• strecno 1
    strecno 1
  • strecno 2
    strecno 2

referencie

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

Strečno

Realizácia projektu sanácie skalného brala pod delovým opevnením

strecno opevnenie 1

 

strecno 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodné centrum Sabinov

Projekt zabezpečenia svahu

Sabinov

 

Výstavba logistickej haly - rozšírenie hál H1, H2 v závode VW Slovakia Martin

Hĺbkové založenie stavby 

Martin

 

OBCHODNÁ GALÉRIA TOPOLČANY - 3.ETAPA 

SO 03 RETAIL A

Projekt hĺbkového zakladania

Toločany

 

Praha DOCK 04 1. etapa novostavby administratívního areálu DOKY - JIH B

SO 012 - zaistenie stavebnej jamy – revízia R00

Praha

 

ZALOŽENIE NOVÉHO KOMÍNA VÝŠKY 80m PRE VÝROBNÚ LINKU TEHIEL

Hĺbkové založenie stavby - projekt

HEVLÍN

 

SO 209 BERGAMON – POLYFUNKČNÝ AREÁL

Mlynské nivy – Hraničná ul., Bratislava

 

Cvernovka Pradiareň

Konštrukčná podzemná železobetónová kotvená trvalá stena 

Projekt čerpania stavebnej jamy

Prikotvenie dna resp. vlastné založenie objektu

 

Pamiatková obnova budovy pradiarne BCT

Projekt zabezpečenia inštalačných šácht

Bratislava

 

Terchová – Tiesňavy

Oprava kamenného múru na ceste III/2076, km 1,195-1,240

Terchová

 

 

Kubrá - Dolná Kopanica

Projekt oporného múru pre súbor RD

Kubrá

 

 

Continental Zvolen - Vychystávacia hala, SILO 1, SILO 2,

Rozšírenie montážnej haly, Južné rozšírenie 1, 2

Projekt hĺbkového zakladania

Zvolen

 

 

Polyfunkčný objekt M, Žilina

Projekt zabezpečenia stavebnej jamy

Žilina

 

Stavebniny DEK – II.etapa

Projekt hĺbkového zakladania

Trenčín

 

Montážna hala S2E

Projekt hĺbkového zakladania

Trenčianske Stankovce

 

Víno Levice

Projekt hĺbkového zakladania a podláh

Levice

 

Bory Business Park

Projekt úpravy podložia

Bratislava

 

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Prievidza

Projekt úpravy podložia

Prievidza

 

 

Polyfunkčný objekt  M_Žilina – Žilina, ul. 1. mája

orientačný inžinierskogeologický prieskum

Žilina

 

LOGISTIC PARK

SO - 01 -HALA A, HALA B

Projekt hĺbkového zakladania

Ivanka pri Dunaji, Farná

 

NKP Oravský hrad – vnútorné skalné bralo pod citadelou

Podrobný inžinierskogeologický prieskum

Oravský Podzámok

 

 

MOB Interier, 

studňa HGM-1_Martin

využiteľné množstvo vôd

Podrobný hydrogeologický posudok

Martin

 

 

LINK NITRA WEST

LOGISTICKO SKLADOVACÍ OBJEKT SO - 100

Úprava podložia

Lužianky

 
 

HANGÁR KUCHYŇA

Projekt hĺbkového zakladania a podláh

Kuchyňa

 

 

VARÍN STREČNO

KOMPLETNÁ REKONŠTRUKCIA VEDENÍ

Č. 7717, 7718

ZABEZPEČENIE CESTY I/18 PROTI PADANIU SKÁL 

Strečno

 

 

UNIVERZITNÉ MESTEČKO VEĽKÝ DIEL

ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM

projektová dokumentácia

Žilina

 

UNIVERZITNÉ MESTEČKO VEĽKÝ DIEL

ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM

projektová dokumentácia

Žilina

 

LAND ROVER NITRA

LAKOVŇA

hĺbkové založenie objektu, podlahová doska objektu

technologické kanáliky a šachty

Nitra

 

HELSKE PRODUCT PARK

SO.01.1 - Administratívna budova HELSKE

hĺbkové založenie objektu

Levoča

 
 

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA 

KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE - I. ETAPA

Tendrová dokumentácia paženia a tesnenia stavebnej jamy

Žilina

 

 

ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU FIBERTEX,

ROZŠÍŘENÍ SKLADOVACÍ HALY ZÁVODU 02 NONWOVENS

SO01 - Rozšíření skladu surovin 1

SO02 - Rozšíření skladu hotové výroby

SO03 - Rozšíření skladovací haly  

projekt hĺbkového zakladania

Svitavy , Česká republika

 

 

SLOVAKTUAL - PRAVENEC

výrobná hala "G" Slovaktual Pravenec

objekt SO -101 - Výrobný monoblok  

projekt hĺbkového zakladania

Pravenec

 

 

DUBRAWA HRUBÁ LÚKA,

obytný súbor, Bratislava - Dúbravka  

projekt hĺbkového zakladania

Bratislava

 

 

REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA OBJEKTU BEZRUČOVA 3

SO - 01 Bezručova 3

SO - 02 Podzemná garáž Lomonosovova

projekt hĺbkového zakladania

Brartislava

 

 

 

Inžiniersko-geologický prieskum – cyklodopravná trasa

- Žilina – Vrútky – Martin, 

úsek Strečno – Lipovec – Vrútky  – Martin,

mimo cestného telesa I/18

 

 

NKP Považský hrad – podrobný geologický a geotechnický prieskum

v miestach realizácie rekonštrukčných a konzervačných prác na veži  

a na skalnej stene na východnej strane hradu.

 

 

 

 

 

2016

 

 

VÝROBNÝ ZÁVOD DRAKA COMTEQ SLOVAKIA s.r.o., 

SO - 02  VÝROBNÁ HALA

projekt hĺbkového zakladania

PREŠOV ZÁBORSKE - 2.ETAPA

 

 

OBCHODNÁ GALÉRIA BANSKÁ ŠTIAVNICA

SO - 02  OBCHODNÁ GALÉRIA

projekt hĺbkového zakladania

Banská Štiavnica

 

 

OC KAUFLAND  PRIEVIDZA

SO 101 PRÍSTAVBA SKLADU

projekt hĺbkového zakladania

Prievidza

 

 

OSUSKÉ REKONŠTRUKCIA VODNEJ NÁDRŽE 

utesnenie vodnej hrádze pomocou tryskovej injektáže

projekt sanácie

Osuské

 

 

 

VÝROBNÝ ZÁVOD ZF SLOVAKIA, A.S.,

LEVICE-GÉŇA  

SO 01 - II. ETAPA

projekt hĺbkového zakladania

Levice

 

 

Národný futbalový štadión, Bratislava

doplnkový inžinierskogeologický prieskumB

Bratislava

 

Strečno – hala DC2 P3

projekt hĺbkového zakladania

Strečno

 

Obytný súbor - Hôrky

orientačný inžinierskogeologický prieskum

Hôrky-Žilina

 

ŽILINA KINEKUS

PRÍSTAVBA DISTRIBUČNÉHO

CENTRA SO SKLADOM

SO 01 - Distribučné centrum
SO 02 -Skladová hala

projekt hĺbkového zakladania

Žilina

 

Výrobná hala HTMAS, s.r.o. - Vlkanová

orientačný inžinierskogeologický prieskum

Vlkanová

 

LUDROVÁ

SANÁCIA ZOSUVU OPORNÉHO

KRÍDLA MOSTA V OBCI LUDROVÁ - OPORNÝ MÚR

Ludrová

 

Výrobný areál Hengstler

orientačný inžinierskogeologický prieskum

Kežmarok

 

ŽARNOVICA - TUBEX 

SKLAD HOTOVEJ VÝROBY

TUBEX SLOVAKIA s.r.o.

SO 01 Prístavba skladu hotovej výroby

Žarnovica

 

R2 - Zvolen, východ - Pstruša

Overenie mechanických parametrov zeminy

v násype železničnej vlečky

inžinierskogeologický posudok

Objekt 209-00

 

 

PRIEMYSELNÝ PARK DaK KUSTER

S023 VÝROBNÁ A MONTÁŽNA HALA - SAS

Devínska Nová Ves

 

Kysucké Nové Mesto, Kotolňa- prístavba

orientačný inžiniersko geologický prieskum

Kysucké Nové Mesto

 

Oravský hrad – hradné bralo

inžinierskogeologické mapovanie

hradného brala a vyznačenie rizikových

zón v rámci projektu sanácie hradného

brala na odstránenie havarijného stavu

- Návrh sanácie - štúdia

Oravský Podzámok 

 

 

OBYTNÝ SÚBOR MALÉ KRASŇANY

SO 105 Podzmená garáž 5

SO 115 Bytový dom 5

Bratislava - Malé Krasňany

 

Oravský hrad - hradné bralo

inžinierskogeologické mapovanie hradného brala

a vyznačenie rizikových zón v rámci projektu sanácie

hradného brala na odstránenie havarijného stavu

inžinierskogeologický prieskum

Oravský Podzámok

 

 

D1 Ivachnová-Hubová SO 215

posúdenie únosnosti podložia

pod podperné konštrukcie v rade 7-13

Ivachnová, Hubová

 

 

D1 Ivachnová Hubová
km 12,8 na ceste I/18 SO 218-00

posúdenie stability svahu a únosnosti
podložia pod podperné konštrukcie

Ivachnová, Hubová

 

 

Obchodná galéria PRIMUM

SO 01 Hlavný objekt

projekt hĺbkového zakladania

Bánovce nad Bebravou

 

 

Strečno - hala DC1dP3

Stavba DC112 DP3 Strečno

Strečno

 

Nitra - Priemyselný park - blok 1

projekt hĺbkového zakladania

Nitra

 

 

Devínska Nová Ves – hala GA Drillin

Priemyselný park Presskam

Skladovo administratívna hala-Presskam Development 2

Devínska Nová Ves

 

 

ŠPORTOVÝ AREÁL Krásno nad Kysucou

SO 01, SO  02

projekt hĺbkového založenia

Krásno nad Kysucou

 

UNIPHARMA - HALA 07

hala 07

projekt hĺbkového založenia

Bratislava - Petržalka

 

Krásno nad Kysucou - Budova pre obchod a služby

projekt hĺbkového založenia

Krásno nad Kysucou

 

TRENČIANSKE STANKOVCE - VAILLANT

Vaillant III. - Rozšírenie výrobného areálu Trenčianske Stankovce

SO 03 Prístavba k výrobnej hale-fáza III.

SO 03/a Výrobná hala
SO 03/b Administratívna prístavba

projekt hĺbkového založenia

Trenčianske Stankovce

 

SENEC - GOODMAN

Logistické centrum Goodman

SO 19 Oporné múry

projekt hĺbkového založenia

Senec

 

SENEC - GOODMAN

Logistické centrum Goodman

objekt SO 02.1 Hala D

projekt hĺbkového založenia

Senec

 

POVAŽSKÉ PODHRADIE - hala DOR

VÝROBNĚ – SKLADOVACÍ HALA f. DOR, s.r.o

projekt hĺbkového založenia

Považské Podhradie

 

 

Považská Bystrica - Bonfiglioli 

VÝROBNÝ ZÁVOD BONFIGLIOLI POVAŽSKÁ BYSTRICA III. Etapa

objekt SO 01

projekt hĺbkového založenia

Považská Bystrica

 

 

LOGISTICKÉ CENTRUM GOODMAN - SENEC

projekt hĺbkového založenia

Senec

 

​VÝROBNÍ AREÁL ICL SVITAVY - 1.STAVBA

SO 103 Energoblok

projekt hĺbkového založenia

Svitavy

 

Bratislava - HANGAIR 

Viacúčelová športová hala

SO 01 Športová hala

Bratislava

 

Banská Bystrica – POLYFUNKČNÁ ZÓNA BELVEDER

SO - 01 Polyfunkčný dom ORION

SO - 02 Polyfunkčný dom MIRA

SO - 03 Polyfunkčný dom CETI

projekt hĺbkového založenia

Banská Bystrica

 

 

Cesta II/584, Zuberec-Huty – stabilizácia cestného telesa

realizačná dokumentácia

dopracovanie PD

Zuberec - Huty 

 

D1 Ivachnová Hubova km 12,8 na ceste I/18

SO 218-00 posúdenie stability svahu

a únosnosti podložia pod podperné konštrukcie

 

 

Cesta III/2311 - Vitanová 
- stabilizácia cestného telesa v súbehu s vodným tokom

projektová dokumentácia DSP

Vitanová

 

 I-520 Krušetnica, km 47,330 až 47,520

podrobný inžiniersko geologický prieskum

Krušetnica

Zosuvy riešené v programe Interreg SK-PL

 

 

METRO NITRA – NEW DELIVERY

SO 01 new Delivery

projekt hĺbkového založenia

Nitra

 

 

CITY PARK TRNAVA TRSTÍNSKA CESTA

SO 02 Vlastný objekt - Retail A

SO 02 Vlastný objekt - Retail B

projekt hĺbkového založenia

Trnava

 

 

POLYFUNKČÝ OBYTNÝ SÚBOR ,  Dúbravka - Bratislava    

SO 10 Podzemná garáž

stabilizácia stavebnej jamy

projekt hĺbkového založenia

Bratislava

 

 I-520 Zákamenné, km 45,845 až 46,365

podrobný inžiniersko geologický prieskum

Zákamenné

Zosuvy riešené v programe Interreg SK-PL

 

 

I-520 Zákamenné, km 43,075 až 43,175

podrobný inžiniersko geologický prieskum

Zákamenné

Zosuvy riešené v programe Interreg SK-PL

 

 

NADSTAVBA POŽIARNEJ ZBROJNICE - 9 b.j. v Krásne nad Kysucou

projekt hĺbkového založenia

Krásno nad Kysucou

 

 

DS LOGISTIK KOSTOLNÉ KRAČANY

SO 101 hala

projekt hĺbkového založenia

Kostolné Kračany

 

Bratislava – Dúbravka, Obytný súbor

SO 10 Podzemná garáž

projekt hĺbkového založenia

Bratislava

 

II-584, km 12,860 až 12,900 a 13,150 až 13,210  Zuberec - huty

podrobný inžiniersko geologický prieskum

Zuberec

Zosuvy riešené v programe Interreg SK-PL 

 

 

 

III/2311 Vitanová, stabilizácia brehu od mosta

podrobný inžiniersko geologický prieskum

Vitanová

Zosuvy riešené v programe Interreg SK-PL 

 

PRÍSTAVBA SKLADU HOTOVÝCH VÝROBKOV 

Pečivárne Sereď, o.z. 

SO 67.1 - HALA E - VÝROBNÁ HALA,

SO 68 - PRÍSTAVBA SKLADU HOTOVÝCH VÝROBKOV,

SO 68a - PREPOJENIE HALY D a E

projekt hĺbkového založenia

Sereď

 

VÝROBNÁ A ADMINISTRATÍVNA HALA - BROSE

projekt hĺbkového založenia

Prievidza

 

Bratislava – Mišíkova 22, rodinný dom

doplnkový inžiniersko geologický prieskum

 

DRB ETAPA II

SO - 101 výrobná hala + AB

projekt hĺbkového založenia

Považská Bystrica

 

OBYTNÝ SÚBOR Malé Krasňany

SO - 105 Podzemná garáž 5

SO - 115 Bytový dom 5

projekt hĺbkového založenia

Bratislava

 

Rekonštrukcia VODNEJ NÁDRŽE Osuské“

podrobný inžiniersko geologický prieskum

 

 

POLYFUNKČÝ OBYTNÝ SÚBOR

Dúbravčice - východ,  II. etapa    

SO 105  Bytový dom s vybavenosťou (objekt D, sekcie D1-D5)

SO 114  Podzemná garáž PG2

projekt hĺbkového založenia

Bratislava

 

Areál PRUNIWERK

Prístavba administratívy a certifikačného pracoviska

projekt hĺbkového založenia

Ostrava

 

HALA PRE VÝROBU NETKANÝCH TEXTÍLIÍ TATRA

TEXTIL s.r.o. HOZELEC

objekt SO - 01 Výrobná hala

projekt hĺbkového založenia

Hozelec

 

Bratislava Majerníkova ul., DPS

Dynamické penetračné sondovanie

Inžinierskogeologický posudok

 

 

HANON SYSTEMS SLOVAKIA 

3. etapa 

Projekt hĺbkového založenia

Ilava

 

 

OBCHODNÁ GALÉRIA 

SO 01 

Projekt hĺbkového založenia

Žilina

 

 

2015

 

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU

Kapitulská ul. 19  

Návrh stabilizovania stavebnej jamy

Trnava

 

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU

Kapitulská ul. 19  

Zhodnotenie aktuálneho stavu stavebnej jamy

Trnava

 

KLOBUŠICE KAŠTIEĽ

Sanácia deštrukcie oporného múru

projekt pre stavebné povolenie

Klobušice

 

APARTMÁNOVÝ DOM MALÁ HORA

SO.02 Apartmánový dom MALÁ HORA

projekt hĺbkového zakladania

Martin

 

KOŠICE - NÁKUPNÁ GALÉRIA

SO 101.2-B NÁKUPNÁ GALÉRIA 

projekt hĺbkového zakladania

Košice

 

POLYFUNKĆNÝ OBYTNÝ SÚBOR DÚBRAVČICE-VÝCHOD II. ETAPA 

SO  105  Bytový dom s vybavenosťou ( objekt D, sekcie D1-D5 ), 

SO 114  Podzemná garáž PG2

projekt hĺbkového zakladania

Bratiskava, Dúbravka

 

TITAN TATRAPLAST 

SO 01a SKLADOVÁ HALA

SO 01b ADMINISTRATÍVNY BLOK

projekt hĺbkového zakladania

Ružomberok

 

FAMILY CENTER 

SO 01 HLAVNÝ OBJEKT

projekt hĺbkového zakladania

Komárno

 

Bratislava – Dúbravka, Obytný súbor

SO 10 – PODZEMNÁ GARÁŽ

SO 15 – OBJEKT E

SO 16 – OBJEKT F

SO 17 – OBJEKT G

SO 18 – OBJEKT H

projekt hĺbkového zakladania

Bratislava

 

 

VÝROBNÝ ZÁVOD IWK - 4. STAVBA 

SO 02 LOGISTICKÁ HALA

projekt hĺbkového zakladania

Kysucké Nové Mesto

 

 

Technometal Bytča_II etapa

projekt hĺbkového zakladania

Bytča

 

LOGISTICKÉ CENTRUM – Trenčianske Stankovce – K-TEX

SO 01 LOGISTICKÉ CENTRUM

projekt hĺbkového zakladania

Trenčianske Stankovce

 

Grafobal Skalica

Rozšírenie skladu hotových výrobkov

projekt hĺbkového zakladania

Skalica

 

 

Pletiareň DRIETOMA

Prístavba skladových a administratívnych objektov

projekt hĺbkového zakladania

Drietoma

 

 

CT PARK - ŽILINA

SO 01 HALA ZG1        

projekt hĺbkového zakladania

Žilina

 

 

ADMINISTRATÍVNO-PREVÁDZKOVÝ OBJEKT Mold machining s.r.o.,

S.O 01 – ADMINISTRATÍVNO-PREVÁDZKOVÝ OBJEKT        

projekt hĺbkového zakladania

Považská Bystrica

 

 

Dolný Kubín – Obchodné centrum Kaufland

SO 101 -Centrum obchodu a služieb

projekt hĺbkového zakladania

Dolný Kubín

 

 

CT PARK - ŽILINA

SO 01 HALA ZG1

projekt hĺbkového zakladania

Žilina

 

CT Park VODERADY

SO 202 - HALA VOD1 - JEDNOTKA A

projekt hĺbkového zakladania

Voderady

 

 

Ochrana stavebnej jamy na Miletičovej ulici
Polyfunkčný objekt
SO 01.1
projekt hĺbkového zakladania
Bratislava

 

OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ZLATÉ MORAVCE
SO 101 – OBCHODNÉ CENTRUM     
SO 103 – REKLAMNÝ PÚTAČ RZ1
SO 103 – REKLAMNÝ PÚTAČ RZ2
Zlaté Moravce

 

Zhodnotenie aktuálneho stavu stavebnej jamy na Kapitulskej ulici v Trnave
Novostavba bytového domu
Trnava

 

Návrh opatrení stabilizovania stavebnej jamy na Kapitulskej ulici v Trnave
Novostavba bytového domu
Trnava

 

BIDSF C8 - Integrálny sklad RAO v lokalite Bohunice
BIDSF C8 - Interim Storage of RAW at Bohunice Site

SO 810
projekt hĺbkového zakladania
Jaslovské Bohunice

 

PIAL-BEŠA- sanácia zemného telesa, návrh a posúdenie technického riešenia

- stabilizácia telesa železničného spodku pomocou systému Geodoska ®,

- riešenie odvodnenia železničných násypov,

- riešenie stabilizácie zárezov pomocou zárubných gabiónových múrov - založených na mikropilótach

- návrh priepustov

- systém odvodnenia nestabilného územia systémom štrkových stien, rebier a subhorizontálnych vrtov

- návrh inklinometrických a inklinodeformetrických meraní v jednotlivých úsekov železeničnej trate

SO 32 - 02 Sanácia zemného telesa v km 16,740-16,850

SO 32 - 03 Sanácia zemného telesa v km 17,800 – 17,900

SO 32 - 04 Sanácia zemného telesa v km 18,200 – 18,450

SO 32 - 05 Sanácia zemného telesa v km 19,100 – 19,400

 

 

AREÁL BADERTSCHER

SO 01 PRIEMYSELNÁ VÝROBNÁ HALA  ADMINISTRATÍVNOU ČASŤOU

projekt hĺbkového zakladania

Nová Dubnica

 

PRIEMYSELNÝ PARK - Logistické centrum a ľahká

priemyselná výroba Sereď

SO 312.02 - Logistická hala

projekt hĺbkového zakladania

Sereď

 

VÝROBNÝ AREÁL CONTINENTAL ZVOLEN – ROZŠÍRENIE VÝROBY BUDOVY  R&D

SO – 12 VÝVOJOVÉ CENTRUM

projekt hĺbkového zakladania

Zvolen

 

SKLAD HOTOVEJ VÝROBY VETROPACK NEMŠOVÁ

projekt hĺbkového zakladania

Nemšová

 

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO – prevádzkovo – skladová hala

SO 101.1 - PREVÁDZKOVO-SKLADOVÁ HALA

projekt hĺbkového zakladania

Kysucké Nové Mesto 

 

PALETOVÝ REGÁLOVÝ SKLAD UNIPHARMA BOJNICE

projekt hĺbkového zakladania

Bojnice

 

KAUFLAND ZVOLEN

SKLAD PALIET

projekt hĺbkového zakladania

Zvolen

 

METRO SKLADOVÁ HALA

SO  01  VÝROBNO SKLADOVÁ HALA 2

projekt hĺbkového zakladania

Devínska Nová Ves

 

D3 Svrčinovec –Skalité SO 240-00 Most Markov

posudok na stavbu

Svrčinovec

 

SKLAD UHT MLIEKA, Tatranská  mliekareň a.s., KEŽMAROK

projekt hĺbkového zakladania

Kežmarok

 

Rozšírenie obchodného centra s výpočtovou technikou fy. ASBIS SK

SO 01 Administratívna budova a skladovo - predajná hala

projekt hĺbkového zakladania

Bratislava

 

NITRA BOURBON SKLADOVÁ HALA IV 

SO 401 SKLADOVÁ HALA IV

projekt hĺbkového zakladania

Nitra

 

NITRA BOURBON SKLADOVÁ HALA IV 

SO 520 SKLADOVÁ HALA

projekt hĺbkového zakladania

Nitra

 

HAČAVA – MÚTNIK ZOSUV na vysokotlakovom potrubí plynovodu

projekt sanácie zosuvu

Hačava

 

BYTOVÝ DOM – FUXOVA ULICA

SO A -  BYTOVÝ DOM

projekt hĺbkového zakladania

Bratislava

 

ADMINISTRATÍVNO OBYTNÝ SÚBOR

MÝTNA - RADLINSKÉHO

podchytenie objektu

Bratislava

 

ADMINISTRATÍVNO OBYTNÝ SÚBOR

MÝTNA - RADLINSKÉHO

projekt monitoringu

Bratislava 

 

ADMINISTRATÍVNO OBYTNÝ SÚBOR

MÝTNA - RADLINSKÉHO

Ochrana stavebnej jamy

Bratislava 

 

Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď

SO 312.02 - Logistická hala

priemyselná výroba Sereď

projekt hĺbkového zakladania

Sereď

 

HALA PRE VÝROBU A SKLADOVANIE

OBJ. HALA LANÁRNE

projekt hĺbkového zakladania

Hlohovec

 

Obytný súbor s podzemným parkingom, Banská Bystrica

SO  04  Bytový dom 4

projekt hĺbkového zakladania

 Banská Bystrica

 

Polyfunkčný súbor "Tatra Residence"obch. centrum a objekt služieb, 1.etapa - polyf. sektor

SO 201b Bytový dom 02 

Bratislava

 

VÝROBNÝ ZÁVOD ArcelorMittal Tailored Blanks Senica 

SO 202 VÝROBNÁ A SKLADOVACIA - 2. ETAPA

projekt hĺbkového zakladania

Senica

 

Výrobný závod MACCAFERRI SLOVAKIA s.r.o.-Priemyselný park Senica 

SO 04, SO 05

projekt hĺbkového zakladania

Senica

 

ŠENKVICE - Sanácia zosuvu

projekt sanácie zosuvu

Šenkvice

 

Rozšírenie Logistického centra Kaufland - Ilava - III. etapa - hala L

SO 102.1 Skladová hala L

projekt hĺbkového zakladania

Ilava

 

Polyfunkčný obytný súbor Dúbravčice -   východ,  II. etapa, 

SO  106  Bytový dom s vybavenosťou ( objekt C, sekcie C1-C4 ), 

SO 114  Podzemná garáž PG2

projekt hĺbkového zakladania

Bratislava, Dúbravka

 

RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 ZVOLEN VÝCHOD – PSTRUŠA

Inžinierskogeologický doplnkový prieskum pod objekt SO 210-00, most

Pstruša

 

 

I/18 ĽUBOCHŇA, ČASŤ KORBELKA, KM 505,600-ZOSUV - I., II., III.ETAPA

Realizačná dokumentácia 

Ľubochňa

 

HYUNNAM AUTOMOTIVE

SOH 001 VÝROBNO-SKLADOVÁ HALA

SOH 002 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA

projekt hĺbkového zakladania

Krásno nad Kysucou

 

SO201.1 - MONTÁŽNO SKLADOVÁ HALA SAS2

SO201.1 - 201 MONTÁŽNO SKLADOVÁ HALA

projekt hĺbkového zakladania

Devínska Nová Ves

 

 

 

2014

 

 

 

Žilina - Brodno, zosuv
Inžinierskogeologický prieskum

Žilina -Brodno

 

Žilina - Brodno, zosuv

projekt sanácie zosuvu 

Žilina - Brodno

 

TESCO  SO 01 OBJEKT PREDAJNE

projekt hĺbkového zakladania

Kúty

 

DEKTRADE ŽILINA

Nakladacia hala 

projekt hĺbkového zakladania

Žilina

 

 

NKP BRATILAVSKÝ HRAD REKONŠTRUKCIA PALÁCA A OBJEKTOV V AREÁLI BRATISLAVSKÉHO HRADU

ČASŤ L- PODZEMNÁ PARKOVACIA GARÁŽ

SO 2.L.10: PODZEMNÁ GARÁŽ

Založenie žeriavov Ž1, Ž2

Bratislava

 

NKP BRATILAVSKÝ HRAD REKONŠTRUKCIA PALÁCA A OBJEKTOV V AREÁLI BRATISLAVSKÉHO HRADU

ČASŤ L- PODZEMNÁ PARKOVACIA GARÁŽ

SO 2.L.10: PODZEMNÁ GARÁŽ

Paženie stavebnej jamy 

Bratislava

 

ZABEZPEČOVACIE ZÁCHRANNÉ PRÁCE NA CESTE III/01175 V ÚSEKU TERCHOVÁ-VRÁTNA DOLINA

Dielenská dokumentácia
Terchová - Vrátna dolina
 
 

STABILIZÁCIA ZOSUVU KOŠICE-KRÁSNA N. HORNÁDOM- DSRS

Dokumentácia skutočného vyhotovenia 

Košice

 

STABILIZÁCIA ZOSUVU KOŠICE-SLIVNÍK - DSRS

Dokumentácia skutočného vyhotovenia 

Košice

 

LOGISTICKÁ HALA SCHNELLECKE 3 - DNV

Realizačná dokumentácia na hĺbkové založenie stavby 

Bratislava

 

Zabezpečovacie záchranné práce na ceste III/01175,
v úseku Terchová – Vrátna dolina – chata Vrátna

Inžinierskogeologický prieskum

Vrátna dolina 

 

JENEČ-Obchodno-priemyslová zóna "R6 park" Areál haly H(DC1)
projekt hĺbkového zakladania

Jeneč pri Prahe

 

 

DEVÍN ZÁHRADY 
Realizačná dokumentácia na zabezpečenie svahov a odvodnenia územia
Bratislava - Devín 

 

NOVOSTAVBA BYTOVEJ BUDOVY -APARTMÁNOVÝ DOM "MALÁ HORA"
Realizačná dokumentácia na hĺbkové založenie stavby
Martin

 

 

SLOVAKTUAL PRAVENEC

SO 001.1 - PRÍPRAVA ÚZEMIA A HTU

PAŽENIE OPORNÉHO MÚRU OM2 

Pravenec

 

 

TESCO - POPRAD-FÁZA III.-NÁJOMNÁ JEDNOTKA

SO 01   Prenajímatelný priestor

projekt hĺbkového zakladania

Poprad

 

 

DEVÍN - ZÁHRADY

zabezpečenie svahov a odvodnenia územia

Bratislava Devín

 

ROZŠÍRENIE OC KAUFLAND TOPOĽČANY

a novostavba parkovacieho domu SO 101a - PRÍSTAVBA OC KAUFLAND

projekt hĺbkového zakladania

Topoľčany

 

ACTIVE ZONE POPRAD - športové centrum, SO 01

projekt hĺbkového zakladania

Poprad

 

POLYFUNKČNÝ OBYTNÝ SÚBOR DÚBRAVČICE -   východ,  II. etapa, Bratislava, Dúbravka

projekt hĺbkového zakladania

stabilizácia stavebnej jamy

Bratislava - Dúbravka

 

OBCHODNÉ CENTRUM FORUM, POPRAD

SO 01 - OBJEKT FORUM / SHOPPING CENTER

projekt hĺbkového zakladania

Poprad

Poprad forum 1

 

 

 

 

 Poprad - Forum

 

 

 

VÝROBNÝ AREÁL CONTINENTAL ZVOLEN   5.ETAPA - LOGISTICKÉ CENTRUM

SO-13 LOGISTICKÉ CENTRUM

projekt hĺbkového zakladania

Zvolen

 

STABILIZÁCIA ZOSUVU KOŠICE - Krásna nad Hornádom

projekt technického riešenia stabilizácie svahu

Košice

 

STABILIZÁCIA ZOSUVU KOŠICE-SLIVNÍK

projekt technického riešenia stabilizácie svahu

Košice

 

 

Polyfunkčný súbor "Tatra Residence" obch. centrum a objekt služieb, 1.etapa - polyf. sektor
projekt hĺbkového zakladania

Bratislava

 

NÁRODNÝ FUTBALOVÝ ŠTADIÓN 1. Stavba - štadión, parkovanie a doplnkové funkcie,
SO 002 021 Stavebná jama

projekt hĺbkového zakladania

Bratislava

 

DOSTAVBA A NADSTAVBA BUDOVY VPB, Areál OMNIA 2000, a.s.
I. etapa výstavby"- Bratislava OMNIA“

projekt hĺbkového zakladania

Bratislava

 

I/12 ČIERNE-ZOSUV, KM 6,644 69-KM 6,804 69, SO 201 - Stabilizácia svahu  po zosuve

projekt stabilizácie svahu

Čierne

 

Projektová dokumentácia na zmenu DÚR na akciu "Záhradky-viladomy",
zabezpečenie svahov a odvodnenie územia pre IBV

Devín

 

Hĺbkové založenie stavby „DNV-Presskam SO.01 - SKLADOVÁ HALA“

projekt hĺbkového zakladania

Devínska Nová Ves

 

Obchodné Jednotky  Galanta,S 101 OBCHODNÉ JEDNOTKY

SO M004 -VÝROBNÁ HALA BŔZD,
projekt hĺbkového zakladania

Gbeľany, Žilina

 

STABILIZÁCIA ZOSUVU KOŠICE-SLIVNÍK
projekt hĺbkového zakladania

Košice

 

STABILIZÁCIA ZOSUVU KRÁSNA NAD HORNÁDOM
projektová dokumentácia

Košice, Krásna nad Hornádom

 

Polyfunkčný objekt  S Z A X O N,
projekt zabezpečenia stavebnej jamy

Kráľovský Chlmec

 

Tecoplast PM Slovakia - Prístavba skladu, SO 001 SKLADOVÁ HALA,
projekt hĺbkového zakladania

Myjava

 

CAMPUS NAMESTOVO - FÁZA 3, rozšírenie SO 02- SKLADOVÁ HALA,
projekt hĺbkového zakladania

Námestovo

 

VÝROBNO-SKLADOVÁ HALA,  SO 01 PP Nitra - Sever s.r.o., NITRA INVEST

projekt hĺbkového zakladania

Nitra

 

TRÉNINGOVÁ HOKEJOVÁ HALA, Objekt SO. 101,
projekt hĺbkového zakladania

Piešťany

 

ACTIVE ZONE Poprad - športové centrum,
projekt hĺbkového zakladania

Poprad

 

OBCHODNÉ CENTRUM FORUM, POPRAD, SO 01 - objekt Forum / Shopping Center,
projekt zabezpečenia stavebnej jamy

Poprad

 

TESCO - POPRAD-FÁZA III.-NÁJOMNÁ JEDNOTKA, SO 01 - Prenajímatelný priestor,
projekt hĺbkového zakladania

Poprad

 

SLOVAKTUAL PRAVENEC, SO 101 – výrobný monoblok,
projekt hĺbkového zakladania

Pravenec

 

VÝROBNO SKLADOVÁ HALA Dhollandia Predmier - Expanzia SO.01  VÝROBNO SKLADOVÁ HALA

projekt hĺbkového zakladania

Predmier

 

SO 01 - Hlavný objekt I.Etapa / Main building phase I.

Rozšírenie OC Kaufland Topolčany a novostavba parkovacieho domu SO 101a - PRÍSTAVBA OC KAUFLAND

projekt hĺbkového zakladania

Topoľčany

 

TRENČÍN- TERMINÁL,

SO102.1 - AUTOBUSOVÁ STANICA A PARKOVISKÁ

SO102.2 - ADMINISTRATÍVNA BUDOVA SAD

SO102.3 - DIELNE SAD

SO102.4 - ČERPACIA STANICA PHM

projekt hĺbkového zakladania

Trenčín

 

VÝROBNÝ AREÁL CONTINENTAL ZVOLEN   5.ETAPA - LOGISTICKÉ CENTRUM

SO-13 LOGISTICKÉ CENTRUM

projekt hĺbkového zakladania

Zvolen

 

STOMATOLOGICKÉ CENTRUM- ZVOLEN

projekt hĺbkového zakladania

Zvolen

 

AREÁL IMMOPARK ŽILINA, SO.03.1 - ADMINISTRATÍVA,  SO.03.2 - HALA

projekt hĺbkového zakladania

Žilina

 

2013

 

TESCO 0.8k, BANSKÁ ŠTIAVNICA, SO 02 SUPERMARKET TESCO

projekt hĺbkového zakladania

Banská Štiavnica

 

PREDAJŇA POTRAVÍN LIDL, SO - 201 PREDAJŇA POTRAVÍN LIDL

projekt hĺbkového zakladania

Banská Štiavnica

 

Železničná trať Devínska Nová Ves – Zohor-2. etapa
Doplnkový inžinierskogeologický prieskum a posúdenie
príčiny zosuvov v úseku km 5,498 až 5,879

 

MODERNIZÁCIA ŽEL. TRATE NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - PÚCHOV ŽEL. KM 100,500-159,100,
pre traťovú rýchlosť do 160km/h,VI. etapa

SO 41-34-54 Zmena zakladania pilót

SO 42-34-02 Zmena zakladania pilót

SO 42-34-02 Posúdenie soklového panela

Nové Mesto nad Váhom

 

Thermoplastik – Poriadie-Myjava, založenie priemyselnej haly
orientačný inžinierskogeologický prieskum

 

REKONŠTRUKCIA AREÁLU MÚZEA, 3. ETAPA

Stabilizácia objektu múzea

Bratislava, Devínska cesta

 

LOGISTICKÉ CENTRUM , LETISKO M.R.ŠTEFÁNIKA BRATISLAVA

SO 101 – LOGISTICKÁ HALA (SO VSTAVANÝM MEZANÍNOM KANCELÁRII)

SO 102 – ADMINISTRATÍVNA BUDOVA

projekt hĺbkového zakladania

Bratislava

 

Polyfunkčný súbor TATRA RESIDENCE, obchodné centrum a objekt služieb, I. etapa

SO 201a  BYTOVÝ DOM 01

projekt hĺbkového zakladania

Bratislava

 

REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA OBJEKTU

projekt zabezpečenia stavebnej jamy

Bratislava Lazaretská ul. 9, , p.č.:8753,8754 k.ú. STARÉ MESTO

 

SO 204.1 - Nový oporný múr- Bajkalská - severozápad
Špeciálne zakladanie na mikropilótach
Projekt založenia oporného múru
Bratislava

 

Panorama City Bratislava

Zaťažovacie skúšky veľkopriemerovej pilóty č.71 a č.70

Bratislava

 

Dostavba areálu MZV SR

Projekt čerpania stavebnej jamy

Bratislava, Pražská ul. 7

 

Slovnaft, a.s.LDPE4 - LOGISTICKÝ TERMINÁL

Objekt:   SO 7272

projekt hĺbkového zakladania

Bratislava

 

VW SLOVAKIA a.s.,
ROZŠÍRENIE KAPACÍT 870, H2 - SKLAD HRL,
AREÁL VOLKSWAGEN SLOVAKIA, BRATISLAVA

projekt hĺbkového zakladania

Bratislava

 

VW SLOVAKIA a.s.,

ROZŠÍRENIE KAPACÍT ŠROTOVÉHO HOSPODÁRSTVA - HALA I11

SO 01 PRÍSTAVBA K OBJEKTU ŠROTOVÉHO HOSPODÁRSTVA - HALA I11

AREÁL VOLKSWAGEN SLOVAKIA, BRATISLAVA

projekt hĺbkového zakladania

Bratislava

 

Technometal Bytča – založenie priemyselnej haly

orientačný inžinierskogeologický prieskum

 

VÝROBNÁ HALA FIRMY TECHNOMETAL

projekt hĺbkového zakladania

Bytča

 

Prestavba, nadstavba a prístavba objektu č.s.148, Nájomný bytový dom

projekt hĺbkového zakladania

Čadca

 

BUDOVA PRE VÝROBU A VÝVOJ ČADCA

SO-02 VÝROBNÁ BUDOVA

projekt hĺbkového zakladania

Čadca

 

Diaľnica D1, Jánovce – Jablonov, zárez v km 4,140 – 4,640

projekt sanácie svahov zárezu

Jánovce – Jablonov

 

D1 Jánovce-Jablonov, Zárez km 5,675 - 6,125
projekt sanácie svahov zárezu

Jánovce – Jablonov

 

OBYTNÝ SÚBOR CONDOMINIUM

SO - 02.3, Objekt občianskej vybavenosti OV 

Devín, Bratislava

 

CONTITECH

SO-01 VÝROBNÁ HALA, SO-02 PRÍSTAVBA K OBJEKTU 1. ETAPY

projekt hĺbkového zakladania

Dolné Vestenice

 

Burbon, PRÍSTAVBA VÝROBNO-SKLADOVÝCH HÁL

PAŽENIE TECHNOLOGICKEJ JAMY 

Dolný Kubín

 

FAURECIA HLOHOVEC

SO05.3 SKLADOVÁ HALA – CANOPY

projekt hĺbkového zakladania

Hlohovec

 

PRÍSTAVBA K HALE Č.3 - HELLA SLOVAKIA

SO 01    PRÍSTAVBA K HALE Č.3

projekt hĺbkového zakladania

Kočovce

 

Slovenská Akadémia Vied - PAVILÓN MATERIÁLOVÝCH VIED

projekt hĺbkového zakladania

Košice

 

HNEDÝ PRIEMYSELNÝ PARK

SO-01 VÝROBNÁ HALA

SO-02 MONTÁŽNA HALA

projekt hĺbkového zakladania

Krompachy

 

Technologická jama OMNIA KLF, a.s.

projekt hĺbkového zakladania

Kysucké Nové Mesto

 

Zimný štadión, JL Aréna – tréningová hala

projekt hĺbkového zakladania

Liptovský Mikuláš

 

I/75 Ľuboreč – zosuv (cca km 180,00)

D301  Podchytenie cestného telesa pilótovou stenou

Ľuboreč - Lučenec

 

VÝROBNÝ ZÁVOD JOHNSON CONTROLS,

SO 01  PRODUCTION HAL / VÝROBNÁ HALA - prístavba

projekt hĺbkového zakladania

Lučenec

 

ŠTRKY I

REKREAČNÁ CHATA - TYP: A,B

projekt hĺbkového zakladania

Malé Leváre 

 

PRÍSTAVBA MRAZIARNE HOPI

HALA C-I.etapa

projekt hĺbkového zakladania

Madunice

 

VÝROBA DREVOTRIESKOVÝCH DOSIEK SSM

SO 514  Príprava triesok

SO 527  Pomocné prevádzky

projekt hĺbkového zakladania

Malacky

 

OC MOHELNICE
ITREI Real Estate Czech Republic s.r.o.

projekt hĺbkového zakladania

Mohelnice

 

Mochovce - Zariadenie pre nakladanie s IRAO a ZRAM

SO 500 Sklad IRAO a ZRAM

projekt hĺbkového zakladania

Mochovce

 

VÝROBNÝ ZÁVOD HARMANEC-BAGS s.r.o

NA VÝROBU PAPIEROVÝCH VRECIEK

SO 001 VÝROBNÝ ZÁVOD

projekt hĺbkového zakladania

Harmanec

 

Sídlo firmy CRAZY FLY, s.r.o.  

projekt hĺbkového zakladania

Nemšová

 

Zabezpečenie svahov bane Rolfes

Projekt sanácie svahov Rolfesovej bane

Nitra

 

AREÁL EDM

SO 201 VÝROBNÁ HALA

projekt hĺbkového zakladania

Nižná na Orave

 

ROZŠÍRENIE ZÁVODU DYMOS NOŠOVICE - ŠATNE A PRÍSTREŠOK

projekt hĺbkového zakladania

Nošovice

 

CKD skladovací hala / CKD Warehouse

SO1120

projekt hĺbkového zakladania

Nošovice

 

PRIEMYSLOVÝ AREÁL EBG PLASTICS

SO-01 VÝROBNÁ HALA

projekt hĺbkového zakladania

Ostrava

 

NOVOSTAVBA TENISOVEJ HALY

SO-01 HALA

projekt hĺbkového zakladania

Piešťany

 

LOGISTICKÝ PARK PIEŠŤANY - DOSTAVBA HALY "A"

HALA "B", "C"

projekt hĺbkového zakladania

Piešťany

 

VÝROBNÁ HALA A ADMINISTRATÍVA PODBIEL

SO 01 VÝROBNÁ HALA A ADMINISTRATIVA

projekt hĺbkového zakladania

Podbiel

 

KOSTOL, FARA A PASTORAČNÉ CENTRUM ROZKVET

SO01  FARA KOSTOL ZVONICA

projekt hĺbkového zakladania

Považská Bystrica

 

CONTINENTAL PUCHOV

SO 01 Administratívna budova Technologického centra TC Púchov

projekt hĺbkového zakladania

Púchov

 

OC KAUFLAND SABINOV

SO 101 - OBCHONÉ CENTRUM KAUFLAND

projekt hĺbkového zakladania

Sabinov

 

Skladovacia hala Hagleitner Senec

projekt hĺbkového zakladania

Senec

 

OBSLUŽNÁ VYBAVENOSŤ PRE SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO NA MICHALOVSKEJ ULICI

SO 01 - OBSLUŽNÁ VYBAVENOSŤ

projekt hĺbkového zakladania

Sobrance

 

ROZŠÍRENIE OC KAUFLAND -SPIŠSKÁ NOVÁ VES

SO 101.1

projekt hĺbkového zakladania

Spišská Nová Ves

 

Zmena dokončenej stavby súp. č. 1249 -
PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY ZIMLET, SO 02

projekt hĺbkového zakladania

Stará Ľubovňa

 

Výrobná hala spoločnosti KONTAKT-SK

projekt hĺbkového zakladania

Staškov

 

TR Stupava-dozbrojenie Rz 110 kV

Podchytenie základov mikropilótami

Stupava

 

POLYFUNKČNÁ BUDOVA DAVIPO, s.r.o.

projekt hĺbkového zakladania

Šaľa

 

DUSLO ŠAĽA,Výroba síranu amónneho

SO-06 STAVEBNÉ ÚPRAVY PRI OBJEKTE 32-19

projekt hĺbkového zakladania

Šaľa

 

SHC, Sklad materiálov a výrobkov  - zmena dokončenej stavby

SO – 140  SKLAD MATERIÁLOV A VÝROBKOV

projekt hĺbkového zakladania

Šaľa

 

BeShape

SO 100 - HALA S ADMINISTRATÍVOU

projekt hĺbkového zakladania

Krušovice, okr. Topoľčany

 

OBCHODNÁ ZÓNA Topolčany - Bedzianska II. ETAPA 
SO 101 - BUTIKCENTER C, SO 102 - BUTIKCENTER D

projekt hĺbkového zakladania

Topoľčany

 

POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM "COLORHOUSE II"

SO 01 POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM "COLORHOUSE II"

projekt hĺbkového zakladania

Topoľčany

 

VÝROBNÝ ZÁVOD LVD S3 - 2.ETAPA

SO202.2  VÝROBNÁ HALA

projekt hĺbkového zakladania

Tornaľa

 

BYTOVÝ DOM NA OLBRACHTOVEJ ULICI

projekt hĺbkového zakladania

Trenčín

 

VÝROBNÁ HALA PRINT ALIANCE AM TRENČIN

SO 201 VÝROBNÁ HALA“

projekt hĺbkového zakladania

Trenčín

AREÁL- CAMPUS Bottova ulica - MTF STU  v Trnave

PODCHYTENIE HORÚCOVODU

projekt podchytenia horúcovodu

Trnava

 

LOGISTICKO DODÁVATEĽSKÉ CENTRUM TRNAVA-TMT

SO 01 - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT - OBJEKT RWP

projekt hĺbkového zakladania

Trnava

 

DODÁVATEĽSKÝ PARK PSA, ZAVAR-TRNAVA

SO-01.05 - MONTÁŽNA HALA 5 - ROZŠ. R03

projekt hĺbkového zakladania

Trnava

 

POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ OBJEKT "ZELENÉ ÁTRIUM"

SO 10

projekt hĺbkového zakladania

Trnava

 

OBCHODNÉ CENTRUM VEĽKÝ KRTÍŠ

SO 03.01 SUPERMARKET

SO 03.17 SUPERMARKET - pylón 02

SO 07.13 PREDAJŇA C – pylón

SO 03.17 SUPERMARKET - pylón 01

projekt hĺbkového zakladania

Veľký Krtíš

 

SKLADOVÁ HALA ALUPRINT, VRÚTKY

projekt hĺbkového zakladania

Vrútky

 

Chata Grúne

Špeciálne zakladanie na mikropilótach

Zázrivá

 

PRÍSTAVBA SKLADOVÝCH PRIESTOROV K VÝROBNEJ HALE

SO 01 - Prístavba skladových priestorov

projekt hĺbkového zakladania

Zlaté Moravce

 

VÝROBNÝ AREÁL CONTINENTAL ZVOLEN 4.ETAPA

SO 012 VÝVOJOVÉ CENTRUM

projekt hĺbkového zakladania

Zvolen

 

FUDO -NADSTAVBA, PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA-podchytenie základov-TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ

Žilina

 

KOMERČNÝ OBJEKT OC

projekt hĺbkového zakladania

Žilina

 

ZDRAVOTNÉ STREDISKO, REHABILITAČNĚ STREDISKO

projekt hĺbkového zakladania

Žilina

 

 

2012

 

Bytový dom Na Vrátkach, Nejedlého ulica - Na Vrátkach, Bratislava

orientačný inžinierskogeologický prieskum

 

OBCHODNÉ JEDNOTKY BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

SO 101 OBCHODNÉ JEDNOTKY

projekt hĺbkového zakladania

Bánovce nad Bebravou

 

KIKA Banská Bystrica

SO-01  Obchodné centrum

projekt hĺbkového zakladania

Banská Bystrica

 

BANSKÁ BYSTRICA - UHLISKO/ BYTOVÝ DOM

SO 09- Garáže a prístrešky

projekt hĺbkového zakladania

Banská Bystrica

 

PRÍSTAVBA MÚZEA MODERNÉHO UMENIA DANUBIANA,

projekt hĺbkového zakladania

Hamuliakovo okr. Senec

 

GINO Paradise Bešeňová I. etapa

503 - tobogánová veža

projekt hĺbkového zakladania

Bešeňová

 

FÓRUM BUSINES CENTER - SPV1

E1 – POZEMNÉ STAVEBNÉ OBJEKTY – SO 100.A

SO 100.3.A – Zakladanie – pôdorys pilotových základov pre žeriav Ž3

projekt hĺbkového zakladania

Bratislava

 

BA- Grosslingová  ulica 50

Špeciálne zakladanie- otvorenie stavebnej jamy

Bratislava

 

SO 01 ROZŠÍRENIE OBCHODNÉHO DOMU IKEA

Podchytenie základov mikropilótami

Bratislava

 

JUŽNÉ MESTO ZÓNA C1 - 1. etapa

SO-02 Mestské vily – Sever

projekt hĺbkového zakladania

Bratislava

 

RODINNÝ DOM S TROMI BYTMI, PERNECKÁ ULICA, BRATISLAVA, parc. č. 257/1

projekt hĺbkového zakladania

Bratislava

 

OBCHODNÉ CENTRUM SARATOVSKÁ

SO 90 POLYFUNKČNÝ OBJEKT

projekt hĺbkového zakladania

Bratislava

 

ZVÝŠENIE SKLADOVEJ KAPACITY MV PRE SPŽ a.s., BUDIŠ

SO 22, SO 23 SKLAD HOTOVÝCH VÝROBKOV

projekt hĺbkového zakladania

Budiš

 

OBCHODNÉ CENTRUM ČADCA - 1. ETAPA - OC KAUFLAND

SO 1.101   CENTRUM OBCHODU A SLUŽIEB-PREDAJŇA

projekt hĺbkového zakladania

Čadca

 

Obchodné centrum Čadca- II. Etapa- OBCHODNÉ JEDNOTKY

SO 2.101 OBCHODNÉ JEDNOTKY

projekt hĺbkového zakladania

Čadca

 

Rímskokatolícky kostol Matky Milosrdenstva,Čierna Voda

projekt hĺbkového zakladania

Čierna Voda

 

DISTRIBUČNÉ CENTRUM-DEICHMANN - II.ETAPA, S TECHNICKOU INFRAŠTRUKTÚROU

II-SO-01 DISTRIBUČNÁ A SKLADOVACIA HALA

projekt hĺbkového zakladania

Dunajská Streda

 

Logistické centrum COOP Jednota

SO 201 - LOGISTICKÁ HALA

projekt hĺbkového zakladania

Horný Hričov

 

TESCO HURBANOVO

SO 02 - Obchodné zariadenie TESCO - typ 0,8K

projekt hĺbkového zakladania

Hurbanovo

 

HCC- Ilava Plant 2- phase 2

SO 30.1 PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY "A"

SO 30.3 PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY "C"

SO 31.1 PRÍSTAVBA ADMINISTRATÍVNO TECHNICKEJ BUDOVY "D"

projekt hĺbkového zakladania

Ilava

 

KARLíN HALL 2, Pernerova ulice, Praha 8– Karlín

zaistenie stavebnej jamy

projekt hĺbkového zakladania

Založenie žeriavov- LIEBHERR 200 EC-H, LIEBHERR 110 EC-B6

Praha

 

IMMOPARK KOŠICE- HALA FS8

projekt hĺbkového zakladania

Košice

 

I/70 PÁRNICA – ZOSUV KM  cca. 4,693-5,631

OBJ. D242 Oporný múr vpravo v km 0,539 718 - KÚ

skúšanie tyčových zemných kotiev

Párnica

 

ROZŠÍRENIE VÝROBNÉHO AREÁLU ZKW KRUŠOVCE Areál ZKW

HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY - OPORNÉ MÚRY

SO 01 VÝROBNO - SKLADOVÝ OBJEKT S ADMINISTRATÍVOU HALA A, HALA B

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA

SO 07 AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA - RETENCIA

projekt hĺbkového zakladania

Krušovce

INA KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
LISOVŇA 4. ETAPA

projekt hĺbkového zakladania

Kysucké Nové Město

 

VÝSTAVBA A REVITALIZÁCIA INFRAŠTRUKTÚRY HNEDÉHO PRIEMYSELNÉHO AREÁLU NA VÝROBNO - SERVISNÝ PRIEMYSELNÝ PARK,

SO 02 VÝROBNO-SKLADOVÝ OBJEKT, HADVIČÁK

projekt hĺbkového zakladania

Levice

 

VÝROBNO-SKLADOVÁ HALA S ADMINISTRAT. BUDOVOU GERGONNE SLOVENSKO-1.etapa

VÝROBNO-SKLADOVÁ HALA

projekt hĺbkového zakladania

Liptovský Mikuláš

 

Martovce – Sklad obilia

projekt hĺbkového zakladania

Martovce

 

PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY PREVÁDZKOVEJ BUDOVY,

SEC spol. s r.o. NITRA - MONTÁŽNA HALA 

SO 02 PRÍSTAVBA- hala G

projekt hĺbkového zakladania

Nitra

 

RETAIL PARK KAUFLAND A NÁKUPNÁ GALÉRIA

SO 101-G - CENTRUM OBCHODU A SLUŽIEB - GALÉRIA

projekt hĺbkového zakladania

Nové Mesto Nad Váhom

 

PASPORTY, bytový dom

Pasport rodinného domu č.99/1954- Bratislava

Pasport rodinného domu č.95/1952- Bratislava

Pasport rodinného domu č.93- Bratislava

Pasport rodinného domu č.105- Bratislava

Pasport rodinného domu č.101- Bratislava

Pasport rodinných domov na parcelách 6355/1 a 6355/2 - Bratislava

Pasport chodníka okolo rodinných domov č 93,99,95-Bratislava

Bratislava, Jaskov rad

 

Panorama-Pezinok

projekt hĺbkového zakladania

Pezinok

 

LOGISTICKÝ PARK PIEŠŤANY - DOSTAVBA HALY "A"

HALA "B", "C"

projekt hĺbkového zakladania

Piešťany

 

Rozšírenie obchodného domu IKEA

Meranie integrity pilót –

SO 01 Rozšírenie obchodného domu IKEA

Oblasť D - pilóty G9, K16, K17

Oblasť C – pilóty B1, C1, G7, G8, H7, K7

Oblasť F - pilóty C6, K21

Bratislava

 

DONGHEE Slovakia, s.r.o.,
Meranie integrity pilót
SO 401 VÝROBNO – SKLADOVACIA HALA
Strečno

OBCHODNÝ KOMPLEX POPRAD - ZÁPAD , OBCHODNÝ KOMPLEX II - KIKA

SO 03 OBCHODNÝ KOMPLEX II - KIKA

projekt hĺbkového zakladania

Poprad

 

FREUDENBERG_VÝROBNO- SKLADOVACIA HALA
HLUKOVÁ STENA

002.2 VÝROBNO SKLADOVACIA HALA

projekt hĺbkového zakladania

Potvorice

 

VÝROBNÁ HALA - LAMINA PREŠOV

projekt hĺbkového zakladania

Prešov

 

ROZŠÍRENIE KAPACITY VÝROBY OR PLÁŠŤOV, MODULOVÉ OSI 20-27 SEVER, ZMENA

SO  8.103 VÝROBNÁ HALA

projekt hĺbkového zakladania

Púchov

 

Continental Matador Rubber Púchov
Premiestnenie zberného dvora spoločnosti

SO 201 ZBERNÝ DVOR

projekt hĺbkového zakladania

Púchov

 

VÝROBNÝ AREÁL CELLTEX

SO-101  Výrobná hala CELLTEX – HSO

projekt hĺbkového zakladania

Rožňava

 

SENEC - PARKRIDGE III, LOGISTICKÝ AREÁL SENEC

SKLADOVÁ HALA DC7

 

Senec

 

VÝROBNÝ ZÁVOD ArcelorMittal Tailored Blanks

SO 202  VÝROBNÁ A SKLADOVACIA HALA

projekt hĺbkového zakladania

Senica

 

Nový závod Krauss Maffei Technologies spol. s r.o. - 2.etapa

SO 01/II Výrobná hala a administratívno-prevádzková budova II.

projekt hĺbkového zakladania

Sučany

 

Trenčiansky hrad

KOMPLEXNÉ STATICKÉ ZABEZPEČENIE ZALOŽENIA MÚROV A PÄTIEK OBJEKTU KASÁRNÍ  TRENČIANSKÉHO HRADU NA ZÁKLADE
DOPLNKOVÉHO INŽINIERSKO-GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU

projekt hĺbkového zakladania

Trenčín

 

HĹBKOVÉ ZALOŽENIE SILA BORAX

SO-102  Kmenáreň, nový sklad surovín

HĹBKOVÉ ZALOŽENIE SILA KAZIVEC

SO-102  Kmenáreň, nový sklad surovín

OK ZÁSOBNÍKY V HALE

SO-102  Kmenáreň, nový sklad surovín

Trnava

 

SIEMENS - NOVÁ HALA, TRUTNOV - VOLANOV

SO 01  VÝROBNÁ HALA

projekt hĺbkového zakladania

Trutnov

 

BYTOVÝ DOM-DVOJKRÍŽNA

SO 01 BYTOVÝ DOM

projekt hĺbkového zakladania

Vrakuňa, Bratislava

 

Zaťažovacie skúšky pilot

Obytný súbor Galvaniho ul.Bratislava

Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, Objekt SO 219 – podpera č. 7., pilóta č.8.

Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, Objekt SO 219 – opora č. 1., pilóta č.12.

Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, Objekt SO 220 – podpera č. 4., pilóta č.5.

Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, 224-00 Most na diaľnici v km 12,985 D1 cez Váh, Opora č.7, pilóta č.257

Diaľnica D1 Jablonov – Studenec, Objekt SO 205 – pilier č. 7, pilóta č.8.

Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, Objekt SO 225 – podpera č. 11., pilóta č.11116.

Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, Objekt SO 227 – podpera č. L3, pilóta č.12.

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, Objekt SO 208 – pilier č. 14, pilóta č.7.

Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, I. Úsek, 202-00 Most na diaľnici nad Štvrtockým potokom v km 1,478 D1 Podpera č.2P, pilóta č.239

Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, I. Úsek, 202-00 Most na diaľnici nad Štvrtockým potokom v km 1,478 D1 Podpera č. 2L, pilóta č.211

Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, 201-00 Most na diaľnici v km 0,400 00 D1 Dubná Skala – dilatačný celok 1

Podpera 17, pilóta č.P17-11, Podpera 18, pilóta č.18204

Podpera 19, pilóta č.19207

Podpera č. 20, pilóta č.214

Podpera 21, pilóta č.21214

Podpera 22, pilóta č.22215

Podpera 23, pilóta č.23215

 

ŠPEDIČNÝ TERMINÁL GEIS – ZVOLEN

HALA CARGO

SO-02 OBJEKT HALY "PARCEL I., PARCEL II." 

projekt hĺbkového zakladania

Zvolen

 

PREDAJNÉ A SERVISNÉ CENTRUM VOLVO, 

SO 201 - VOLVO TRUCK CENTER

projekt hĺbkového zakladania

BUDČA

 

ZÁVOD NA VÝROBU AUTOMOBILOV KIA MOTORS SLOVAKIA

Lisovna - Sklad paliet a olejov  

SO 100 LISOVŇA - Sklad paliet a olejov 

projekt hĺbkového zakladania

Žilina

 

 

 

2011

 

Rýchlostná cesta R1-III, 

Sanácia zárezu st. km 2,450 - 2,650 pomocou Sifónových drénov

Beladice – Tekovské Nemce

 

PRÍSTAVBA MÚZEA MODERNÉHO UMENIA DANUBIANA,

projekt hĺbkového zakladania

Hamuliakovo, okr. Senec 

 

DOUBLEBIG 18m V30

projekt hĺbkového zakladania

Bratislava

 

 

Administratívne a skladové priesotry EVEREST II,

SO 10.01 - Prevádzkový objekt

Bratislava – Ružinov

 

 

FÓRUM BUSINES CENTER

E1 – POZEMNÉ STAVEBNÉ OBJEKTY – II.SO 100

II.SO 100.03 – Zakladanie – pilotáž, zvýšenie únosnosti podložia

E1 – POZEMNÉ STAVEBNÉ OBJEKTY – I.SO 100

I.SO 100.03 – Zakladanie – pilotáž, zvýšenie únosnosti podložia

projekt hĺbkového zakladania

Bratislava

 

Gbeľany -IBV zosuv

Zistenie príčiny zosuvu pri vykopových prácach a stabilitné posúdenie územia výstavby IBV

Doplnkový inžinierskogeologický prieskum

 

1. STAVBA- VÝSTAVBA LETECKÉHO HANGÁRU

SO 101-HANGÁR

projekt hĺbkového zakladania

Bratislava

 

REKONŠTRUKCIA A PRíSTAVBA obchodno-administrativného centra Kaufland, BA EXIsport

ROZŠÍRENIE SKLADOVÝCH PRIESTOROV

SO 01 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA

projekt hĺbkového zakladania

Bratislava

 

Obchodné centrum P13, 

Ochodné centrum P13

projekt hĺbkového zakladania

Bratislava

  

PARKOVACÍ DOM PRE TOWER 115

projekt hĺbkového zakladania

Bratislava

 

I/70 PÁRNICA – zosuv km cca. 4,693-5,631

Oporný múr vpravo v KM 0,539 – KÚ

Projekt hĺbkového zakladania

Párnica

 

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec

SO 281-Celková stabilita, Statické zaistenie nestabilných svahov

Projektová dokumentácia

Čadca

 

Oprava prístupovej komunikácie do ES Liptovská Mara po zosuve – geologický prieskum

a dokumentácia, Gôtovany

Podrobný inžinierskogeologický prieskum

Sanácia zosuvu na príjazdovej komunikácii z obce Gôtovany do ESt Liptovská Mara. 

Projektová dokumentácia sanácie zosuvu

Gôtovany

 

LOGISTIKZENTRUM HAGENBRUNN - Gst. 2896 - EZ 1521 - KG Hagenbrunn

SO 01 - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT, založenie podlahy 50 kPa

Projekt hĺbkového zakladania

Hagenbrunn

 

Geologický prieskum a vypracovanie dokumentácie sanácie územia v časti nad rozvodňou

Horná Ždaňa

Podrobný inžinierskogeologický prieskum

Sanácia územia v časti nad rozvodňou

Projektová dokumentácia sanácie zosuvu

Horná Ždaňa

 

EXIsport - ROZŠÍRENIE SKLADOVÝCH PRIESTOROV

SO 01 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA 

Projekt hĺbkového zakladania

Košice

 

PRÍSTAVBA OC DIY hypermarket BauMax Martin

SO-01 - HYPERMARKET BauMax 

Projekt hĺbkového zakladania

Martin

 

Výrobný areál Carnitech/Marel Nitra

zyšovania nosnosti žeriavov

zosilnenie únosnosti základov mikropilotami

Projekt hĺbkového zakladania

Nitra 

 

PREDAJŇA A SKLAD SCONTO NITRA - Hlohovecká cesta                                

Projekt hĺbkového zakladania

Nitra 

 

MODERNIZÁCIA ŽEL. TRATE NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - PÚCHOV ŽEL. KM 100,500-159,100

SO 27-34-53 ŽELEZNIČNÁ STANICA MELČICE -  PROTIHLUKOVÁ STENA

Projekt hĺbkového zakladania

Nové Mesto nad Váhom

 

OBCHODNÉ CENTRUM PARTIZÁNSKE

SO 101 - POZEMNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

Projekt hĺbkového zakladania

Partizánske

 

na doplňaní referencií priebežne pracujeme... na doplňaní referencií priebežne pracujeme...stránka sa aktualizuje ...prosíme o strpenie
 

 

•         PRÍSTAVBA OC DIY hypermarket bauMax Martin ,SO-01 - HYPERMARKET BauMax

 

•         Výrobný areál Carnitech/Marel Nitra, PREDAJŇA A SKLAD SCONTO NITRA - Hlohovecká cesta 

                              

•         MODERNIZÁCIA ŽEL. TRATE NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - PÚCHOV ŽEL. KM 100,500-159,100

          SO 27-34-53 ŽELEZNIČNÁ STANICA MELČICE -  PROTIHLUKOVÁ STENA

 

•         OBCHODNÉ CENTRUM PARTIZÁNSKE

          SO 101 - POZEMNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

 

•         POHORELÁ - KRAVÍN PRE USTAJNENIE DOJNÍC

 

•         Regionálny sklad fy BILLA, Prešov, Petrovany Hora ,SO 01 - SKLADOVÝ OBJEKT

 

•         KORZO PRIEVIDZA ,SO 02 KORZO PRIEVIDZA

 

•         Continental Matador, Truck Tires s.r.o., ul. T. Vansovej 1054/45, Púchov

           SO 01 - Prístavba č.4 Haly SO 07

 

•         PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY ZÁVODU ELSTER s.r.o., STARÁ TURÁ• 

•         REGISTRATÚRNE STREDISKO ,SO-101 NAVRHOVANÁ BUDOVA

 

•         VÝROBNÝ ZÁVOD ASKOLL SLOVAKIA, s.r.o.  ,SO 101, SO 102, SO 103

 

•         REKONŠTRUKCIA  A DOSTAVBA, HOTEL "TATRA",  TRENČÍN

          PODCHYTENIE ZÁKLADOV HOTELA "TATRA"-TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ

•         VÝROBNÁ HALA "MODULY 2", ŠTERUSKÁ 3, VRBOVÉ ,SO 02  VÝROBNÁ HALA

 

•         VÝCHODNÁ - KRAVÍN PRE 416 ks DOJNÍC

 

•         SKLADOVÁ HALA "RETIC", OBEC ZBEHY, KAT. ÚZEMIE ZBEHY, PARC. Č. 860/2, 860/1

 

•         RODINNÝ DOM BUDATÍN ,OPORNÝ MÚR

 

•         KULTÚRNY DOM - NIŽNÁ MYŠĽA, Podchytenie základov stavby 

 

•         SILÁ NA KUKURICU SO SKLADOVOU KAPACITOU 52 TISÍC TON, LEOPOLDOV

 

•         PRESTAVBA ŽELEZOBETÓNOVEJ HALY FY.FERMONT,  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

 

•         SUPERMARKET COOP JEDNOTA, DVORY NAD ŽITAVOU

 

•         MTA SLOVAKIA s.r.o., Horné Ozorovce 261, Bánovce nad Bebravou

          SO 01 - PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY MTA
 

2010

•         KOLIBA 2 - LÍNIA ZÁPAD, NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ KOMPLEX

 

•         POLYFUNKČNÝ DOM, CINTORÍNSKA - KLEMENSOVA, BRATISLAVA

 

•         POLYFUNKČNÝ OBJEKT JEDNOTA, KRESANKOVA, DLHÉ DIELY, BRATISLAVA

 

•         RODINNÝ DOM S TROMI BYTMI, PERNECKÁ ULICA, BRATISLAVA, parc. č. 257/1

 

•         RODINNÝ DOM, NOVOSVETSKÁ 43/A, BRATISLAVA PAŽENIE STAVEBNEJ JAMY

 

•         POLYFUNKČNÝ OBJEKT PAJŠTÚNSKA UL. BRATISLAVA SUPERMARKET
          TESCOM FILAKOVO 2K

 

•         ILAVA-LADCE, CESTNÝ MOST KOŠECA NAD ŽELEZNIČNOU TRAŤOU
          V NŽKM 144,572 (SŽKM 1456,220)


•         BYTOVÝ DOM-NOVOSTAVBA MALACKY SO-02 BYTOVÝ DOM


•         MODERNIZÁCIA ŽEL. TRATE NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - PÚCHOV
          ŽEL. KM 100,500-159,100


•         OBCHODNÁ GALÉRIA PRIMUM RIMAVSKÁ SOBOTA


•         REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA VÝROBNÉHO AREÁLU INGSTEEL


•         POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM, Sadová ul., Senica


•         ŠPORTOVÉ CENTRUM ŽILINA, KARPATSKÁ ULICA, Č.P. 7845/4


•         ZVOLEN-RÁKOŠ - NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM SO-01 NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM KOSTOL
          REFORMOVANEJ CIRKVI NA SLOVENSKU VELKÉ LUDINCE č.212


•         STARÁ BYSTRICA REKONŠTRUKCIA CESTY ZABEZPEČENIE SVAHU SENKOVHO POTOKA


•         Rekreačná chata – SWEETY ONE ,Senec


•         POLYFUNKČNÝ OBJEKT K-partners sro., Krásna 1211/195, 92401 Galanta


•         NKP BRATISLAVSKÝ HRAD ,REKONŠTRUKCIA  HRADNÉHO  PALÁCA  A  OBJEKTOV 
           V  AREÁLI BRATISLAVSKÉHO  HRADU


•         MULTIFUNKČNÝ OBJEKT DUNAJSKÁ ULICA ,Bratislava, parcela č.8870/3/4/5


•         ADMINISTRATÍVNA BUDOVA, PREVÁDZKOVÝ AREÁL ,BOJNÍCKA ul., ŽABÍ MAJER, BRATISLAVA
          SO 201 - MONTÁŽNA HALA

 

projekt hĺbkového založenia

LINK NITRA WEST

LOGISTICKO SKLADOVACÍ OBJEKT SO - 100

Úprava podložia

Lužianky