Vykonávame zaťažovacie skúšky a merania:

  • mikropilót
  • veľkopriemerových pilót
  • prieskumné, preukazné a kontrolné skúšky zemných kotiev a zemných klincov
  • meranie integrity pilót
  • odtrhové skúšky tyčových svorníkov
  • meranie pevnosti betónu Schmidtovým kladivom