kontakt

Ing. Boris Vrábel, PhD
Geotechnik SK s.r.o.

Západná 11
010 04 Žilina

tel/fax 041 7631600
mobil 0905 665 729

e-mail vrabel@geotechnik.sk
www.geotechnik.sk

IČO: 36432202
IČ DPH: SK 2022030054
___________________________________


Ing. Ondrej Kizek
mobil 00421 904 510 747
e-mail kizek@geotechnik.sk

____________________________________

 

Ing. Marek Dubeň
mobil 00421 903 972 727
e-mail duben@geotechnik.sk

___________________________________

 

Ing. Juraj Pagáč
mobil 00421 902 828 168
e-mail pagac@geotechnik.sk

___________________________________

 

Ing. Boris Gabara

mobil 00421 903 558 549
e-mail gabara@geotechnik.sk

___________________________________

 

Ing. Ivana Novosadová
mobil 00421 904 581 114
e-mail novosadova@geotechnik.sk

___________________________________

 

RNDr. Peter Fekeč
mobil 00421 903 780 564
e-mail fekec@geotechnik.sk