Slovenská komora stavebných inžinierov

Spoločnosť Geotechnik SK, úzko spolupracuje so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI),
Ing. Boris Vrábel PhD., je predsedom RZ SKSI, Žilina a členom v predstavenstva SKSI.

www.sksi.sk