Spoločnosť Geotechnik SK s.r.o., poskytuje poradenstvo v oblastiach:

  • geotechnika
  • špeciálne zakladanie
  • inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum, geofaktory životného prostredia
  • navrhovanie zakladania budov a stavebných jám
  • diagnostika stavebných a geotechnických konštrukcií
  • enviromentálna problematika
  • sanácia území postihnutých zosuvmi, nestabilitou spôsobenou rôznymi a prírodnými, alebo umelými procesmi 
  • poradenstvo v oblasti rekonštrukcie základov budov
  • diagnostika, prieskum a skúšanie stavieb