania pilót
SO 42-34-02 Zmena zakladania pilót
SO 42-34-02 Posúdenie soklového panela
Miesto práce:  Nové Mesto nad Váhom
Popis stavby: REKONŠTRUKCIA AREÁLU MÚZEA, 3. ETAPA
Popis práce: Stabilizácia objektu múzea
Miesto práce:  Bratislava, Devínska cesta
Popis stavby: SO 101 –
LOGISTICKÁ HALA (SO VSTAVANÝM MEZANÍNOM KANCELÁRII)
SO 102 – ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: SO 201a BYTOVÝ DOM 01
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: SO 201a BYTOVÝ DOM 01
Popis práce: projekt zabezpečenia stavebnej jamy
Miesto práce:  Bratislava Lazaretská ul. 9, , p.č.:8753,8754 k.ú. STARÉ MESTO
Popis stavby: SO 204.1 – Nový oporný múr- Bajkalská – severozápad
Popis práce:
Špeciálne zakladanie na mikropilótach
Projekt založenia oporného múru
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: Panorama City Bratislava
Popis práce: Zaťažovacie skúšky veľkopriemerovej pilóty č.71 a č.70
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: Dostavba areálu MZV SR
Popis práce: Projekt čerpania stavebnej jamy
Miesto práce:  Bratislava, Pražská ul. 7
Popis stavby: Objekt: SO 7272
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby:
ROZŠÍRENIE KAPACÍT 870, H2 – SKLAD HRL,
AREÁL VOLKSWAGEN SLOVAKIA, BRATISLAVA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby:
ROZŠÍRENIE KAPACÍT ŠROTOVÉHO HOSPODÁRSTVA – HALA I11
SO 01 PRÍSTAVBA K OBJEKTU ŠROTOVÉHO HOSPODÁRSTVA – HALA I11
AREÁL VOLKSWAGEN SLOVAKIA, BRATISLAVA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: VÝROBNÁ HALA FIRMY TECHNOMETAL
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bytča
Popis stavby: Prestavba, nadstavba a prístavba objektu č.s.148, Nájomný bytový dom
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Čadca
Popis stavby: SO-02 VÝROBNÁ BUDOVA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Čadca
Popis stavby: SO – 02.3, Objekt občianskej vybavenosti OV
Popis práce:
Miesto práce:  Devín, Bratislava
Popis stavby: SO-01 VÝROBNÁ HALA, SO-02 PRÍSTAVBA K OBJEKTU 1. ETAPY
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Dolné Vestenice
Popis stavby: Burbon, PRÍSTAVBA VÝROBNO-SKLADOVÝCH HÁL
Popis práce: PAŽENIE TECHNOLOGICKEJ JAMY
Miesto práce:  Dolný Kubín
Popis stavby: SO05.3 SKLADOVÁ HALA – CANOPY
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Hlohovec
Popis stavby: SO 01 PRÍSTAVBA K HALE Č.3
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Kočovce
Popis stavby: Slovenská Akadémia Vied – PAVILÓN MATERIÁLOVÝCH VIED
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Košice
Popis stavby:
SO-01 VÝROBNÁ HALA
SO-02 MONTÁŽNA HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Krompachy
Popis stavby: Technologická jama OMNIA KLF, a.s.
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Kysucké Nové Mesto
Popis stavby: Zimný štadión, JL Aréna – tréningová hala
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Liptovský Mikuláš
Popis stavby: D301
Popis práce: Podchytenie cestného telesa pilótovou stenou
Miesto práce:  Ľuboreč – Lučenec
Popis stavby: SO 01 PRODUCTION HAL / VÝROBNÁ HALA – prístavba
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Lučenec
Popis stavby: REKREAČNÁ CHATA – TYP: A,B
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Malé Leváre

Popis stavby: HALA C-I.etapa
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Madunice

Popis stavby:
SO 514 Príprava triesok
SO 527 Pomocné prevádzky
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Malacky
Popis stavby: ITREI Real Estate Czech Republic s.r.o.
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Mohelnice
Popis stavby: SO 500 Sklad IRAO a ZRAM
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Mochovce
Popis stavby:
NA VÝROBU PAPIEROVÝCH VRECIEK
SO 001 VÝROBNÝ ZÁVOD
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  HARMANEC
Popis stavby: Sídlo firmy CRAZY FLY, s.r.o.
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Nemšová
Popis stavby: SO 201 VÝROBNÁ HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Nižná na Orave
Popis stavby: ROZŠÍRENIE ZÁVODU DYMOS NOŠOVICE – ŠATNE A PRÍSTREŠOK
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Nošovice
Popis stavby: SO1120
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Nošovice
Popis stavby: SO-01 VÝROBNÁ HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Ostrava
Popis stavby: SO-01 HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Piešťany
Popis stavby: HALA B, C
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Piešťany
Popis stavby: SO 01 VÝROBNÁ HALA A ADMINISTRATIVA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Podbiel
Popis stavby: SO01 FARA KOSTOL ZVONICA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Považská Bystrica
Popis stavby: SO 01 Administratívna budova Technologického centra TC Púchov
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Púchov
Popis stavby: SO 101 – OBCHONÉ CENTRUM KAUFLAND
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Sabinov
Popis stavby: Skladovacia hala Hagleitner Senec
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Senec
Popis stavby: SO 01 – OBSLUŽNÁ VYBAVENOSŤ
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Sobrance
Popis stavby: SO 101.1
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Spišská Nová Ves
Popis stavby: PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY ZIMLET, SO 02
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Stará Ľubovňa
Popis stavby: Výrobná hala spoločnosti KONTAKT-SK
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Staškov
Popis stavby: TR Stupava-dozbrojenie Rz 110 kV
Popis práce: Podchytenie základov mikropilótami
Miesto práce:  Stupava
Popis stavby: POLYFUNKČNÁ BUDOVA DAVIPO, s.r.o.
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Šaľa
Popis stavby: SO-06 STAVEBNÉ ÚPRAVY PRI OBJEKTE 32-19
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Šaľa
Popis stavby: SO – 140 SKLAD MATERIÁLOV A VÝROBKOV
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Šaľa
Popis stavby: SO 100 – HALA S ADMINISTRATÍVOU
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Krušovice, okr. Topoľčany
Popis stavby: SO 101 – BUTIKCENTER C, SO 102 – BUTIKCENTER D
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Topoľčany

Popis stavby: SO 01 POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM „COLORHOUSE II“
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Topoľčany

Popis stavby: SO202.2 VÝROBNÁ HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Tornaľa
Popis stavby: BYTOVÝ DOM NA OLBRACHTOVEJ ULICI
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Trenčín
Popis stavby: SO 201 VÝROBNÁ HALA“
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Trenčín
Popis stavby: PODCHYTENIE HORÚCOVODU
Popis práce: projekt podchytenia horúcovodu
Miesto práce:  Trnava
Popis stavby: SO 01 – HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT – OBJEKT RWP
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Trnava
Popis stavby: SO-01.05 – MONTÁŽNA HALA 5 – ROZŠ. R03
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Trnava

Popis stavby: SO 10
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Trnava

Popis stavby:
SO 03.01 SUPERMARKET
SO 03.17 SUPERMARKET – pylón 02
SO 07.13 PREDAJŇA C – pylón
SO 03.17 SUPERMARKET – pylón 01
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Veľký Krtíš
Popis stavby: SKLADOVÁ HALA ALUPRINT, VRÚTKY
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Vrútky
Popis stavby: Chata Grúne
Popis práce: Špeciálne zakladanie na mikropilótach
Miesto práce:  Zázrivá
Popis stavby: SO 01 – Prístavba skladových priestorov
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Zlaté Moravce
Popis stavby: SO 012 VÝVOJOVÉ CENTRUM
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Zvolen
Popis stavby: ADMINISTRATÍVNA BUDOVA-podchytenie základov-TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Žilina
Popis stavby: KOMERČNÝ OBJEKT OC
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Žilina
Popis stavby: ZDRAVOTNÉ STREDISKO, REHABILITAČNĚ STREDISKO
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Žilina

2012

Popis stavby: SO 101 OBCHODNÉ JEDNOTKY
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bánovce nad Bebravou
Popis stavby: SO-01 Obchodné centrum
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Banská Bystrica
Popis stavby: SO 09- Garáže a prístrešky
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Banská Bystrica
Popis stavby: SO 09- Garáže a prístrešky
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Hamuliakovo okr. Senec
Popis stavby: 503 – tobogánová veža
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bešeňová

Popis stavby: E1 – POZEMNÉ STAVEBNÉ OBJEKTY – SO 100.A
Popis práce: SO 100.3.A – Zakladanie – pôdorys pilotových základov pre žeriav Ž3
Miesto práce:  Bratislava

Popis stavby: BA- Grosslingová ulica 50
Popis práce: Špeciálne zakladanie- otvorenie stavebnej jamy
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: SO 01 ROZŠÍRENIE OBCHODNÉHO DOMU IKEA
Popis práce: Podchytenie základov mikropilótami
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: SO-02 Mestské vily – Sever
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: RODINNÝ DOM S TROMI BYTMI, PERNECKÁ ULICA, BRATISLAVA, parc. č. 257/1
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: SO 90 POLYFUNKČNÝ OBJEKT
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: SO 22, SO 23 SKLAD HOTOVÝCH VÝROBKOV
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Budiš
Popis stavby: SO 1.101 CENTRUM OBCHODU A SLUŽIEB-PREDAJŇA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Čadca
Popis stavby: SO 2.101 OBCHODNÉ JEDNOTKY
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Čadca
Popis stavby: SO 2.101 OBCHODNÉ JEDNOTKY
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Čierna Voda
Popis stavby: II-SO-01 DISTRIBUČNÁ A SKLADOVACIA HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Dunajská Streda
Popis stavby: SO 201 – LOGISTICKÁ HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Horný Hričov
Popis stavby: SO 02 – Obchodné zariadenie TESCO – typ 0,8K
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Hurbanovo
Popis stavby:
SO 30.1 PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY A
SO 30.3 PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY C
SO 31.1 PRÍSTAVBA ADMINISTRATÍVNO TECHNICKEJ BUDOVY D
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Ilava
Popis stavby: KARLíN HALL 2, Pernerova ulice, Praha 8– Karlín
Popis práce:
zaistenie stavebnej jamy
projekt hĺbkového zakladania
Založenie žeriavov- LIEBHERR 200 EC-H, LIEBHERR 110 EC-B6
Miesto práce:  Praha
Popis stavby: IMMOPARK KOŠICE- HALA FS8
Popis práce:projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Košice
Popis stavby: OBJ. D242 Oporný múr vpravo v km 0,539 718 – KÚ
Popis práce: skúšanie tyčových zemných kotiev
Miesto práce:  Párnica
Popis stavby:
HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY – OPORNÉ MÚRY
SO 01 VÝROBNO – SKLADOVÝ OBJEKT S ADMINISTRATÍVOU HALA A, HALA B
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
SO 07 AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA – RETENCIA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Krušovce
Popis stavby: LISOVŇA 4. ETAPA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Kysucké Nové Mesto
Popis stavby: SO 02 VÝROBNO-SKLADOVÝ OBJEKT, HADVIČÁK
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Levice

Popis stavby: VÝROBNO-SKLADOVÁ HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Liptovský Mikuláš

Popis stavby: VÝROBNO-SKLADOVÁ HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Martovce

Popis stavby:
SEC spol. s r.o. NITRA – MONTÁŽNA HALA
SO 02 PRÍSTAVBA- hala G
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Nitra

Popis stavby: SO 101-G – CENTRUM OBCHODU A SLUŽIEB – GALÉRIA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Nové Mesto Nad Váhom
Popis stavby:
Pasport rodinného domu č.99/1954- Bratislava
Pasport rodinného domu č.95/1952- Bratislava
Pasport rodinného domu č.93- Bratislava
Pasport rodinného domu č.105- Bratislava
Pasport rodinného domu č.101- Bratislava
Pasport rodinných domov na parcelách 6355/1 a 6355/2 – Bratislava
Pasport chodníka okolo rodinných domov č 93,99,95-Bratislava
Popis práce:
Miesto práce:  Bratislava, Jaskov rad
Popis stavby: Panorama-Pezinok
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Pezinok
Popis stavby: HALA B, C
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Piešťany
Popis stavby:
Oblasť D – pilóty G9, K16, K17
Oblasť C – pilóty B1, C1, G7, G8, H7, K7
Oblasť F – pilóty C6, K21
Popis práce: Meranie integrity pilót
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: SO 401 VÝROBNO – SKLADOVACIA HALA
Popis práce: Meranie integrity pilót
Miesto práce:  Strečno
Popis stavby: SO 03 OBCHODNÝ KOMPLEX II – KIKA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Poprad
Popis stavby:
HLUKOVÁ STENA
002.2 VÝROBNO SKLADOVACIA HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Potvorice
Popis stavby: VÝROBNÁ HALA – LAMINA PREŠOV
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Prešov
Popis stavby: SO 8.103 VÝROBNÁ HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Púchov
Popis stavby:
Premiestnenie zberného dvora spoločnosti
SO 201 ZBERNÝ DVOR
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Púchov
Popis stavby: SKLADOVÁ HALA DC7
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Senec
Popis stavby: SO 202 VÝROBNÁ A SKLADOVACIA HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Senica
Popis stavby: SO 01/II Výrobná hala a administratívno-prevádzková budova II.
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Sučany
Popis stavby:
KOMPLEXNÉ STATICKÉ ZABEZPEČENIE ZALOŽENIA MÚROV A PÄTIEK OBJEKTU KASÁRNÍ TRENČIANSKÉHO HRADU NA ZÁKLADE
DOPLNKOVÉHO INŽINIERSKO-GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Trenčín
Popis stavby:
HĹBKOVÉ ZALOŽENIE SILA BORAX
SO-102 Kmenáreň, nový sklad surovín
HĹBKOVÉ ZALOŽENIE SILA KAZIVEC
SO-102 Kmenáreň, nový sklad surovín
OK ZÁSOBNÍKY V HALE
SO-102 Kmenáreň, nový sklad surovín
Popis práce:
Miesto práce:  Trnava

Popis stavby:
KOMPLEXNÉ STATICKÉ ZABEZPEČENIE ZALOŽENIA MÚROV A PÄTIEK OBJEKTU KASÁRNÍ TRENČIANSKÉHO HRADU NA ZÁKLADE
DOPLNKOVÉHO INŽINIERSKO-GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Trenčín

Popis stavby: SO 01 VÝROBNÁ HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Trutnov
Popis stavby: SO 01 BYTOVÝ DOM
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Vrakuňa, Bratislava
Obytný súbor Galvaniho ul.Bratislava
Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, Objekt SO 219 – podpera č. 7., pilóta č.8.
Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, Objekt SO 219 – opora č. 1., pilóta č.12.
Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, Objekt SO 220 – podpera č. 4., pilóta č.5.
Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, 224-00 Most na diaľnici v km 12,985 D1 cez Váh, Opora č.7, pilóta č.257
Diaľnica D1 Jablonov – Studenec, Objekt SO 205 – pilier č. 7, pilóta č.8.
Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, Objekt SO 225 – podpera č. 11., pilóta č.11116.
Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, Objekt SO 227 – podpera č. L3, pilóta č.12.
Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, Objekt SO 208 – pilier č. 14, pilóta č.7.
Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, I. Úsek, 202-00 Most na diaľnici nad Štvrtockým potokom v km 1,478 D1 Podpera č.2P, pilóta č.239
Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, I. Úsek, 202-00 Most na diaľnici nad Štvrtockým potokom v km 1,478 D1 Podpera č. 2L, pilóta č.211
Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, 201-00 Most na diaľnici v km 0,400 00 D1 Dubná Skala – dilatačný celok 1
Podpera 17, pilóta č.P17-11, Podpera 18, pilóta č.18204
Podpera 19, pilóta č.19207
Podpera č. 20, pilóta č.214
Podpera 21, pilóta č.21214
Podpera 22, pilóta č.22215
Podpera 23, pilóta č.23215
Popis stavby:
HALA CARGO
SO-02 OBJEKT HALY „PARCEL I., PARCEL II.
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Zvolen
Popis stavby: SO 201 – VOLVO TRUCK CENTER
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  BUDČA
Popis stavby:
Lisovna – Sklad paliet a olejov
SO 100 LISOVŇA – Sklad paliet a olejov
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Žilina

2011

Popis stavby: PRÍSTAVBA MÚZEA MODERNÉHO UMENIA DANUBIANA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Hamuliakovo, okr. Senec
Popis stavby: DOUBLEBIG 18m V30
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: SO 10.01 – Prevádzkový objekt
Popis práce:
Miesto práce:  Bratislava – Ružinov
Popis stavby:
E1 – POZEMNÉ STAVEBNÉ OBJEKTY – II.SO 100
II.SO 100.03 – Zakladanie – pilotáž, zvýšenie únosnosti podložia
E1 – POZEMNÉ STAVEBNÉ OBJEKTY – I.SO 100
I.SO 100.03 – Zakladanie – pilotáž, zvýšenie únosnosti podložia
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: SO 101-HANGÁR
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby:
ROZŠÍRENIE SKLADOVÝCH PRIESTOROV
SO 01 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: Obchodné centrum P13
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: PARKOVACÍ DOM PRE TOWER 115
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: Oporný múr vpravo v KM 0,539 – KÚ
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Párnica
Popis stavby: SO 281-Celková stabilita, Statické zaistenie nestabilných svahov
Popis práce: Projektová dokumentácia
Miesto práce:  Čadca
Popis stavby: SO 01 – HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT, založenie podlahy 50 kPa
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Hagenbrunn
Popis stavby: SO 01 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Košice
Popis stavby: SO-01 – HYPERMARKET BauMax
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Martin
Popis stavby: Výrobný areál Carnitech/Marel Nitra
Popis práce:
zyšovania nosnosti žeriavov
zosilnenie únosnosti základov mikropilotami
Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Nitra
Popis stavby: PREDAJŇA A SKLAD SCONTO NITRA – Hlohovecká cesta
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Nitra
Popis stavby: SO 27-34-53 ŽELEZNIČNÁ STANICA MELČICE – PROTIHLUKOVÁ STENA
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Nové Mesto nad Váhom
Popis stavby: SO 101 – POZEMNÝ STAVEBNÝ OBJEKT
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Partizánske
Popis stavby: SO-01 – HYPERMARKET BauMax
Popis práce:
Miesto práce:  Martin
Popis stavby: PREDAJŇA A SKLAD SCONTO
Popis práce:
Miesto práce:  NITRA – Hlohovecká cesta
Popis stavby: SO 27-34-53 ŽELEZNIČNÁ STANICA MELČICE – PROTIHLUKOVÁ STENA
Popis práce:
Miesto práce:  NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – PÚCHOV
Popis stavby: SO 101 – POZEMNÝ STAVEBNÝ OBJEKT
Popis práce:
Miesto práce:  PARTIZÁNSKE
Popis stavby: KRAVÍN PRE USTAJNENIE DOJNÍC
Popis práce:
Miesto práce: 
Popis stavby: SO 01 – SKLADOVÝ OBJEKT
Popis práce:
Miesto práce:  Prešov, Petrovany Hora
Popis stavby: SO 02
Popis práce:
Miesto práce:  PRIEVIDZA
Popis stavby: Prístavba č.4 Haly SO 07
Popis práce:
Miesto práce:  ul. T. Vansovej 1054/45, Púchov
Popis stavby: SO-101 NAVRHOVANÁ BUDOVA
Popis práce:
Miesto práce:  STARÁ TURÁ
Popis stavby: SO 101, SO 102, SO 103
Popis práce:
Miesto práce: 
Popis stavby:
REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA, HOTEL „TATRA“, TRENČÍN
PODCHYTENIE ZÁKLADOV HOTELA „TATRA“-TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ
VÝROBNÁ HALA „MODULY 2“, ŠTERUSKÁ 3, VRBOVÉ ,SO 02 VÝROBNÁ HALA
Popis práce:
Miesto práce: 
Popis stavby: KRAVÍN PRE 416 ks DOJNÍC
Popis práce:
Miesto práce: 
Popis stavby:
Popis práce:
Miesto práce:  OBEC ZBEHY, KAT. ÚZEMIE ZBEHY, PARC. Č. 860/2, 860/1
Popis stavby: OPORNÝ MÚR
Popis práce:
Miesto práce: 
Popis stavby:
Popis práce: Podchytenie základov stavby
Miesto práce:  NIŽNÁ MYŠĽA

Popis stavby:
Popis práce:
Miesto práce:  LEOPOLDOV

Popis stavby:
Popis práce:
Miesto práce:  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Popis stavby:
Popis práce:
Miesto práce:  DVORY NAD ŽITAVOU
Popis stavby: SO 01 – PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY MTA
Popis práce:
Miesto práce:  Bánovce nad Bebravou

2010

Popis stavby: NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ KOMPLEX
Popis práce:
Miesto práce: 
Popis stavby:
Popis práce:
Miesto práce:  CINTORÍNSKA – KLEMENSOVA, BRATISLAVA
Popis stavby:
Popis práce:
Miesto práce:  KRESANKOVA, DLHÉ DIELY, BRATISLAVA
Popis stavby:
Popis práce:
Miesto práce:  PERNECKÁ ULICA, BRATISLAVA, parc. č. 257/1
Popis stavby:
Popis práce: PAŽENIE STAVEBNEJ JAMY
Miesto práce:  NOVOSVETSKÁ 43/A, BRATISLAVA
Popis stavby: SUPERMARKET TESCOM FILAKOVO 2K
Popis práce: PAŽENIE STAVEBNEJ JAMY
Miesto práce:  PAJŠTÚNSKA UL. BRATISLAVA
Popis stavby: CESTNÝ MOST KOŠECA NAD ŽELEZNIČNOU TRAŤOU V NŽKM 144,572 (SŽKM 1456,220)
Popis práce:
Miesto práce:  ILAVA-LADCE
Popis stavby: SO-02 BYTOVÝ DOM
Popis práce:
Miesto práce:  MALACKY
Popis stavby:
Popis práce:
Miesto práce:  MESTO NAD VÁHOM – PÚCHOV
Popis stavby:
Popis práce:
Miesto práce:  RIMAVSKÁ SOBOTA
Popis stavby:
Popis práce:
Miesto práce: 
Popis stavby:
Popis práce:
Miesto práce: Sadová ul., Senica
Popis stavby:
Popis práce:
Miesto práce: KARPATSKÁ ULICA, Č.P. 7845/4
Popis stavby:
NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM SO-01 NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM KOSTOL
REFORMOVANEJ CIRKVI NA SLOVENSKU VELKÉ LUDINCE č.212
Popis práce:
Miesto práce: Zvolen
Popis stavby:
Popis práce:
Miesto práce: Senec
Popis stavby:
Popis práce:
Miesto práce: Krásna 1211/195, 92401 Galanta
Popis stavby:REKONŠTRUKCIA HRADNÉHO PALÁCA A OBJEKTOV V AREÁLI BRATISLAVSKÉHO HRADU
Popis práce:
Miesto práce: Bratislava
Popis stavby:
Popis práce:
Miesto práce: DUNAJSKÁ ULICA ,Bratislava, parcela č.8870/3/4/5
Popis stavby: SO 201 – MONTÁŽNA HALA
Popis práce:
Miesto práce: BOJNÍCKA ul., ŽABÍ MAJER, BRATISLAVA
Popis stavby: LOGISTICKO SKLADOVACÍ OBJEKT SO – 100
Popis práce:
projekt hĺbkového založenia
Úprava podložia
Miesto práce: Lužianky