poradenstvo

Poradenstvo v oblasti:

 

- sanácia území postihnutých zosuvmi, nestabilitou spôsobenou rôznymi prírodnými, alebo umelými procesmi 
 

- poradenstvo v oblasti rekonštrukcie základov budov
 

- diagnostika, prieskum a skúšanie stavieb