Firma GEOTECHNIK SK, s.r.o. má v rámci projekcie zakladania stavieb, paženia a otvárania hlbokých stavebných jám, zaistenia stavebných konštrukcií bohaté a dlhoročné skúsenosti.

Hĺbkové zakladanie je činnosť pri ktorej sa využívajú rôzne prvky na zabezpečenie dočasnej a trvalej konštrukcie:

 • Pilóty – veľkopriemerové pilóty
 • Mikropilóty
 • Pilótové steny
 • Štrkové piliere
 • Podzemné steny
 • Štetovnice a štetovnicové steny
 • Záporové a mikrozáporové paženie
 • Trysková injektáž
 • Horninové kotvy
 • Zemné klince a svorníky
 • Odvodňovacie vrty
 • Injektáž